งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งน้องกลับบ้าน ก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งน้องกลับบ้าน ก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งน้องกลับบ้าน ก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
ก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ

3 นายวิศาล สืทธิพล ประธานโครงการ นายสม แสงบงกฏ เลขาฯโครงการ นายสมบูรณ์ พันวา นายสังเวียน บังเกิด นายทวี พูลมี

4 โครงการส่งน้องกลับบ้าน
หลัการและเหตุผล ด้วย ณ ปัจจุบันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการขยายการทำงานและการเรียนการสอน มีการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติของบุคลากรและมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตตามคณะต่าง ๆ ที่ต้องทำกันจนล่วงเลยเวลาราชการ ไปจนถึงเวลากลางคืน ดึก ๆ และบางครั้งบางวันก็มีการทำกิจกรรมของนิสิตตลอดทั้งคืนเลยทีเดียว ดังนั้น ทางศูนย์ รปภ. จึงมองถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานอยู่นอกเวลางานและนิสิตที่ต้องทำกิจกรรมถึงเวลาดึก ๆ หรือทั้งคืนเลยก็ตามเป็นสาเหตุสำคัญที่ทางศูนย์ รปภ.จะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด จึงได้คิดทำโครงการ..ส่งน้องกลับบ้าน..ขึ้นมา เพื่อเข้ามาบริการในด้านความปลอดภัยในเวลาที่ต้องกลับบ้านในตอนเลิกงานดึก ๆ หรือเลิกทำกิจกรรมในตอนดึก ๆ เพื่อให้บุคลากรและนิสิตเหล่านั้นได้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่น ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีภัยอะไรมารบกวน โดยมีเรา คือ ศูนย์ รปภ. ( จนท.ที่เข้ามาให้บริการอยู่เป็นเพื่อน ) มาคอยดูแลท่าน ให้ความปลอดภัยกับท่าน ก่อนที่ท่านจะขึ้นรถกลับบ้าน..อย่างปลอดภัย..

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเข้าไปดูแลความปลอดภัยของบุคลากร นิสิต หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการภายในเขตมหาวิมยาลัยในเวลากลางคืน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร นิสิต ที่ไม่มีพาหนะนำส่งป้ายรถเมล์หรือหอพัก 3. เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่บุคลากรและนิสิตที่ต้องทำงานนอกเวลาหรือมีกิจกรรมในเวลากลางคืน หรือตลอดทั้งคืน ..สร้างให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เหมือนกับที่มีหลายมหาวิทยาลัยเคยส่งเจ้าหน้าที่ รปภ. ของเขามาดูงานรักษาความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกครั้ง

6 การดำเนินการ 1. ประชาสัมพันธ์ให้คณะต่าง ๆ ทราบถึงเป้าหมายของโครงการและให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อโดยการส่งอีเมล์แจ้งให้บุคลากรและนิสิตของคณะฯทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. เข้าไปเสนอตัวเข้าให้บริการแก่บุคลากรและนิสิต 3. ให้เจ้าหน้าที่ รปภ. คอยดูแลตามคณะต่าง ๆ ที่มีการทำกิจกรรมหรือมีบุคลากรที่ต้องทำงานนอกเวลา 4. ทำการแจกใบปลิว

7 ความพึงพอใจในผลลัพท์ของโครงการ
บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลากลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นที่เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ของจุฬาฯ และเมื่อก้าวเท้าออกจากรั่วจุฬาฯไปให้มีความรู้สึกประทับใจในการให้บริการของจุฬาฯ ถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็ให้มีความรู้สึกอยากที่จะกลับมาเยี่ยมจุฬาฯอีก ถ้าเป็นนิสิตบุคลากรก็ให้มีความรู้สึกที่ดี ๆ กับศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร เท่านี้ก็เป็นความภูมิใจในโครงการ..ส่งน้องกลับบ้าน..ของเราชาว รปภ. แล้ว

8 ปลูกฝัง จนท.รปภ.ให้มีจิตใฝ่บริการและรักในงานรักษาความปลอดภัย
ปลูกฝัง จนท.รปภ.ให้มีจิตใฝ่บริการและรักในงานรักษาความปลอดภัย โครงการ พี่สอนน้อง ศูนย์ รปภ.

9 ประชาสัมพันธ์โครงการให้นิสิตทราบบริเวณแยกอาคารจุลจักรพงษ์
ช่วยเหลือนำนิสิตส่งป้ายรถเมล์โดยสาร ประจำทาง

10 ประชาสัมพันธ์ท่านอาจารย์สุทธณะ ติงศภัทิย์ บริเวณลานจอดเรือนภะรตราชา
ประชาสัมพันธ์ท่านอาจารย์สุทธณะ ติงศภัทิย์ บริเวณลานจอดเรือนภะรตราชา บริการส่งท่านกลับคณะเศรษฐศาสตร์

11 ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร นิสิต เป็นหน้าที่ของเรา
เป็นเพื่อนส่งบุคลากรกลับบ้าน ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร นิสิต เป็นหน้าที่ของเรา


ดาวน์โหลด ppt ส่งน้องกลับบ้าน ก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google