งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร แห่งจุฬาฯ ที่ปรึกษาโครงการ

3 นายวิศาล สื ทธิพล ประธาน โครงการ นายสม แสง บงกฏ เลขาฯ โครงการ นายสมบูรณ์ พันวา นายสังเวียน บังเกิด นายทวี พูลมี

4 โครงการส่งน้องกลับบ้าน หลัการและเหตุผล ด้วย ณ ปัจจุบันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการ ขยายการทำงานและการเรียนการสอน มีการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ของบุคลากรและมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตตามคณะต่าง ๆ ที่ ต้องทำกันจนล่วงเลยเวลาราชการ ไปจนถึงเวลากลางคืน ดึก ๆ และ บางครั้งบางวันก็มีการทำกิจกรรมของนิสิตตลอดทั้งคืนเลยทีเดียว ดังนั้น ทางศูนย์ รปภ. จึงมองถึงความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานอยู่นอก เวลางานและนิสิตที่ต้องทำกิจกรรมถึงเวลาดึก ๆ หรือทั้งคืนเลยก็ตาม เป็นสาเหตุสำคัญที่ทางศูนย์ รปภ. จะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด จึงได้ คิดทำโครงการ.. ส่งน้องกลับบ้าน.. ขึ้นมา เพื่อเข้ามาบริการในด้านความ ปลอดภัยในเวลาที่ต้องกลับบ้านในตอนเลิกงานดึก ๆ หรือเลิกทำ กิจกรรมในตอนดึก ๆ เพื่อให้บุคลากรและนิสิตเหล่านั้นได้เกิดความรู้สึก ที่อบอุ่น ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีภัยอะไรมารบกวน โดยมีเรา คือ ศูนย์ รปภ. ( จนท. ที่เข้ามาให้บริการอยู่เป็นเพื่อน ) มาคอยดูแลท่าน ให้ ความปลอดภัยกับท่าน ก่อนที่ท่านจะขึ้นรถกลับบ้าน.. อย่างปลอดภัย..

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเข้าไปดูแลความปลอดภัยของบุคลากร นิสิต หรือ บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการภายในเขตมหาวิมยาลัยในเวลา กลางคืน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร นิสิต ที่ไม่มี พาหนะนำส่งป้ายรถเมล์หรือหอพัก 3. เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่บุคลากรและนิสิตที่ต้องทำงาน นอกเวลาหรือมีกิจกรรมในเวลากลางคืน หรือตลอดทั้งคืน.. สร้างให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็น มหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เหมือนกับที่มี หลายมหาวิทยาลัยเคยส่งเจ้าหน้าที่ รปภ. ของเขามาดูงานรักษาความ ปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกครั้ง

6 การดำเนินการ 1. ประชาสัมพันธ์ให้คณะต่าง ๆ ทราบถึงเป้าหมาย ของโครงการและให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อโดยการส่งอีเมล์แจ้งให้ บุคลากรและนิสิตของคณะฯทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. เข้าไปเสนอตัวเข้าให้บริการแก่บุคลากรและนิสิต 3. ให้เจ้าหน้าที่ รปภ. คอยดูแลตามคณะต่าง ๆ ที่มี การทำกิจกรรมหรือมีบุคลากรที่ต้องทำงานนอกเวลา 4. ทำการแจกใบปลิว

7 ความพึงพอใจในผลลัพท์ของโครงการ บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ ภายในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลากลางคืนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นที่เข้ามาอยู่ในเขต พื้นที่ของจุฬาฯ และเมื่อก้าวเท้าออกจากรั่วจุฬาฯไปให้มีความรู้สึก ประทับใจในการให้บริการของจุฬาฯ ถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็ให้มี ความรู้สึกอยากที่จะกลับมาเยี่ยมจุฬาฯอีก ถ้าเป็นนิสิตบุคลากรก็ให้มี ความรู้สึกที่ดี ๆ กับศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร เท่านี้ก็ เป็นความภูมิใจในโครงการ.. ส่งน้องกลับบ้าน.. ของเราชาว รปภ. แล้ว

8 ปลูกฝั ง จนท. ร ปภ. ให้ มีจิต ใฝ่ บริกา รและ รักใน งาน รักษา ความ ปลอด ภัย โครงการ พี่สอน น้อง ศูนย์ รปภ.

9 ประชาสัมพันธ์โครงการให้นิสิตทราบบริเวณแยก อาคารจุลจักรพงษ์ ช่วยเหลือนำนิสิตส่งป้ายรถเมล์โดยสาร ประจำทาง

10 ประชาสัมพันธ์ท่านอาจารย์สุทธณะ ติงศภัทิย์ บริเวณลานจอดเรือนภะรตราชา บริการส่งท่านกลับคณะเศรษฐศาสตร์

11 เป็นเพื่อนส่งบุคลากรกลับบ้าน ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร นิสิต เป็นหน้าที่ของเรา


ดาวน์โหลด ppt ก้าวใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google