งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 8. ไฟฟ้า. 2 กระแสไฟ ฟ้า ปริมาณประจุเคลื่อนผ่าน พื้นที่ต่อหนึ่งหน่วยเวลา + + + - - - i i+i+ i-i-  แรงเคลื่อนไ ฟฟ้า พลังงานที่ใช้เพื่อขับเคลื่อน ประจุหนึ่งหน่วยผ่านวงจรหนึ่งๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 8. ไฟฟ้า. 2 กระแสไฟ ฟ้า ปริมาณประจุเคลื่อนผ่าน พื้นที่ต่อหนึ่งหน่วยเวลา + + + - - - i i+i+ i-i-  แรงเคลื่อนไ ฟฟ้า พลังงานที่ใช้เพื่อขับเคลื่อน ประจุหนึ่งหน่วยผ่านวงจรหนึ่งๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 8. ไฟฟ้า

2 2 กระแสไฟ ฟ้า ปริมาณประจุเคลื่อนผ่าน พื้นที่ต่อหนึ่งหน่วยเวลา + + + - - - i i+i+ i-i-  แรงเคลื่อนไ ฟฟ้า พลังงานที่ใช้เพื่อขับเคลื่อน ประจุหนึ่งหน่วยผ่านวงจรหนึ่งๆ - กระแสอยู่ในทิศเดียวกับทิศการไหลของประจุบวก - กระแสคือผลรวมของกระแสประจุบวกและกระแสประจุลบ [Volt]  [j]/[c]

3 3 กฎของ โอห์ม ความต่างศักย์ตกคร่อมวัตถุ ( หรือมีสนามไฟฟ้า ) ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ความต้านทานเป็นตัวจำกัดการไหล ของกระแส ค่าความต้านทานกำหนดด้วยรูปทรง เรขาคณิตของวัตถุที่ กระแสไหลผ่าน และกำหนดด้วย สมบัติจุลภาคของวัตถุ + - V l A I I V R สำหรับตัวนำทรงกระบอก สภาพต้านทานไฟฟ้า สำหรับตัวนำใดๆ กระแสจะเป็น ปฏิภาคโดยตรง กับความต่างศักย์ ตกคร่อมปลาย ทั้งสอง

4 4 ตัวเก็บประจุ เมื่อต่อเซลไฟฟ้า ( V ) กับตัวเก็บ ประจุ มีงานทำให้ประจุลบ (-Q) อยู่ที่ แผ่นโลหะขั้วลบ และเกิดประจุ บวก (+Q) อยู่ที่แผ่นขั้วบวก เมื่อนำเซลไฟฟ้าออก ประจุ +Q และ -Q ยังคงอยู่ ความต่าง ศักย์ยังคงเดิม + - + + + + + + - - - - - - V +Q+Q -Q + + + + + + - - - - - - Q/C +Q+Q -Q พื้นที่ของขั้วไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างแผ่น ความจุ [Farad] สภาพยอมของสุญญากาศ ความจุเมื่อตรงกลาง เป็นสุญากาศ  0 =8.85x10 -12 c 2 /m 2.N

5 5 สารไดอิเล็กตริก เมื่อสอดสารไดอิเลคตริ กระหว่างแผ่นโลหะคู่ สนามไฟฟ้าจะเหนี่ยวนำให้เกิด ขั้วคู่ไฟฟ้าที่มีสนามในทิศที่ลด สนามไฟฟ้าเดิม ทำให้ ศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วลดลง ==> ค่าความจุของตัวเก็บ ประจุสูงขึ้น C >C 0 + + + - - - + + + + + + - - - - - - +Q+Q -Q-Q { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2066736/slides/slide_5.jpg", "name": "5 สารไดอิเล็กตริก เมื่อสอดสารไดอิเลคตริ กระหว่างแผ่นโลหะคู่ สนามไฟฟ้าจะเหนี่ยวนำให้เกิด ขั้วคู่ไฟฟ้าที่มีสนามในทิศที่ลด สนามไฟฟ้าเดิม ทำให้ ศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วลดลง ==> ค่าความจุของตัวเก็บ ประจุสูงขึ้น C >C 0 + + + - - - + + + + + + - - - - - - +Q+Q -Q-Q ค่าความจุของตัวเก็บ ประจุสูงขึ้น C >C 0 + + + - - - + + + + + + - - - - - - +Q+Q -Q-Q

6 6 วงจรตัวต้านทาน - ตัวเก็บ ประจุ V VcVc VRVR R C เริ่มต้นไม่มีประจุใน C ( q=0 ที่ t=0 ),V c =0 + + ก. ขณะอัดประจุ เมื่อเวลาผ่านไป t เริ่มต้นมีประจุใน C (q= q 0 ที่ t=0) V c =V 0 VcVc VRVR R C + ข. ขณะคายประจุ เมื่อเวลาผ่านไป t

7 7 t =RC V C =V(1 - e -1 )=0.368V ค่าคงที่ของเวลา (time constant) V VCVC t t=RC 0.63V t =RC V C =V(1 - e - 1 )=0.632V ค่าคงที่ของเวลา (time constant) t =0 V C =0 ไม่มีประจุ ไม่มี V t =>  V C =V ประจุเต็ม C t V0V0 VCVC t t=RC t =0 V C =V 0 =q 0 /C t =>  V C =V ประจุเต็ม C 0.37V 0

8 8 เครื่องดีไฟบริลเลเตอร์ (Defibrillators) ช่วยเริ่มต้นการทำงานของหัวใจ ถ้ามีการหยุดเต้นหรือ การหด - คลายกล้ามเนื้อหัวใจทั้งห้องเอเตรียมและห้องเวน ตริเคิลทำงานไม่ประสานกัน ป้อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงในระดับของพันโวลต์ผ่านเข้าทาง หน้าอกของคนป่วยในช่วงเวลาสั้นๆอาจช่วยเริ่มต้นการ ทำงานของหัวใจได้ใหม่ ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงในระดับของ 3- 4000 โวลต์ ตัวเก็บประจุและขั้วไฟฟ้าขนาดใหญ่ แหล่งจ่ าย ไฟฟ้าแ รงสูง ตัว ต้านทาน ภายใน อัดประจุ คายประจุ C r in r ex

9 9 ระยะเวลาในการอัดประจุขึ้นอยู่กับความต้านทานภายใน ของแหล่งจ่ายไฟและขนาดความจุของตัวเก็บประจุ ระยะเวลาคายประจุขึ้นอยู่กับความต้านทานของผิวหนังคน ระหว่างขั้วไฟฟ้าและปริมาณประจุในตัวเก็บประจุก่อนการ คายประจุ มีความปลอดภัยสูง 1. ร่างกายไม่ต้องสัมผัสตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดัน สูง 2. ถ้าตัวเก็บประจุเสื่อมมันจะเก็บประจุได้น้อย กว่าเดิมเสมอ


ดาวน์โหลด ppt 1 8. ไฟฟ้า. 2 กระแสไฟ ฟ้า ปริมาณประจุเคลื่อนผ่าน พื้นที่ต่อหนึ่งหน่วยเวลา + + + - - - i i+i+ i-i-  แรงเคลื่อนไ ฟฟ้า พลังงานที่ใช้เพื่อขับเคลื่อน ประจุหนึ่งหน่วยผ่านวงจรหนึ่งๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google