งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Seminar group 8 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Seminar group 8 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Seminar group 8 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ

2 เกษตรกรแก้ไขโดยการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน สารตกค้างในผลิตภัณฑ์ ใช้สาร polyphenols ทดแทนยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดปริมาณ เชื้อก่อโรคในลำไส้และไม่มีสารตกค้างที่ทำอันตรายต่อผู้บริโภค การตายของลูกสุกรเนื่องจากท้องเสีย สร้างความเสียหายให้แก่ ฟาร์มเลี้ยงสุกร ส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลิตสัตว์แบบปลอดสารเคมีโดยใช้ feed additive ที่มาจากธรรมชาติ ทำไมต้อง polyphenols ?

3 Diarrhea is the condition of having three or more loose or liquid bowel movements per day  Osmotic diarrhea  Secretory diarrhea  Altered permeability (exudative) diarrhea  Altered mobility diarrhea

4 * Enterotoxigenic E.coli (ETEC) enterotoxin * Enteropathogenic E.coli (EPEC) BFP A/E lesion * Enterohemorrhagic E.coli (EHEC) hemolysin shiga toxin * Enteroaggregative E.coli (EAEC) mucus biofilm * Enteroinvasive E.coli (EIEC) invasion & lateral spread to adjacent cell * Diffusely Adherent E.coli (DAEC) finger-like projections

5 Polyphenols secondary metabolite phenolic compounds โครงสร้างประกอบด้วย hydroxyl group เกาะอยู่กับวงแหวน aromatic - antioxidant - anticancer - antiviral activity - antifungal activity - antibacterial activity - antiinflammation

6 Polyphenols StilbenesFlavonoidsTanninsPhenolic acidsDiferuloylmethane Anthocyanins Anthoxanthins Hydrolysable tannins Condensed tannins Flavones Flavan Isoflavones Flavonols Flavanols Catechins

7 Flavonoids glycosylated form glucoside form SGLT1 β-glucosidase aglycone conjugation methylation,sulfation, glucuronidation hydrolyze glucosidase Brush border

8 large conjugated metabolitessmall conjugated metabolites biliary routeurinary route conjugated metabolites bile reabsorb enterohepatic cycling Elimination hydrolyze

9 : เป็นชื่อการค้าของสาร hydroxytyrosol ซึ่งเป็นสาร polyphenols ตามธรรมชาติ HIDROX ™ OmniVin 10R : มี polyphenols เป็นองค์ประกอบ 75% โดยสกัดมาจากเมล็ดองุ่น ALSOK DAB7 : เป็น hydrolysable tannin Solaray Grapenol: มี polyphenols เป็นองค์ประกอบ 95%

10

11 Enterotoxins Enterotoxigenic E.coli (ETEC) produced Enterotoxin 2 type 1. heat-labile (LT) 2. heat-stable(STa and STb) Antidiarrheal activity from ETEC enterotoxins Structure of enterotoxins Debeuil, 2013

12 Activated cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) Epithelial Na + channel (EnaC) and Cl - channel are controlled by CFTR Na +, Cl -, H 2 O  diarrhea Flavonoids  LT-polyphenols Croxen and Finlay, 2010 * Antidiarrheal mechanism of flavonoids

13 ประกอบด้วย * Lipid A * Core polysaccharide * O-antigen http://www.microbialcellfactories.com/content/5/1/13/figure/F1?highres=y กลไกของ polyphenols ในการยับยั้ง lipopolysaccharide (LPS) ของแบคทีเรียแกรมลบ

14 http://micro.digitalproteus.com/pathogenesis1.php Lu et al.,2008 ความสามารถของ LPS ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน กลไกของระบบภูมิคุ้มกัน ในการกำจัด LPS

15 ลำไส้อักเสบมากขึ้น Leukocyte มารวมกลุ่มกันมากขึ้นที่ลำไส้ Proinflammatory cytokine

16 Yang and Seki, 2012 กลไกของ polyphenols ในการยับยั้ง LPS

17 www.pnas.org โครงสร้างของเอนไซม์ F 1 F 0 ATP synthase ตำแหน่งของ F 1 ในไซโตพลาสซึม ที่มีการสร้าง ATP โดยการขนส่งโปรตอนผ่านทางรู F 0 และเข้ามาในเซลล์ F1F1 F0F0

