งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทนำ SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทนำ SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทนำ SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School

2 2 SORACHAI SAELIM, Department of Chemistry, Mahidolwittayanusorn School สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค เกิด จากอะไร

3 3 SORACHAI SAELIM, Department of Chemistry, Mahidolwittayanusorn School อนุมูลอิสระ ( Free Radicals ) อนุมูลคืออะไร ทำไมถึงทำให้ เกิดโรคได้

4 4 SORACHAI SAELIM, Department of Chemistry, Mahidolwittayanusorn School • Homolysis or Homolytic fission A−B → A• + B• Heterolysis or Heterolytic fission Fission of chemical bonding อนุมูล อิสระ

5 5 SORACHAI SAELIM, Department of Chemistry, Mahidolwittayanusorn School อนุมูลอิสระ ( Free Radicals ) คือ โมเลกุลที่มี ธาตุที่ไม่มั่นคงเนื่องจากขาด อิเล็กตรอน ไป 1 ตัว ปกติแร่ธาตุทั้งหลายในร่างกายของเราจะมีอีเล็กต รอนอยู่วงรอบเป็นจำนวนคู่ ซึ่งทำให้โมเลกุลนั้นคง ตัว ในกรณีที่มีการสูญเสีย อิเล็กตรอน หรือรับ อิเล็กตรอน มาอีกเพียง 1 ตัวจะทำให้โมเลกุลนั้น ไม่มั่นคง A−B → A• + B• อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจะไม่เสถียร จึงวิ่งไปจับสารอื่นที่มีอิเล็กตรอน เพื่อทำให้ตัวเองเสถียร

6 6 SORACHAI SAELIM, Department of Chemistry, Mahidolwittayanusorn School ผู้ถูกแย่งก็กลายเป็นตัวเจ้าปัญหาแทน เพราะตนไม่มั่นคง ต้องไปแย่งคนอื่นมา เป็นทอดๆ ยกเว้นตัวที่ไม่มั่นคง 2 ตัวมา เจอกันก็จะรวมกันกลายเป็นปฏิกิริยา ลูกโซ่ http://www.knowcancer.com/blog/antioxidants-free-radicals-and-your- body/

7 7 SORACHAI SAELIM, Department of Chemistry, Mahidolwittayanusorn School ถ้ามีมากในเซลล์ก็เป็นอันตรายได้โดยจะ ทำลาย ดีเอนเอ เยื่อหุ้มเซลล์ และอื่นๆ แต่เซลล์ ร่างกายพวกเม็ดเลือดขาว ก็ใช้สารพวกนี้กำจัด แบคทีเรีย หลังจากที่เซลล์กินแบคทีเรียเข้าไปใน ตัวแล้ว อนุมูลอิสระเชื่อว่า มีผลต่อการอักเสบ และการทำลายเนื้อเยื่อในระยะสั้น ในระยะยาว อาจมีผลต่อ ความเสื่อมหรือการแก่ของเซลล์ และอาจเป็นสารการก่อมะเร็ง และโรคหัวใจ ต้อ กระจก อนุมูลอิสระจึงเป็นสารพิษต่อ เซลล์ร่างกาย http://www.howtowincancer.com/

8 8 SORACHAI SAELIM, Department of Chemistry, Mahidolwittayanusorn School ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการ ดำรงชีวิต จะพบอนุมูลอิสระของออกซิเจน ชนิดต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อนุมูลอิสระนี้ เกิดมาจากสาเหตุปัจจัยภายในและภายนอก ร่างกาย ปฏิกิริยา ออกซิเดชันของ ลิปิด สาเหตุปัจจัยภายในร่างกาย กระบวนการกำจัดสิ่ง แปลกปลอมของเม็ดเลือด ขาว โลหะ ทรานสิชัน

9 9 SORACHAI SAELIM, Department of Chemistry, Mahidolwittayanusorn School • มลพิษในอากาศ • โอโซน • ไนตรัสออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ • ฝุ่น • ควันบุหรี่ • อาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว หรือธาตุเหล็ก มากกว่าปกติ • แสงแดด ความร้อน รังสีแกมม่า • ยาบางชนิด เช่น Doxorubicin, Penicillamine, paracetamol, CCl 4 เป็นต้น สาเหตุปัจจัยภายนอกร่างกาย

10 10 SORACHAI SAELIM, Department of Chemistry, Mahidolwittayanusorn School กระบวนการ กำจัดอนุมูล อิสระ ร่างกายก็มีกลไกที่จะกำจัด อนุมูลอิสระ เหล่านี้โดย 2 วิธี คือ 1. ใช้เอนไซม์ต่างๆในร่างกายเช่น Superoxide dismultase (SOD) 2. ไม่ใช้เอนไซม์ แต่ได้จากการรับประทาน อาหารได้แก่ วิตามิน อี ( แอลฟา -tocopherol เบตาคาโรทีน (Betacarotene) และ วิตามิน ซี เนื่องจากมีผู้สังเกตว่า เอนไซม์ต่างๆที่ใช้ กำจัด อนุมูลอิสระ เช่น SOD มีได้จำกัด แต่สาร ที่เราสามารถทานเสริมได้แก่ วิตามิน อี วิตามิน ซี เบต้าคาโรทีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ หรือมีอีกชื่อว่า Antioxidant

11 11 SORACHAI SAELIM, Department of Chemistry, Mahidolwittayanusorn School บรรณานุกร ม


ดาวน์โหลด ppt 1 บทนำ SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google