งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง
การคูณเวกเตอร์

2 การคูณเวกเตอร์ 1 Scalar Product or Dot product
2 Vector Product or Cross product

3 Scalar Product ผลลัพธ์เป็น สเกลาร์ ( เครื่องหมายนำหน้าเป็น + หรือ - ) มีหน่วยเดียวกับเวกเตอร์ที่ dot กัน คือขนาดของ คือขนาดของ คือมุมระหว่าง กับ

4 ตัวอย่าง จงหา 30

5 เฉลย 1 เฉลย 1

6 เฉลย -1 เฉลย

7 เฉลย 30

8 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar
1 ถ้าเวกเตอร์ขนานกัน ทิศไปทางเดียวกัน จะได้ผลคูณมากสุด

9 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar (ต่อ)
2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณน้อยลงเรื่อย ๆ น้อยลง ๆ

10 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar (ต่อ)
2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณน้อยลงเรื่อย ๆ น้อยลง ๆ

11 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar (ต่อ)
2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณน้อยลงเรื่อย ๆ น้อยลง ๆ

12 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar(ต่อ)
3 ถ้าเวกเตอร์ทำมุมฉากกันและกัน จะได้ผลคูณเท่ากับศูนย์

13 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar(ต่อ)
4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นลบมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลบมากขึ้น ๆ

14 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar(ต่อ)
4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นลบมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลบมากขึ้น ๆ

15 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar(ต่อ)
4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นลบมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลบมากขึ้น ๆ

16 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ scalar(ต่อ)
5 ถ้าเวกเตอร์ทิศตรงข้ามกัน จะได้ผลคูณเป็นลบมากสุด

17 ความรู้ตรีโกณสำคัญ เช่น

18 ผลลัพท์การ dot ของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย

19 ผลคูณ scalar ในระบบพิกัดคาร์ทิเซียน xyz

20 ตัวอย่าง จงหา

21 เฉลย = 0

22 -1 = 4 +0 +0 +0 -2 +0 +0 +0

23 คุณสมบัติการ dot ที่น่าสนใจ
ขนาดของ ขนาดของ 3 ถ้า แล้ว 4 ถ้า โดยที่ และ แสดงว่า 5 เราสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ใดๆ(เช่น )โดยนำมา dot ตัวเอง หรือ

24 ตัวอย่าง จงหาขนาดเวกเตอร์ต่อไปนี้
ตัวอย่าง จงหาขนาดเวกเตอร์ต่อไปนี้ วิธีทำ หาขนาดของ A วิธีที่ 1 วิธีที่ 2

25 หาขนาดของ A วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 เฉลย

26 Vector Product ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ ทิศ ขนาด คือขนาดของ คือขนาดของ
คือมุมระหว่าง กับ

27 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector
1 ถ้าเวกเตอร์ขนานกัน ทิศไปทางเดียวกัน จะได้ผลคูณเป็นศูนย์

28 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector(ต่อ)
2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากขึ้นเรื่อย ๆ

29 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector(ต่อ)
2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากขึ้นเรื่อย ๆ

30 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector(ต่อ)
2 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากขึ้นเรื่อย ๆ

31 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector(ต่อ)
3 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะมากสุด

32 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector(ต่อ)
4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะลดลงเรื่อย ๆ

33 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector(ต่อ)
4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะลดลงเรื่อย ๆ

34 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector(ต่อ)
4 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะลดลงเรื่อย ๆ

35 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคูณ vector(ต่อ)
5 ถ้าเวกเตอร์ทำมุม ผลคูณจะเป็นศูนย์

36 ทิศทาง ขนาด จะได้

37 ผลคูณ vector ในระบบพิกัดคาร์ทิเซียน xyz

38 ผลคูณ vector ในระบบพิกัดคาร์ทิเซียน xyz

39 ทดสอบผลคูณ vector +z -x -y +y +x -z

40

41

42

43 ดังนั้น

44 จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูปต่อไปนี้
ตัวอย่าง จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูปต่อไปนี้ 5 37 3 37 4 หาขนาด เป็นเวกเตอร์ขนาด 12 N.m ทิศพุ่งขึ้นตั้งฉากระนาบ ตอบ

45 จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูปต่อไปนี้
ตัวอย่าง จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูปต่อไปนี้ 5 37 3 37 4 หาขนาด เป็นเวกเตอร์ขนาด 12 N.m ทิศพุ่งลงตั้งฉากระนาบ ตอบ

46 จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูปต่อไปนี้
ตัวอย่าง จงหาผลคูณเวกเตอร์ตามรูปต่อไปนี้ หาขนาด เป็นเวกเตอร์ขนาด ทิศพุ่งลงตั้งฉากระนาบ ตอบ

47 ตัวอย่าง จงหา

48

49

50 คุณสมบัติการ cross ที่น่าสนใจ
2 ถ้า โดย แสดงว่า ขนานกัน 3 ถ้า เป็นสเกลาร์

51 คุณสมบัติการ cross ที่น่าสนใจ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt เวกเตอร์และสเกลาร์ขั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google