งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังแสดงการจราจรแบบเดินรถ ทางเดียว N รพ. ธรรมศาสตร์ ฯ ทางเข้า พหลฯ 1 ทางเข้า พหลฯ 4 ทางเข้าถนนเชียงราก 2 3 4 5 6 7 89 10 ถนนพหลโยธิน สนามกีฬาหลัก (Main.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังแสดงการจราจรแบบเดินรถ ทางเดียว N รพ. ธรรมศาสตร์ ฯ ทางเข้า พหลฯ 1 ทางเข้า พหลฯ 4 ทางเข้าถนนเชียงราก 2 3 4 5 6 7 89 10 ถนนพหลโยธิน สนามกีฬาหลัก (Main."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังแสดงการจราจรแบบเดินรถ ทางเดียว N รพ. ธรรมศาสตร์ ฯ ทางเข้า พหลฯ 1 ทางเข้า พหลฯ 4 ทางเข้าถนนเชียงราก 2 3 4 5 6 7 89 10 ถนนพหลโยธิน สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) กลุ่มอาคาร ศูนย์สุข ศาสตร์ AIT สวทช. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A ศูนย์ญี่ปุ่น โรงอาหาร กลาง อาคารสำนักงาน อธิการบดี อาคารโดม บริหาร บร. 1 บร. 3 บร. 4 อาคารปรีคลีนิค 2 1 10 อาคารคณะ แพทยศาสตร์ 11 ลานจอดรถ โรงพยาบาล 11 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป 1212 1313 14 SIIT คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ( SC ) 1212 1313 14 ถนนป๋วย อึ้ง ภากรณ์ ถนนปรีดี พนมยงค์  โปรด พลิกอ่าน

2 แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGV สายที่ 2 ( ส่วนที่ 1 ) N เส้นทาง หมู่บ้านนักกีฬา โซน A -> โรงอาหาร กลาง -> เลี้ยวซ้ายหลัง บร. 1 -> บร. 3 -> อาคารปรีคลีนิค -> อาคาร คณะแพทย์ -> โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ -> ย้อนกลับตามเส้นทางเดินรถทาง เดียว -> ด้านหลัง SIIT -> ด้านหลังวิศวะ -> อาคารเรียนรวม ( SC ) -> โรง อาหารกลาง -> กลับเข้าหมู่บ้าน โซน A รพ. ธรรมศาสตร์ ฯ ทางเข้า พหลฯ 1 ทางเข้า พหลฯ 4 ทางเข้าถนนเชียงราก 2 3 4 5 6 78 9 10 ถนนพหลโยธิน สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) กลุ่มอาคาร ศูนย์สุข ศาสตร์ AIT สวทช. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A ศูนย์ญี่ปุ่น โรงอาหาร กลาง อาคารสำนักงาน อธิการบดี อาคารโดม บริหาร บร. 1 บร. 3 บร. 4 อาคารปรีคลีนิค 2 1 10 อาคารคณะ แพทยศาสตร์ 11 ลานจอดรถ โรงพยาบาล 11 ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.15 น. – 20.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1212 1313 14 SIIT คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ( SC ) 1212 1313 14 แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGV สาย ที่ 2 ( ส่วนที่ 1 ) ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว

3 แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGV สาย ที่ 2 ( ส่วนที่ 2 ) ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว N เส้นทาง หมู่บ้านนักกีฬา โซน A -> โรงอาหาร กลาง -> เลี้ยวซ้ายหลัง บร. 1 -> บร. 3 -> บร. 4 -> ย้อนกลับตามเส้นทาง เดินรถทางเดียว -> ด้านหลัง SIIT -> ด้านหลังวิศวะ -> อาคารเรียนรวม ( SC ) -> โรงอาหารกลาง -> กลับเข้าหมู่บ้าน โซน A รพ. ธรรมศาสตร์ ฯ ทางเข้า พหลฯ 1 ทางเข้า พหลฯ 4 ทางเข้าถนนเชียงราก 2 3 4 5 6 78 9 10 ถนนพหลโยธิน สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) กลุ่มอาคาร ศูนย์สุข ศาสตร์ AIT สวทช. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A ศูนย์ญี่ปุ่น โรงอาหาร กลาง อาคารสำนักงาน อธิการบดี อาคารโดม บริหาร บร. 1 บร. 3 บร. 4 อาคารปรีคลีนิค 2 1 10 อาคารคณะ แพทยศาสตร์ 11 ลานจอดรถ โรงพยาบาล 11 ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.15 น. – 18.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1212 1313 14 SIIT คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ( SC ) 1212 1313 14

