งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือศรี บ้านเพ. ๑. วันที่สำรวจ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้น ความสูงน้ำ ๒. ๐ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือศรี บ้านเพ. ๑. วันที่สำรวจ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้น ความสูงน้ำ ๒. ๐ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือศรี บ้านเพ

2 ๑. วันที่สำรวจ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้น ความสูงน้ำ ๒. ๐ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ ทะเลเรียบ ลมสงบ ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๔๒, ๑๑๖ ( อศ.) ข้อมูลท่าเรือท่าเรือเอกชน เจ้าของผู้ประกอบการ พ. ต. ท. หมื่นศรี ตำบลที่ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ จว. ระยอง แลต ๑๒ องศา ๓๗. ๑ ลิปดา น. ลอง ๑๐๑ องศา ๒๖. ๒ ลิปดา อ. พื้นท้องทะเลโคลน ที่หมายเวลากลางคืน ไม่มี

3 ท่าเทียบเรือศรี บ้านเพ Lat 12º 37.1´ N Long 101º 26.2´ E Lat 12º 36.65´ N Long 101º 26.2́ E บริเวณน้ำ ตื้น

4 ร่องน้ำบริเวณทุ่นนำร่องมีความลึกโดยเฉลี่ย ๕ - ๖ เมตรจาก ( เครื่องหยั่งน้ำ ) ที่ระดับน้ำขึ้น ๒. ๓๑เมตร ( น้ำขึ้นสูงสุด ) มีทุ่นไฟกำกับร่องน้ำ 2 คู่ ไม่มีหลักนำ ในการนำเรือเข้าร่องน้ำ ก่อนถึงท่าเรือให้ระมัดระวัง กระชังปลา บริเวณท่าเทียบจอดเรือมีความลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ( จากเครื่องหยั่งน้ำ ) ด้านทิศใต้ของท่าเรือมี ความลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ( จากเครื่องหยั่งน้ำ ) การกลับ ลำเข้าจอดที่ท่าเทียบเรือบริเวณด้านทิศใต้ควรที่จะเข้า ในช่วงน้ำขึ้นที่มากกว่า ๑. ๖ เมตร ( ในสมุดมาตรน้ำ ) สามารถเดินเรือเพื่อเข้าไปเทียบท่าเรือได้ ถ้าน้อยกว่า นั้นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากบริเวณนั้นเป็น ที่น้ำตื้น เพราะอาจติดตื้นได้ ลักษณะท้องทะเลเป็น โคลน ท่าเรือเหมาะสมในการจอดช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กลางเดือน มีนาคม

5 ท่าเทียบเรือศรี บ้านเพ ทุ่นไฟสี แดง ทุ่นไฟสี เขียว เบรกกัน คลื่น ทุ่นไฟนำ ร่อง

6 ทุ่นไฟสี แดง ท่าเทียบเรือศรี บ้านเพ กระชัง ปลา

7

8 ด้านทิศใต้เป็นบริเวณ พื้นที่น้ำตื้น ท้องทะเลเป็นโคลน

9 ท่าเทียบเรือศรี บ้านเพ

10 ท่าเรือศรีบ้านเพ ท่าเรื อเพ ท่าเรือนวล ทิพย์ หินใต้ น้ำ

11 ลักษณะของท่าเรือเป็นรูปตัว T ทอดยาวจากฝั่งลงไปในทะเล ยาว ประมาณ ๑๕๐ เมตร บริเวณเทียบเรือหัวตัว T มีความยาวประมาณ ๔๐ เมตร ความลึกน้ำรอบบริเวณท่าเทียบเรือโดยเฉลี่ย ๓ เมตร น้ำลึกจริง เฉลี่ย ๕ เมตร ( น้ำขึ้นสูงสุด ) ท้องทะเลเป็นโคลน ท่าเทียบเรือไม่มี ยางกันกระแทกผู้นำเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการนำเรือเข้าเทียบ ท่าเทียบเรือศรีบ้าน เพ เบรกกัน คลื่น

12 ขณะนำเรือเข้าเทียบ ท่าจอดเรือ เข้าแนวตั้งฉากกับ ท่าเรือ

13

14 ท่าเรือไม่มีลูกยางกันกระแทก และให้ ระมัดระวังเสาปูนบริเวณที่เทียบเรือ

15

16  - ก่อนถึงบริเวณท่าเทียบเรือควรนำเรือด้วยความ ระมัดระวังเพราะมีการจราจรทางน้ำค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากจะมีเรือ รับ – ส่ง นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทาง เข้า – ออก เพื่อไปยังเกาะเสม็ดตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘๐๐ – ๑๙๐๐ ของทุกวัน  - บริเวณใกล้กับท่าเทียบเรือจะมีกระชังปลา ๑ คู่ บริเวณทิศตะวันออกของท่าเทียบเรือซึ่งเป็นอันตราย ต่อการนำเรือผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวังไม่ควรนำ เรือเข้าใกล้บริเวณกระชังปลาดังกล่าว  - ทางด้านทิศใต้ของท่าเทียบเรือเป็นพื้นที่น้ำตื่น ในช่วงของน้ำขึ้นที่มากกว่า ๑. ๖ เมตร ( ในสมุดมาตร น้ำ ) สามารถเดินเรือเพื่อเข้าไปเทียบท่าเรือได้ ถ้า น้อยกว่านั้นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว  - ท่าเทียบเรือไม่มียางกันกระแทกผู้นำเรือต้องใช้ ความระมัดระวังในการนำเรือเข้าเทียบเป็นพิเศษและ ควรเตรียมลูกตะเภาไว้เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นจากการกระแทกกับท่าเรือในกรณีที่มีคลื่นลม แรง

17 ๔. การติดต่อ วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ พ. ต. ท. หมื่นศรี ( เจ้าของผู้ประกอบการ ) ๐๘๑ - ๙๑๕๑๙๖๒ ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก น้ำ รถน้ำเอกชนขนาดเล็กราคาตันละ ๑๐๐ บาท ๐๘๔ - ๘๒๙๗๘๕๕ ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี

18


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือศรี บ้านเพ. ๑. วันที่สำรวจ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้น ความสูงน้ำ ๒. ๐ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google