18 Dadi et al., 2009 โครงสร้างที่แตกต่างกันของ สาร resveratrol, piceatannol และ quercetin

19 - ETEC จับกับ enterocyte ในสำไส้ เล็ก โดยเชื้อใช้ fimbriae จับกับ receptor ที่จำเพาะบน enterocyte - สร้างโคโลนีภายในลำไส้และปล่อย สารพิษที่ทำให้เกิดการท้องเสีย ออกมา Nataro and kapper, 1998 http://cmr.asm.org/content/11/1/142/F3.expansion.html

20 Catechin เข้าจับกับเยื่อหุ้มเซลล์ แบคทีเรียแกรมบวก S.aureus ได้ ดีกว่าจับกับแบคทีเรียแกรมลบ E.coli Catechin-Cu(II) complex จับกับเยื่อ หุ้มเซลล์แบคทีเรียแกรมบวก S.aureus ได้ไม่ดีเท่า จับกับแบคทีเรียแกรมลบ E.coli Catechin-Cu(II) complex เข้าจับและทำลายเยื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียแกรมลบได้ดี Vatansever et al.,2013

21 การเจริญเติบโตของแบคทีเรียต้องอาศัย nucleic acid ซึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ DNA และ RNA เพื่อใช้ในการถ่ายทอด พันธุกรรม มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ flavonoids ในการออกฤทธิ์ยับยั้ง แบคทีเรีย และพบว่า flavonoids สามารถยับยั้ง DNA replication ของแบคทีเรีย

22 http://en.citizendium.org/images/thumb/6/68/DNAreplicationFORK.jpg/400px-DNAreplicationFORK.jpg

23 http://www.nature.com/nrm/journal/v12/n12/fig_tab/nrm3228_F3.html

24 Biofilm คือ กลุ่มของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่รวมกัน โดยจุลินทรีย์ จะมีการสร้างสารเมือกและปล่อยออกมานอกเซลล์ เพื่อทำหน้าที่ใน การปกป้องและสร้างสภาวะที่เหมาะแก่การเจริญของแบคทีเรีย http://woundsinternational.files.wordpress.com/2011/02/schematic-representation-of-polymicrobial-biofilm-formation.jpg

25 Quorum sensing เป็นการสื่อสารระหว่างเซลล์ของE.coli ที่ใช้ ในการสร้าง biofilm โดยเริ่มจากการเกิด autoinduction https://www.bio.cmu.edu/courses/03441/TermPapers/99TermPapers/Quorum/autoinduction2.gif

26 Li, 2007

27 1. ดูดซึมธาตุเหล็กจะลดลง 2. ขัดขวางการดูดซึม folate 3. ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ deiodinase อาจเสี่ยงต่อการเกิด โรคคอพอก 4. Flavonoids drug interactions 5. ลดประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ α-amylase, pepsin, trypsin และ lipase 6. การได้รับ polyphenols ในปริมาณที่มากเกินไป กลายเป็นอนุมูล- อิสระหรือส่งเสริมให้เกิดอนุมูลอิสระ เรียกว่า pro-oxidant

28 ลูกสุกรอาหารหมายเหตุ 40 ตัว 20 ตัว Non-infected Group Omnivin เก็บ rectal fecal sample ไปตรวจ ALSOK Omnicoa อาหาร control 20 ตัว Infected group Omnivin ALSOK Omnicoa อาหาร control ** สายพันธุ์ E.coli ที่ใช้คือ E.coli O149K91 ** ระยะเวลาการทำการทดลอง 13 วัน โดยวันที่ 1-5 ให้อาหารทั้ง 4 ชนิดและน้ำ วันที่ 6 ให้แค่น้ำ (งดอาหาร) ** ทำการเก็บ rectal fecal sample ไปตรวจ ตั้งแต่วันที่ 6 -13

29 Verhelst et al., 2013 แสดงปริมาณเชื้อ ETEC Dry matter ADG

30 สาร polyphenols มีความหลากหลายทางลักษณะ โครงสร้าง คุณสมบัติแตกต่างกัน การเลือกใช้ วัตถุประสงค์ ผลข้างเคียง ประสิทธิภาพในการให้ผลทางการรักษาของสาร polyphenols บางชนิดยังเป็นผลที่ได้จากห้องปฏิบัติการ ต้องศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบผลชัดเจนต่อไป

31


ดาวน์โหลด ppt Seminar group 8 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google