งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)จ.สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)จ.สุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)จ.สุราษฎร์ธานี
ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)จ.สุราษฎร์ธานี

2 ๑. วันที่สำรวจ ๒๑๑๒๐๐ พ.ค.๕๔ โดย เรือ ต.๙๙๓
๒. ลักษณะกระแสน้ำ/กระแสลม/ข้างขึ้น-ข้างแรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณเส้นทางเดินเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือ ๓ เมตร หักลงหาระดับน้ำลงต่ำสุด (ความสูงน้ำจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) กระแสน้ำขึ้นไหลไปในทิศ ๓๑๐ ความเร็ว ๑.๔ นอต น้ำลงไหลไปในทิศ ๑๓๐ ความเร็ว ๑.๓ นอต ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ ระวางแผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย (กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ) หมายเลขระวาง ๒๐๔, ๒๖๑ ๓.๒ ตำบลที่ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก แหลมทวด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ๓.๓ ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด) ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวดอนสักและอ่าวบางน้ำจืด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี แหลมทวด (Lat 9o20’N Long 99o41’E) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวดอนสักเป็นบริเวณที่ตั้งของท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ โดยมีกระโจมไฟเกาะปาลิกัน (Fl 3s 32m 8M) เป็นที่หมายสำคัญในการเดินเรือ ระยะ ๑ ไมล์ ทางทิศเหนือของแหลมทวด ความลึกน้ำเฉลี่ยบริเวณปลายแหลมทวด ๒.๕ - ๓.๕ เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นทรายปนโคลน

3 ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)

4 ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)

5 ลักษณะท่าเรือ ๓.๕ ข้อมูลท่าเทียบเรือ
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด) ดูแลโดยเทศบาลตำบลดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือมีลักษณะรูปตัว W ความยาวของท่าเทียบเรือจากฝั่งประมาณ ๒๐๐ เมตร บริเวณปลายสะพานประกอบด้วยท่าเทียบเรือยื่นออกสู่ทะเลความยาว ๕๐ เมตรจำนวน ๓ ท่าเทียบ ท่าเทียบเรือหมายเลข ๑ และ ๒ เป็นท่าเทียบเรือโดยสาร ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณท่าเทียบเรือ ๕ - ๘ เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นโคลน เดิมเป็นท่าเรือโดยสารข้ามฟาก (Ferry Pier) ของบริษัทซีทราน เฟอร์รี่ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกสัมปทานใช้งาน คงมีเฉพาะเรือโดยสารข้ามฟากความเร็วสูงให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร จากท่าเทียบเรือดังกล่าวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนท่าเทียบเรือหมายเลข ๓ ปัจจุบันเป็นที่จอดเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมัน ท่าเทียบเรือมียางกันกระแทกขนาดใหญ่รองรับการเข้า - ออกจากเทียบ ลักษณะท่าเรือ น้ำลึก ๒.๕ เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเล โคลน

6 ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)

7 ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)

8 ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)

9 ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)

10 ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)
๔ การติดต่อสื่อสาร การติดต่อระหว่าง เรือ - เรือ Marinetime Band ช่อง ๑๖ นามเรียกขานใช้ ชื่อเรือ การประสานสำนักงานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด) คุณสมยศ ๐๘๙-๗๓๑๑๕๔๘ ๕.สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ ต่อสายยางขนาดเล็ก (ประสานเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานท่าเรือ) ไฟฟ้า ๒๒๐ Volt (เฉพาะไฟแสงสว่าง) โทรศัพท์ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)จ.สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google