งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Seminar group 8 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Seminar group 8 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Seminar group 8 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ

2 เกษตรกรแก้ไขโดยการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน สารตกค้างในผลิตภัณฑ์ ใช้สาร polyphenols ทดแทนยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดปริมาณ เชื้อก่อโรคในลำไส้และไม่มีสารตกค้างที่ทำอันตรายต่อผู้บริโภค การตายของลูกสุกรเนื่องจากท้องเสีย สร้างความเสียหายให้แก่ ฟาร์มเลี้ยงสุกร ส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลิตสัตว์แบบปลอดสารเคมีโดยใช้ feed additive ที่มาจากธรรมชาติ ทำไมต้อง polyphenols ?

3 Diarrhea is the condition of having three or more loose or liquid bowel movements per day  Osmotic diarrhea  Secretory diarrhea  Altered permeability (exudative) diarrhea  Altered mobility diarrhea

4 * Enterotoxigenic E.coli (ETEC) enterotoxin * Enteropathogenic E.coli (EPEC) BFP A/E lesion * Enterohemorrhagic E.coli (EHEC) hemolysin shiga toxin * Enteroaggregative E.coli (EAEC) mucus biofilm * Enteroinvasive E.coli (EIEC) invasion & lateral spread to adjacent cell * Diffusely Adherent E.coli (DAEC) finger-like projections

5 Polyphenols secondary metabolite phenolic compounds โครงสร้างประกอบด้วย hydroxyl group เกาะอยู่กับวงแหวน aromatic - antioxidant - anticancer - antiviral activity - antifungal activity - antibacterial activity - antiinflammation

6 Polyphenols StilbenesFlavonoidsTanninsPhenolic acidsDiferuloylmethane Anthocyanins Anthoxanthins Hydrolysable tannins Condensed tannins Flavones Flavan Isoflavones Flavonols Flavanols Catechins

7 Flavonoids glycosylated form glucoside form SGLT1 β-glucosidase aglycone conjugation methylation,sulfation, glucuronidation hydrolyze glucosidase Brush border

8 large conjugated metabolitessmall conjugated metabolites biliary routeurinary route conjugated metabolites bile reabsorb enterohepatic cycling Elimination hydrolyze

9 : เป็นชื่อการค้าของสาร hydroxytyrosol ซึ่งเป็นสาร polyphenols ตามธรรมชาติ HIDROX ™ OmniVin 10R : มี polyphenols เป็นองค์ประกอบ 75% โดยสกัดมาจากเมล็ดองุ่น ALSOK DAB7 : เป็น hydrolysable tannin Solaray Grapenol: มี polyphenols เป็นองค์ประกอบ 95%

10

11 Enterotoxins Enterotoxigenic E.coli (ETEC) produced Enterotoxin 2 type 1. heat-labile (LT) 2. heat-stable(STa and STb) Antidiarrheal activity from ETEC enterotoxins Structure of enterotoxins Debeuil, 2013

12 Activated cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) Epithelial Na + channel (EnaC) and Cl - channel are controlled by CFTR Na +, Cl -, H 2 O  diarrhea Flavonoids  LT-polyphenols Croxen and Finlay, 2010 * Antidiarrheal mechanism of flavonoids

13 ประกอบด้วย * Lipid A * Core polysaccharide * O-antigen กลไกของ polyphenols ในการยับยั้ง lipopolysaccharide (LPS) ของแบคทีเรียแกรมลบ

14 Lu et al.,2008 ความสามารถของ LPS ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน กลไกของระบบภูมิคุ้มกัน ในการกำจัด LPS

15 ลำไส้อักเสบมากขึ้น Leukocyte มารวมกลุ่มกันมากขึ้นที่ลำไส้ Proinflammatory cytokine

16 Yang and Seki, 2012 กลไกของ polyphenols ในการยับยั้ง LPS

17 โครงสร้างของเอนไซม์ F 1 F 0 ATP synthase ตำแหน่งของ F 1 ในไซโตพลาสซึม ที่มีการสร้าง ATP โดยการขนส่งโปรตอนผ่านทางรู F 0 และเข้ามาในเซลล์ F1F1 F0F0

