งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังแสดงการจราจรแบบเดินรถทางเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังแสดงการจราจรแบบเดินรถทางเดียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังแสดงการจราจรแบบเดินรถทางเดียว
N เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป 1 สวทช. AIT ทางเข้าพหลฯ1 1 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A 11 2 2 ศูนย์ญี่ปุ่น 4 โรงอาหารกลาง กลุ่มอาคาร ศูนย์สุขศาสตร์ 3 3 5 รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 6 7 8 9 10 5 อาคารโดมบริหาร ถนนปรีดี พนมยงค์ 6 บร. 1 7 บร. 3 ทางเข้าพหลฯ4 ถนนป๋วย อึ้งภากรณ์ 12 8 บร. 4 14 13 9 อาคารปรีคลีนิค 2 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) 11 ลานจอดรถโรงพยาบาล 12 ถนนพหลโยธิน SIIT 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางเข้าถนนเชียงราก โปรดพลิกอ่าน 14 อาคารเรียนรวม ( SC )

2 แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGV สายที่ 2 ( ส่วนที่ 1 )
ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว N เส้นทาง หมู่บ้านนักกีฬา โซน A -> โรงอาหารกลาง -> เลี้ยวซ้ายหลัง บร. 1 -> บร. 3 -> อาคารปรีคลีนิค -> อาคารคณะแพทย์ -> โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ -> ย้อนกลับตามเส้นทางเดินรถทางเดียว -> ด้านหลัง SIIT -> ด้านหลังวิศวะ -> อาคารเรียนรวม ( SC ) -> โรงอาหารกลาง -> กลับเข้าหมู่บ้าน โซน A 1 สวทช. AIT ทางเข้าพหลฯ1 1 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A 11 2 2 ศูนย์ญี่ปุ่น 4 กลุ่มอาคาร ศูนย์สุขศาสตร์ 3 โรงอาหารกลาง 3 5 รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 6 7 8 9 10 5 อาคารโดมบริหาร 6 บร. 1 7 บร. 3 ทางเข้าพหลฯ4 12 8 บร. 4 14 13 9 อาคารปรีคลีนิค 2 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) 11 ลานจอดรถโรงพยาบาล 12 ถนนพหลโยธิน SIIT 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางเข้าถนนเชียงราก 14 อาคารเรียนรวม ( SC ) ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา น. – น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

3 แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGV สายที่ 2 ( ส่วนที่ 2 )
ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว N เส้นทาง หมู่บ้านนักกีฬา โซน A -> โรงอาหารกลาง -> เลี้ยวซ้ายหลัง บร. 1 -> บร. 3 -> บร > ย้อนกลับตามเส้นทางเดินรถทางเดียว -> ด้านหลัง SIIT -> ด้านหลังวิศวะ -> อาคารเรียนรวม ( SC ) -> โรงอาหารกลาง -> กลับเข้าหมู่บ้าน โซน A 1 สวทช. AIT ทางเข้าพหลฯ1 1 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A 11 2 2 ศูนย์ญี่ปุ่น 4 โรงอาหารกลาง กลุ่มอาคาร ศูนย์สุขศาสตร์ 3 3 5 รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 6 7 8 9 10 5 อาคารโดมบริหาร 6 บร. 1 7 บร. 3 ทางเข้าพหลฯ4 12 8 บร. 4 14 13 9 อาคารปรีคลีนิค 2 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) 11 ลานจอดรถโรงพยาบาล 12 ถนนพหลโยธิน SIIT 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางเข้าถนนเชียงราก 14 อาคารเรียนรวม ( SC ) ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา น. – น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

