งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิคุ้มกันของ ร่างกาย. • สารต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่ง แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย Antibody • สิ่งแปลกปลอมเป็นสารประเภท โดปรตีน เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะ กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิคุ้มกันของ ร่างกาย. • สารต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่ง แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย Antibody • สิ่งแปลกปลอมเป็นสารประเภท โดปรตีน เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะ กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิคุ้มกันของ ร่างกาย

2 • สารต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่ง แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย Antibody • สิ่งแปลกปลอมเป็นสารประเภท โดปรตีน เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะ กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง antibody ที่จำเพาะกับ antigen Antigen

3 หมู่เลือด AntigenAntibod y AAB BBA ABA / B- O-

4

5 ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กลไกทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามา แบบไม่เฉพาะเจาะจง  การป้องกันภายนอกโดยผิวหนังและเยื่อเมือก  การป้องกันภายในโดยเม็ดเลือดขาว กลไกทำลายสิ่งแปลกปลอมที่จำเพาะ แต่ละชนิด  การสร้าง antibody ต่อต้าน

6 PHAGOCYTOSIS

7 ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ • ผิวหนัง น้ำตา น้ำลาย กรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะ อาหาร ภูมิคุ้มกันตามความจำเป็นของร่างกาย • ภูมิคุ้มกันก่อด้วยตัวเอง • ร่างกายได้รับการกระตุ้นให้สร้าง antibody เช่น ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ • ภูมิคุ้มกันรับมา • ร่างกายได้รับ antibody โดยตรง เช่น เซรุ่มแก้พิษ งู น้ำนมแม่

8 White Blood Cell

9  Granule : ทำลายแบคทีเรีย / เชื้อโรค โดยวิธี phagocytosis  Agranule  Monocyte : มี ขนาดใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่ ทำลายสิ่ง แปลกปลอม  Lymphocyte : สร้าง antibody แบ่งเป็น B- lymphocyte และ T- lymphocyte

10 B-Lymphocyte

11 T-Lymphocyte

12

13

14

15

16 HIV

17

18


ดาวน์โหลด ppt ภูมิคุ้มกันของ ร่างกาย. • สารต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่ง แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย Antibody • สิ่งแปลกปลอมเป็นสารประเภท โดปรตีน เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะ กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google