งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. วันที่สำรวจ ๒๑๑๒๐๐ พ. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๙๓ ๒. ลักษณะกระแสน้ำ / กระแสลม / ข้างขึ้น - ข้างแรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณ เส้นทางเดินเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. วันที่สำรวจ ๒๑๑๒๐๐ พ. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๙๓ ๒. ลักษณะกระแสน้ำ / กระแสลม / ข้างขึ้น - ข้างแรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณ เส้นทางเดินเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. วันที่สำรวจ ๒๑๑๒๐๐ พ. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๙๓ ๒. ลักษณะกระแสน้ำ / กระแสลม / ข้างขึ้น - ข้างแรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณ เส้นทางเดินเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือ ๓ เมตร หักลงหาระดับน้ำลง ต่ำสุด ( ความสูงน้ำจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ) กระแสน้ำขึ้นไหล ไปในทิศ ๓๑๐ ความเร็ว ๑. ๔ นอต น้ำลงไหลไปในทิศ ๑๓๐ ความเร็ว ๑. ๓ นอต ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง ๓. ๑ ระวางแผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย ( กรมอุทก ศาสตร์ กองทัพเรือ ) หมายเลขระวาง ๒๐๔, ๒๖๑ ๓. ๒ ตำบลที่ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก แหลมทวด อ. ดอน สัก จ. สุราษฎร์ธานี ๓. ๓ ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด ) ตั้งอยู่ระหว่าง อ่าวดอนสักและอ่าวบางน้ำจืด อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี แหลม ทวด (Lat 9 o 20’N Long 99 o 41’E) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวดอนสักเป็นบริเวณที่ตั้งของท่าเทียบ เรืออเนกประสงค์ โดยมีกระโจมไฟเกาะปาลิกัน (Fl 3s 32m 8M) เป็นที่หมายสำคัญในการเดินเรือ ระยะ ๑ ไมล์ ทางทิศเหนือของ แหลมทวด ความลึกน้ำเฉลี่ยบริเวณปลายแหลมทวด ๒. ๕ - ๓. ๕ เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นทรายปนโคลน

3 ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด )

4

5 ๓. ๕ ข้อมูลท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด ) ดูแลโดยเทศบาล ตำบลดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือมีลักษณะรูปตัว W ความยาวของท่าเทียบเรือจากฝั่งประมาณ ๒๐๐ เมตร บริเวณปลาย สะพานประกอบด้วยท่าเทียบเรือยื่นออกสู่ทะเลความยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๓ ท่าเทียบ ท่าเทียบเรือหมายเลข ๑ และ ๒ เป็นท่าเทียบ เรือโดยสาร ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณท่าเทียบเรือ ๕ - ๘ เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นโคลน เดิมเป็นท่าเรือโดยสารข้ามฟาก (Ferry Pier) ของบริษัทซีทราน เฟอร์รี่ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิก สัมปทานใช้งาน คงมีเฉพาะเรือโดยสารข้ามฟากความเร็วสูง ให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร จากท่าเทียบเรือดังกล่าวไปยังสถานที่ ท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนท่าเทียบเรือหมายเลข ๓ ปัจจุบันเป็นที่จอด เรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมัน ท่าเทียบเรือมียางกันกระแทกขนาด ใหญ่รองรับการเข้า - ออกจากเทียบ ลักษณะท่าเรือ น้ำลึก ๒. ๕ เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเล โคลน

6 ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด )

7

8

9

10 ๔ การติดต่อสื่อสาร การติดต่อระหว่าง เรือ - เรือ Marinetime Band ช่อง ๑๖ นามเรียกขานใช้ ชื่อเรือ การประสานสำนักงานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด ) คุณสมยศ ๐๘๙ - ๗๓๑๑๕๔๘ ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ ต่อสายยางขนาดเล็ก ( ประสานเจ้าหน้าที่ ประจำ สำนักงานท่าเรือ ) ไฟฟ้า๒๒๐ Volt ( เฉพาะไฟแสงสว่าง ) โทรศัพท์ไม่มี ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด )


ดาวน์โหลด ppt ๑. วันที่สำรวจ ๒๑๑๒๐๐ พ. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๙๓ ๒. ลักษณะกระแสน้ำ / กระแสลม / ข้างขึ้น - ข้างแรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณ เส้นทางเดินเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google