งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Singapore ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปาก ทางเข้าช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิ คกับมหาสมุทรอินเดียและ อยู่ตรงปลายแหลมมลายู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Singapore ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปาก ทางเข้าช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิ คกับมหาสมุทรอินเดียและ อยู่ตรงปลายแหลมมลายู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Singapore

3

4 ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปาก ทางเข้าช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิ คกับมหาสมุทรอินเดียและ อยู่ตรงปลายแหลมมลายู เป็นเกาะที่ประกอบด้วย เกาะหลายเกาะ ตัวเกาะ สิงคโปร์มีรูปร่างคล้ายพัด เพชรร่วง สิงคโปร์เปรียบเสมือน ประตูทางคมนาคมทาง ทะเล เป็นจุดแวะพักและ จุดคุมการเดินเรือติดต่อ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค กับมหาสมุทรอินเดีย มีท่า จอดเรือสำหรับใช้ขนส่ง สินค้าในทะเลใหญ่เป็น อันดับสองของเอเซียและ มีปริมาณขนถ่ายสินค้ามาก เป็นอันดับสี่ของโลก

5 เมอร์ไลออน (Merlion) หรือ สิงโตทะเล รูปปั้นนี้มีหัว เป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น ออกแบบขึ้นเพื่อเป็น สัญลักษณ์ของ คณะกรรมการ ท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) ในปีค. ศ. 1964 และทั่วโลกก็ถือกันว่า สิงโตทะเลตัวนี้คือ เครื่องหมายประจำชาติ สิงคโปร์

6

7

8 Click here to play


ดาวน์โหลด ppt Singapore ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปาก ทางเข้าช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิ คกับมหาสมุทรอินเดียและ อยู่ตรงปลายแหลมมลายู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google