งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Majulah Singapura(" สิงคโปร์จงเจริญ ") ประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค และเป็นประเทศเล็ก ที่สุดในภูมิภาค เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นเป็น อันดับ 2 ของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Majulah Singapura(" สิงคโปร์จงเจริญ ") ประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค และเป็นประเทศเล็ก ที่สุดในภูมิภาค เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นเป็น อันดับ 2 ของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Majulah Singapura(" สิงคโปร์จงเจริญ ")

4 ประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค และเป็นประเทศเล็ก ที่สุดในภูมิภาค เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นเป็น อันดับ 2 ของโลก มีจำนวนประชากรประมาณ 5.08 ล้าน คน (2553) ประกอบด้วยชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%)

5 จากการที่มีประชากรหลายเชื้อชาติ สิงคโปร์จึงมีผู้ นับถือศาสนาต่าง ๆ คือ พระพุทธศาสนา ศาสนา ฮินดู คริสต์ศาสนา และลัทธิเต๋า พระพุทธศาสนา ศาสนา ฮินดู คริสต์ศาสนาลัทธิเต๋า รูปปั้นหน้าวัด แสดงถึง วัฒนธรรมอินเดีย สถาปัตยกรรมแบบจีนที่ มีการอนุรักษ์ไว้ บริเวณ ย่านไชน่าทาวน์ มหาวิหารเซนต์แอนดรู

6 หากแบ่งตามภูมิศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศสิงคโปร์ มีดังนี้ ภาคตะวันออก - Katong, Pasir Ris, Changi/Pulau Ubin ภาคตะวันตก - Kent Ridge, Mount Faber, Bukit Timah ภาคเหนือ - Thomson, Lim Chu Kang/Tengah ภาคกลาง - Balestier, Chinatown, แม่น้ำสิงคโปร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมักอยู่ในตอนกลาง ได้แก่ พื้นที่บริเวณ Marina Bay, ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมอร์ไลออน (Merlion), อาคารโรงละคร Esplanade ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่, สถานที่ ท่องเที่ยวยามค่ำ บริเวณพื้นที่ริมน้ำ ได้แก่ Clarke Quay, Boat Quay, ย่านไชน่าทาวน์ (China Town), ย่าน Little India, ย่านชอปปิ้ง บนถนน Orchardเมอร์ไลออนสถาปัตยกรรม ส่วนบริเวณเมืองรอบนอกนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่โดยรอบ สามารถเข้าถึงได้โดยรถไฟ MRT และ รถประจำทาง ได้แก่ เกาะเซนโต ซา (Sentosa Island) บริเวณ Harbour Front, สวนสัตว์กลางคืน (Night Safari), สวนนกจูร่ง (Jurong Birdpark) เป็นต้น สวนนกจูร่ง

7 ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็น เนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์ และภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ ชายฝั่งทะเลมักจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ต้องมีการถมทะเล

8

9


ดาวน์โหลด ppt Majulah Singapura(" สิงคโปร์จงเจริญ ") ประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค และเป็นประเทศเล็ก ที่สุดในภูมิภาค เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นเป็น อันดับ 2 ของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google