งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security ผู้นำเสนอ / หัวหน้าโครงการ นายเจษฏาวุธ แสงประเสริฐ ฝ่าย เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security ผู้นำเสนอ / หัวหน้าโครงการ นายเจษฏาวุธ แสงประเสริฐ ฝ่าย เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security ผู้นำเสนอ / หัวหน้าโครงการ นายเจษฏาวุธ แสงประเสริฐ ฝ่าย เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม พ. ศ. 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550

2 ระยะของโครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security กำหนดระยะเวลาของ โครงการ 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ใช้ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยใน จุดที่ติดตั้งกล้อง 2. ป้องกันปัญหาการลักขโมยทรัพย์สินใน จุดที่มีความเสี่ยง 3. ป้องกันปัญหาการการทะเลาะวิวาทในจุด ที่มีความเสี่ยง 4. ตรวจสอบสภาพการจราจรภายใน มหาวิทยาลัย 4. ตรวจสอบสภาพการจราจรภายใน มหาวิทยาลัย โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security

4 กลุ่มเป้าหมาย โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security 1. นิสิตนักศึกษา 2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 3. ผู้ติดต่อประสานงานจาก ภายนอกมหาวิทยาลัย

5 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.- ธ. ค.) โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security สำรวจและทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 36 ตัวดังนี้ 1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว 2. ศูนย์เรียนรวม 1 จำนวน 5 ตัว 3. ศูนย์เรียนรวม 2 จำนวน 2 ตัว 4. ศูนย์เรียนรวม 3 จำนวน 5 ตัว 5. โรงอาหาร 1 จำนวน 4 ตัว 6. โรงอาหาร 2 จำนวน 3 ตัว 7. อาคารจักรพันธุ์ จำนวน 3 ตัว 8. ตึก Kits จำนวน 7 ตัว 9. อาคารมัลติมีเดีย์ จำนวน 2 ตัว ทั้งหมดนี้ได้เปิดทดลองใช้งานจริงแล้ว

6 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.- ธ. ค.) โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security สำนักบริการคอมพิวเตอร์

7 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.- ธ. ค.) โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security

8 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.- ธ. ค.) โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security

9 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.- ธ. ค.)

10 โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.- ธ. ค.)

11 โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.- ธ. ค.)

12 โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.- ธ. ค.)

13 โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security สำรวจความเป็นไปได้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆดังนี้ 1. อาคารเทพศาสตร์สถิต 2. อาคารกิจกรรม 3. หอพักนักศึกษาหญิง, ชาย 4. บริเวณที่จอดรถจักรยาน ประตูพหลโยธิน 5. บริเวณจอดรถจักรยาน ประตูวิภาวดี 6. บริเวณจอดรถจักรยาน ประตู 1, ประตู 2 7. บริเวณลานจอดรถและโรงจอดรถกองยานพาหนะ จุดสำรวจทั้งหมดนี้ได้นัดบริษัทผู้รับเหมามาประเมินราคาแล้วและอยู่ในช่วงดำเนินการ นอกจากนี้ได้มีการแจ้งความต้องการในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกดังนี้ แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.- ธ. ค.)

14 โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security 8. บริเวณที่จอดรถยนต์สนามอินทรีจันทร์สถิตย์ 9. บริเวณใต้อัฒจันทร์ด้านในสนามอินทรีจันทร์สถิตย์ 10. ห้องจองสนามและยืมอุปกรณ์กีฬา ชั้น 1 สำนักการกีฬา 11. ห้องการเงินชั้น 2 สำนักการกีฬา 12. สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 13. ตึก Kits ห้องประชุมโซน E จุดที่ 8 -13 ยังไม่ได้นัดบริษัทมาประเมินราคา อยู่ในช่วงดำเนินการ แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.- ธ. ค.)

15 โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security - สำรวจจุดติดตั้งเพิ่มเติม โดยติดต่อบริษัท พานาโซนิค เพื่อจะได้ประเมินราคามีจุดที่ต้องสำรวจเพิ่มเติมดังนี้ 1. ทางเข้าออกประตู 1 กล้อง 3 ตัว 2. ทางเข้าออกประตู 2 กล้อง 3 ตัว 3. ทางเข้าออกประตูพหลโยธิน กล้อง 2 ตัว 4. ทางเข้าออกประตูพหลโยธิน ( สัตว์แพทย์ ) กล้อง 2 ตัว 5. ทางเข้าออกประตูพหลโยธิน ( ซอย 45) กล้อง 2 ตัว 6. ทางเข้าออกประตูวิภาวดี กล้อง 3 ตัว รวมจำนวนกล้องทั้งหมด 15 ตัว - ปรับเปลี่ยนมุมกล้อง ที่จุด ศร.3 หันเข้ามาในอาคาร - ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์รวมใจ แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 2 ( ม. ค.- มี. ค.)

16 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการ โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security  มุมกล้องบางตัวไม่สามารถจับภาพในจุดที่ต้องการได้  ภาพที่ได้จากกล้อง ครอบคลุมพื้นที่ไม่หมด  กล้องหันย้อนแสง ทำให้แสงจ้ามองไม่เห็นภาพ  จำนวนกล้องไม่พอต่อความต้องการ  มีปัญหาในการนัดพบกับผู้รับเหมา หาช่วงเวลานัดพบ ค่อนข้างยาก ด้วยเวลางานที่ไม่ตรงกัน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาข้อปฏิบัติและการจัดการระบบ E-Security ผู้นำเสนอ / หัวหน้าโครงการ นายเจษฏาวุธ แสงประเสริฐ ฝ่าย เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google