4 แผนผังแสดงเส้นทางเดินสองแถว สายที่ 2 ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว
แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซNGV สายที่ 2 ( ส่วนที่ 1 ) แผนผังแสดงเส้นทางเดินสองแถว สายที่ 2 ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว N เส้นทาง หมู่บ้านนักกีฬา โซน A -> โรงอาหารกลาง -> เลี้ยวซ้ายหลัง บร. 1 -> บร. 3 -> อาคารปรีคลีนิค -> อาคารคณะแพทย์ -> โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ -> ย้อนกลับตามเส้นทางเดินรถทางเดียว -> ด้านหลัง SIIT -> ด้านหลังวิศวะ -> อาคารเรียนรวม ( SC ) -> โรงอาหารกลาง -> กลับเข้าหมู่บ้าน โซน A 1 สวทช. AIT ทางเข้าพหลฯ1 1 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A 11 2 2 ศูนย์ญี่ปุ่น 4 กลุ่มอาคาร ศูนย์สุขศาสตร์ 3 โรงอาหารกลาง 3 5 รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 6 7 8 9 10 5 อาคารโดมบริหาร 6 บร. 1 7 บร. 3 ทางเข้าพหลฯ4 12 8 บร. 4 14 13 9 อาคารปรีคลีนิค 2 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) 11 ลานจอดรถโรงพยาบาล 12 ถนนพหลโยธิน SIIT 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางเข้าถนนเชียงราก 14 อาคารเรียนรวม ( SC ) ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา น. – น.

5 แผนผังแสดงเส้นทางโดยสารปรับอากาศ บริการรับ – ส่ง บุคลากร เที่ยวเช้า
แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซNGV สายที่ 2 ( ส่วนที่ 1 ) แผนผังแสดงเส้นทางโดยสารปรับอากาศ บริการรับ – ส่ง บุคลากร เที่ยวเช้า ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว เฉพาะคันที่เข้าประตู เชียงราก N เส้นทาง เข้าประตูเชียงราก -> คณะนิติศาตร์ -> โรงอาหารกลาง -> กลับรถศูนย์ญี่ปุ่น -> เลี้ยว๙ย บร. 1 -> คณะแพทย์ -> โรงพิมพ์ มธ. -> ออกประตูเชียงราก 1 สวทช. AIT ทางเข้าพหลฯ1 1 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A 11 2 2 ศูนย์ญี่ปุ่น 4 กลุ่มอาคาร ศูนย์สุขศาสตร์ 3 โรงอาหารกลาง 3 5 รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 6 7 8 9 10 5 อาคารโดมบริหาร 6 บร. 1 7 บร. 3 ทางเข้าพหลฯ4 12 8 บร. 4 14 13 9 อาคารปรีคลีนิค 2 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) 11 ลานจอดรถโรงพยาบาล 12 ถนนพหลโยธิน SIIT 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางเข้าถนนเชียงราก 14 อาคารเรียนรวม ( SC )

6 แผนผังแสดงเส้นทางโดยสารปรับอากาศ บริการรับ – ส่ง บุคลากร เที่ยวเช้า
แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซNGV สายที่ 2 ( ส่วนที่ 1 ) แผนผังแสดงเส้นทางโดยสารปรับอากาศ บริการรับ – ส่ง บุคลากร เที่ยวเช้า ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว เฉพาะคันที่เข้าประตู พหล 4 N เส้นทาง เข้าประตูพหล 4 -> คณะแพทย์ -> เลี้ยวขวาหอพักแพทย์ -> บร. 5 -> อาคารโดม -> เลี้ยวซ้าย บร > เลี้ยวขวา ยิม >เลี้ยวขวา SIIT -> ด้านหลังวิศวะ -> อาคารเรียนรวม ( SC ) -> คณะนิติศาสตร์ -> โรงพิมพ์ มธ. 1 สวทช. AIT ทางเข้าพหลฯ1 1 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A 11 2 2 ศูนย์ญี่ปุ่น 4 กลุ่มอาคาร ศูนย์สุขศาสตร์ 3 โรงอาหารกลาง 3 5 รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 6 7 8 9 10 5 อาคารโดมบริหาร 6 บร. 1 7 บร. 3 ทางเข้าพหลฯ4 12 8 บร. 4 14 13 9 อาคารปรีคลีนิค 2 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) 11 ลานจอดรถโรงพยาบาล 12 ถนนพหลโยธิน SIIT 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางเข้าถนนเชียงราก 14 อาคารเรียนรวม ( SC )


ดาวน์โหลด ppt แผนผังแสดงการจราจรแบบเดินรถทางเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google