4 แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGV สายที่ 2 ( ส่วนที่ 1 ) N เส้นทาง หมู่บ้านนักกีฬา โซน A -> โรงอาหาร กลาง -> เลี้ยวซ้ายหลัง บร. 1 -> บร. 3 -> อาคารปรีคลีนิค -> อาคาร คณะแพทย์ -> โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ -> ย้อนกลับตามเส้นทางเดินรถทาง เดียว -> ด้านหลัง SIIT -> ด้านหลังวิศวะ -> อาคารเรียนรวม ( SC ) -> โรง อาหารกลาง -> กลับเข้าหมู่บ้าน โซน A รพ. ธรรมศาสตร์ ฯ ทางเข้า พหลฯ 1 ทางเข้า พหลฯ 4 ทางเข้าถนนเชียงราก 2 3 4 5 6 78 9 10 ถนนพหลโยธิน สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) กลุ่มอาคาร ศูนย์สุข ศาสตร์ AIT สวทช. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A ศูนย์ญี่ปุ่น โรงอาหาร กลาง อาคารสำนักงาน อธิการบดี อาคารโดม บริหาร บร. 1 บร. 3 บร. 4 อาคารปรีคลีนิค 2 1 10 อาคารคณะ แพทยศาสตร์ 11 ลานจอดรถ โรงพยาบาล 11 ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.30 น. 1212 1313 14 SIIT คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ( SC ) 1212 1313 14 แผนผังแสดงเส้นทางเดินสองแถว สายที่ 2 ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว

5 แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGV สายที่ 2 ( ส่วนที่ 1 ) N เส้นทาง เข้าประตูเชียงราก -> คณะนิติศาตร์ -> โรงอาหารกลาง -> กลับรถศูนย์ญี่ปุ่น -> เลี้ยว๙ย บร. 1 -> คณะแพทย์ -> โรงพิมพ์ มธ. -> ออกประตูเชียงราก รพ. ธรรมศาสตร์ ฯ ทางเข้า พหลฯ 1 ทางเข้า พหลฯ 4 ทางเข้าถนนเชียงราก 2 3 4 5 6 78 9 10 ถนนพหลโยธิน สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) กลุ่มอาคาร ศูนย์สุข ศาสตร์ AIT สวทช. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A ศูนย์ญี่ปุ่น โรงอาหาร กลาง อาคารสำนักงาน อธิการบดี อาคารโดม บริหาร บร. 1 บร. 3 บร. 4 อาคารปรีคลีนิค 2 1 10 อาคารคณะ แพทยศาสตร์ 11 ลานจอดรถ โรงพยาบาล 11 1212 1313 14 SIIT คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ( SC ) 1212 1313 14 แผนผังแสดงเส้นทางโดยสารปรับอากาศ บริการรับ – ส่ง บุคลากร เที่ยวเช้า ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว เฉพาะคันที่เข้าประตู เชียงราก

6 แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGV สายที่ 2 ( ส่วนที่ 1 ) N เส้นทาง เข้าประตูพหล 4 -> คณะแพทย์ -> เลี้ยว ขวาหอพักแพทย์ -> บร. 5 -> อาคารโดม -> เลี้ยวซ้าย บร. 1 - > เลี้ยวขวา ยิม. 2 -> เลี้ยวขวา SIIT -> ด้านหลังวิศวะ -> อาคารเรียนรวม ( SC ) -> คณะนิติศาสตร์ -> โรงพิมพ์ มธ. รพ. ธรรมศาสตร์ ฯ ทางเข้า พหลฯ 1 ทางเข้า พหลฯ 4 ทางเข้าถนนเชียงราก 2 3 4 5 6 78 9 10 ถนนพหลโยธิน สนามกีฬาหลัก (Main Stadium) กลุ่มอาคาร ศูนย์สุข ศาสตร์ AIT สวทช. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หมู่บ้านนักกีฬา โซน A ศูนย์ญี่ปุ่น โรงอาหาร กลาง อาคารสำนักงาน อธิการบดี อาคารโดม บริหาร บร. 1 บร. 3 บร. 4 อาคารปรีคลีนิค 2 1 10 อาคารคณะ แพทยศาสตร์ 11 ลานจอดรถ โรงพยาบาล 11 1212 1313 14 SIIT คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ( SC ) 1212 1313 14 แผนผังแสดงเส้นทางโดยสารปรับอากาศ บริการรับ – ส่ง บุคลากร เที่ยวเช้า ตามการจราจรแบบเดินรถทางเดียว เฉพาะคันที่เข้าประตู พหล 4


ดาวน์โหลด ppt แผนผังแสดงการจราจรแบบเดินรถ ทางเดียว N รพ. ธรรมศาสตร์ ฯ ทางเข้า พหลฯ 1 ทางเข้า พหลฯ 4 ทางเข้าถนนเชียงราก 2 3 4 5 6 7 89 10 ถนนพหลโยธิน สนามกีฬาหลัก (Main.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google