งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน ข้าวฟ่าง. ข้าวฟ่าง (Sorghum grain) - ในประเทศไทย มี 4 ชนิด - grain sorghum : พันธุ์ Milo, Hegari - Sweet sorghum - Grass sorghum.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน ข้าวฟ่าง. ข้าวฟ่าง (Sorghum grain) - ในประเทศไทย มี 4 ชนิด - grain sorghum : พันธุ์ Milo, Hegari - Sweet sorghum - Grass sorghum."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน ข้าวฟ่าง

2 ข้าวฟ่าง (Sorghum grain) - ในประเทศไทย มี 4 ชนิด - grain sorghum : พันธุ์ Milo, Hegari - Sweet sorghum - Grass sorghum - Broom corn - ทนแล้ง โรคแมลง และดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ - ลำต้นอ่อนมี HCN (prussic acid) - เมล็ดมี tannins : คุณภาพแบ่ง ตามระดับ

3 High tannin level 1.57 % Intermediate tannin level 0.66 % Low tannin level 0.33 % Tannins อยู่ที่ seed coat ( สี น้ำตาลแดง ) มีรสขม เป็นพิษ เป็นสารประกอบ polyphelonic ยับยั้งการสร้าง trypsin,  - amylase, lipase การย่อยได้ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพ ในการใช้อาหาร cholesterol

4 เกิดกรด tannic acid ทำลายเยื่อบุผนังลำไส้ เกิดอาการ ตกเลือด การดูดซึมโภชนะโดยเฉพาะธาตุ เหล็ก พิษของแทนนินต่อไก่ใข่ 0.05% ในอาหาร เกิดจุดสีเหลืองบน ไข่แดง 0.5% ไข่แดงมีสีเขียวมะกอก 0.64-0.83% ลดอัตราการเจริญเติบโต + ประสิทธิภาพการใช้ อาหาร 0.5-2% ลดอัตราการเจริญเติบโต สะสมไขมันที่ตับ 2-4% ไข่จะได้สีเขียวอ่อน > 5% ไก่จะตาย

5 - ในข้าวฟ่าง มี cyanogens ซึ่งเป็น glycoside (cyanogenic glycoside) เมื่อถูกย่อยจะปลดปล่อย prussic acid หรือ hydrocyanic acid Cyanogenic glycoside 2 glucose+HCN+ketone ขัดขวางการทำงาน cytochrome oxidase ขาด ATP, energy dyspnea ( หายใจขัด ), gasping ( หอบ ), staggering ( เดินโซเซ ), paralysis ( อัมพาต ), convulsion ( ชัก ) โคม่าและตาย  -glucosidase

6 การใช้เมล็ดข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ - ควรมีการบดเพื่อเพิ่มการย่อยได้ - ข้าวฟ่างมี CP สูงกว่าข้าวโพด (11 vs. 8-10%) แต่ โปรตีนมีคุณภาพต่ำเพราะ ขาด lysine, threonine, methionine, cystine และ tryptophan ( ข้าวโพดขาด lysine และ tryptophan ) - มี carotene, ใขมันน้อยกว่า ข้าวโพด - มี niacin สูงกว่าข้าวโพด

7 - ใช้เพื่อทดแทนข้าวโพดและกากถั่ว เหลือง แต่ต้องเสริม กรดแอมิโน และ วิตามิน เอ - สามารถใช้แทนที่ข้าวโพด - อาหารไก่ไข่ แต่ต้องเพิ่มสารสี - อาหารไก่กระทงและลูกไก่ ข้าวฟ่างที่มี tannins ต่ำ สามารถใช้แทนเมล็ดธัญพืช อื่นได้ 50-60% - อบไอน้ำและอัดน้ำมันจะลดทั้ง tannins และ prussic acid - คำนึงถึงความเปียกชื้น รา ยาฆ่า แมลง และการปนปลอม


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน ข้าวฟ่าง. ข้าวฟ่าง (Sorghum grain) - ในประเทศไทย มี 4 ชนิด - grain sorghum : พันธุ์ Milo, Hegari - Sweet sorghum - Grass sorghum.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google