18 Dadi et al., 2009 โครงสร้างที่แตกต่างกันของ สาร resveratrol, piceatannol และ quercetin

19 - ETEC จับกับ enterocyte ในสำไส้ เล็ก โดยเชื้อใช้ fimbriae จับกับ receptor ที่จำเพาะบน enterocyte - สร้างโคโลนีภายในลำไส้และปล่อย สารพิษที่ทำให้เกิดการท้องเสีย ออกมา Nataro and kapper, 1998

20 Catechin เข้าจับกับเยื่อหุ้มเซลล์ แบคทีเรียแกรมบวก S.aureus ได้ ดีกว่าจับกับแบคทีเรียแกรมลบ E.coli Catechin-Cu(II) complex จับกับเยื่อ หุ้มเซลล์แบคทีเรียแกรมบวก S.aureus ได้ไม่ดีเท่า จับกับแบคทีเรียแกรมลบ E.coli Catechin-Cu(II) complex เข้าจับและทำลายเยื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียแกรมลบได้ดี Vatansever et al.,2013

21 การเจริญเติบโตของแบคทีเรียต้องอาศัย nucleic acid ซึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ DNA และ RNA เพื่อใช้ในการถ่ายทอด พันธุกรรม มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ flavonoids ในการออกฤทธิ์ยับยั้ง แบคทีเรีย และพบว่า flavonoids สามารถยับยั้ง DNA replication ของแบคทีเรีย

22

23

24 Biofilm คือ กลุ่มของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่รวมกัน โดยจุลินทรีย์ จะมีการสร้างสารเมือกและปล่อยออกมานอกเซลล์ เพื่อทำหน้าที่ใน การปกป้องและสร้างสภาวะที่เหมาะแก่การเจริญของแบคทีเรีย

25 Quorum sensing เป็นการสื่อสารระหว่างเซลล์ของE.coli ที่ใช้ ในการสร้าง biofilm โดยเริ่มจากการเกิด autoinduction https://www.bio.cmu.edu/courses/03441/TermPapers/99TermPapers/Quorum/autoinduction2.gif

26 Li, 2007

27 1. ดูดซึมธาตุเหล็กจะลดลง 2. ขัดขวางการดูดซึม folate 3. ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ deiodinase อาจเสี่ยงต่อการเกิด โรคคอพอก 4. Flavonoids drug interactions 5. ลดประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ α-amylase, pepsin, trypsin และ lipase 6. การได้รับ polyphenols ในปริมาณที่มากเกินไป กลายเป็นอนุมูล- อิสระหรือส่งเสริมให้เกิดอนุมูลอิสระ เรียกว่า pro-oxidant

28 ลูกสุกรอาหารหมายเหตุ 40 ตัว 20 ตัว Non-infected Group Omnivin เก็บ rectal fecal sample ไปตรวจ ALSOK Omnicoa อาหาร control 20 ตัว Infected group Omnivin ALSOK Omnicoa อาหาร control ** สายพันธุ์ E.coli ที่ใช้คือ E.coli O149K91 ** ระยะเวลาการทำการทดลอง 13 วัน โดยวันที่ 1-5 ให้อาหารทั้ง 4 ชนิดและน้ำ วันที่ 6 ให้แค่น้ำ (งดอาหาร) ** ทำการเก็บ rectal fecal sample ไปตรวจ ตั้งแต่วันที่ 6 -13

29 Verhelst et al., 2013 แสดงปริมาณเชื้อ ETEC Dry matter ADG

30 สาร polyphenols มีความหลากหลายทางลักษณะ โครงสร้าง คุณสมบัติแตกต่างกัน การเลือกใช้ วัตถุประสงค์ ผลข้างเคียง ประสิทธิภาพในการให้ผลทางการรักษาของสาร polyphenols บางชนิดยังเป็นผลที่ได้จากห้องปฏิบัติการ ต้องศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบผลชัดเจนต่อไป

31


ดาวน์โหลด ppt Seminar group 8 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google