งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรากฏการณ์โพลาไรเซชั่น ของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชั่น คือ การที่มีแนวการสั่น หรือมีการแกว่งเพียงแนวใดแนวหนึ่ง เพียงแนวเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรากฏการณ์โพลาไรเซชั่น ของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชั่น คือ การที่มีแนวการสั่น หรือมีการแกว่งเพียงแนวใดแนวหนึ่ง เพียงแนวเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรากฏการณ์โพลาไรเซชั่น ของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชั่น คือ การที่มีแนวการสั่น หรือมีการแกว่งเพียงแนวใดแนวหนึ่ง เพียงแนวเดียว

2 ปกติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจาก แหล่งกำเนิด จะมีแนวการสั่นของ สนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าหลายแนว ผสมปนเปกัน วุ่นวาย

3 แหล่งกำเนิด EMW ปกติขนาดและทิศ สนามไฟฟ้า จะ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา เราเรียกว่า “ ไม่โพลาไรซ์ ”

4

5 ถ้าสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กใน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สั่นในแนวใดแนว หนึ่งเพียงแนวเดียว จะกล่าวว่า “ คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ามีโพลาไรเซชั่น ”

6 มีโพลาไรซ์ เพราะสนามไฟฟ้าสั่นแนวดิ่งเพียง แนวเดียว

7

8 ชนิดของโพลาไรซ์ เชซั่น 1.1 Vertical Polarization 1.2 Horizontal Polarization 1 Linear Polalization

9 Vertical Polarization

10

11 3 Circle Poralization สนามไฟฟ้ามีขนาดเท่าเดิม แต่หมุนควงรอบ แกนเป็นวงกลม

12 4 Elliptical Polarization สนามไฟฟ้ามีขนาดไม่ท่าเดิม แต่หมุน ควงรอบแกนเป็นวงรี

13 เปรียบเทียบโพลาไรเซชั่น ทั้ง 3 แบบ

14

15

16

17

18

19 การสะท้อน ทำให้มีโพลาไรซ์ได้ บางแนว

20

21

22

23

24

25

26

27

28 รูปไหนที่ใส่แว่นโพลารอยด์

29 จบโพลาไรเซชั่น


ดาวน์โหลด ppt ปรากฏการณ์โพลาไรเซชั่น ของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชั่น คือ การที่มีแนวการสั่น หรือมีการแกว่งเพียงแนวใดแนวหนึ่ง เพียงแนวเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google