งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบ่งเป็น 8 ห้องเรียน โดยแบ่งเด็กตามอายุของนักเรียน จำนวนครู 1: 20 คน ชั้นก่อนวัยเรียนอายุ 2 ขวบ ครึ่ง จำนวน 2 ห้อง ชั้นอนุบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบ่งเป็น 8 ห้องเรียน โดยแบ่งเด็กตามอายุของนักเรียน จำนวนครู 1: 20 คน ชั้นก่อนวัยเรียนอายุ 2 ขวบ ครึ่ง จำนวน 2 ห้อง ชั้นอนุบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบ่งเป็น 8 ห้องเรียน โดยแบ่งเด็กตามอายุของนักเรียน จำนวนครู 1: 20 คน ชั้นก่อนวัยเรียนอายุ 2 ขวบ ครึ่ง จำนวน 2 ห้อง ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบจำนวน 2 ห้อง ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ขวบจำนวน 2 ห้อง ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ขวบจำนวน 2 ห้อง

2 ระยะเวลาดำเนินการ มี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษาคือ ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม – ตุลาคม ( ปิดเทอม 2 สัปดาห์ ) ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน – เมษายน ( ปิดเทอม 2 สัปดาห์ )

3 สภาพทั่วไป

4 บริเวณด้านหน้าอาคาร เรียน

5 บริเวณเครื่องเล่นสนาม

6 บรรยากาศในโรงอาหาร

7 ห้องน้ำ หญิง ห้องน้ำ ชาย อ่างสำหรับแปรง ฟัน


ดาวน์โหลด ppt การจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบ่งเป็น 8 ห้องเรียน โดยแบ่งเด็กตามอายุของนักเรียน จำนวนครู 1: 20 คน ชั้นก่อนวัยเรียนอายุ 2 ขวบ ครึ่ง จำนวน 2 ห้อง ชั้นอนุบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google