งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่า เทียบ เรือ C- 110 C- 141 C- 110 ท่าเทียบเรือประมง อ. คุระบุ รี จ. พังงา เกาะรา ( รา ) เกาะ จง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่า เทียบ เรือ C- 110 C- 141 C- 110 ท่าเทียบเรือประมง อ. คุระบุ รี จ. พังงา เกาะรา ( รา ) เกาะ จง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่า เทียบ เรือ C- 110 C- 141 C- 110 ท่าเทียบเรือประมง อ. คุระบุ รี จ. พังงา เกาะรา ( รา ) เกาะ จง

2 ๑. วันที่สำรวจ๓๐๑๓๐๐ เม. ย. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๖ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๓. ๘ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความเร็วลม ๕ - ๖ น็อต ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3 ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่ ๓๓๒ เกาะพระทอง ตำบลที่ ท่าเทียบเรือประมง อ. คุระบุรี จ. พังงา ทุ่นไฟปากร่อง ไม่มี

4

5 ท่า เทียบ เรือ C- 110 C- 141 C- 110 เกาะรา ( รา ) เกาะ จง

6 การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบ เข็มเข้าเข็มแรก ( แดง ) ถือเข็ม ๑๑๐ นำเรือเฉียดปลายด้าน ทิศเหนือของ ก. รา ประมาณ ๑๐๐๐ หลา ถือเข็มนี้ไปจนแบริ่ง ปลาย ก. รา ได้ ๒๕๐ ระยะ ๑๖๐๐ หลา จึงเปลี่ยนไปถือเข็ม ใหม่ เข็มที่สอง ( เหลือง ) ถือเข็ม ๑๔๑ ใช้เกาะจงเป็น HEADMARK ซึ่งถ้าไม่สามารถมองเห็นเกาะจงได้ ให้ใช้การ รักษาระยะจากเกาะราเป็นหลัก เมื่อห่างจากเกาะจง ประมาณ ๑. ๒ ไมล์ให้เปลี่ยนไปถือเข็มประมาณ ๑๑๐ หรือประมาณท้าย เรือเกือบจะตรงกับบ้านหลังคาแดงบนเกาะรา ให้พยามนำเรือ ชิดขอบฝั่งทางด้านซ้ายไว้จะปลอดภัยอย่านำเรือกลางร่องเป็น เด็ดขาดเนื่องจากมีที่ตื้น ( สันทรายกลางร่อง ) ระยะเฉียดประมาณ ๔๐ - ๘๐ หลา แต่ไม่ต้องชิดซ้ายมากนัก เนื่องจากปลายแหลม ตามรูปที่ ๑ มีสันทรายยื่นออกมาสังเกตได้จากรูป เมื่อพ้นปลาย แหลมแล้วจึงนำเรือชิดซ้ายตามที่กล่าวไว้ เมื่อนำเรือได้เกือบ ครึ่งทางจะสังเกตเห็นทางฝั่งซ้ายจะมีเนินเขาตาม ซึ่งเมื่อถึง บริเวณนี้ให้ระลึกเสมอว่าถ้าที่เรือตกไปทางขวาจะเกิดอันตราย มากเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสันทรายอยู่ ระยะเฉียดบริเวณนี้ ควรเฉียดขอบฝั่งอย่างน้อยประมาณ ๔๐ หลา หลังจากนั้นจะพบ คลองแยกไปทางซ้ายมือ บริเวณนี้ให้ระมัดระวังที่ตื้นบริเวณ ปากคลองควรจะเปลี่ยนเข็มไปทางขวาเล็กน้อยเพื่อหลบที่ตื้น บริเวณปากคลองดังกล่าว และจะมองเห็นท่าเทียบเรือประมงอยู่ ตรงหัวเรือ

7 สัน ทราย

8 เกาะจง

9 บ้าน หลังคา แดง

10 เนินเขาอยู่บนฝั่งทางซ้าย ของร่องขาเข้า

11 คลองทางด้านซ้ายมือ

12 ท่าเทียบ เรือ

13

14

15 ข้อแนะนำในการเข้าร่องน้ำคุระบุ รี ท่าเทียบเรือประมง  เรือ ตกฝ. ตกช. ควรนำเรือเข้าเทียบเฉพาะ ในช่วงที่ระดับน้ำขึ้นสูงเท่านั้น ร่องน้ำช่วงนำ เรือเข้าระดับน้ำจะลึกแต่พอนำเรือไปจนถึง ช่วงก่อนที่จะเข้าเทียบท่าเรือน้ำจะตื้น ประมาณ 2-3 เมตร  ในร่องน้ำไม่มีทุ่นไฟแสดงขอบเขตของร่องน้ำ  ในช่วงที่มีคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังเรือประมง ที่เข้ามาทอดสมอหลบอยู่หลัง ก. รา  ระวังกระแสน้ำในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงที่มีกำลัง ค่อนข้างแรงซึ่งมีผลต่อการนำเรือเข้าเทียบ

16  ตกฝ., ตกช., สามารถจอดเทียบได้  สามารถจอดเทียบได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำ ลง น้ำลึกบริเวณท่าเรือประมาณ 2.5 เมตร  ไม่สะดวกในการจอดเทียบเป็นเวลานาน เนื่องจากเป็นท่าเรือประมงจะมีเรือประมง เข้าและออกอยู่ตลอดเวลา จึงต้องทำการ เลื่อนเรืออยู่เสมอ  ใช้จอดเทียบเพื่อหลบคลื่นลมในเวลาที่ คลื่นลมแรง  เมื่อนำเรือถึงท่าเทียบท่าเรือประมงก่อนที่ จะเข้าเทียบ ให้นำเรือขนานกับหลักนำ ห่างจากหลักนำอย่างน้อย 50 หลา

17

18 ๔. การติดต่อสื่อสาร - ไม่มี ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก - ระบบไฟฟ้าไม่มี - ระบบประปาไม่มี - น้ำมันเชื้อเพลิงไม่มี


ดาวน์โหลด ppt ท่า เทียบ เรือ C- 110 C- 141 C- 110 ท่าเทียบเรือประมง อ. คุระบุ รี จ. พังงา เกาะรา ( รา ) เกาะ จง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google