งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
ประเทศในอาเซียน สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) นางสาวธนัชชา ยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา-ทรัพยากรน้ำ ปี2

2 ตราแผ่นดินของสิงคโปร์
ธงชาติ & ตราแผ่นดิน ธงชาติสิงคโปร์ ตราแผ่นดินของสิงคโปร์

3 แผนที่ประเทศสิงคโปร์
จิ้มที่รูป เพื่อดูแผนที่ใน Google map คลิก ดูเส้นทางจาก ไทย ไป สิงคโปร์ >>

4 ข้อมูลทั่วไป (1) เมืองหลวง สิงคโปร์ ที่ตั้ง เป็นเกาะ (island city-state) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ (ห่างจากคาบสมุทรประมาณ 137 กิโลเมตร) ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา ใกล้กับเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย พื้นที่ 699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)  ประชากร 5.08 ล้านคน (2553) ศาสนา พุทธ (ร้อยละ 42.5) อิสลาม (ร้อยละ 14.9) คริสต์ (ร้อยละ 14.6) ฮินดู (ร้อยละ 4) ไม่นับถือศาสนา (ร้อยละ 25) ภาษาราชการ อังกฤษ จีน มลายูและทมิฬ ประมุข นายเอส อาร์ นาธาน (2542-ปัจจุบัน) ประธานาธิบดี ผู้นำรัฐบาล นายลี เซียน ลุง (2547-ปัจจุบัน) นายกรัฐมนตรี

5 ดูข้อมูลพื้นฐานของสิงคโปร์เพิ่มเติม >>
ข้อมูลทั่วไป (2) รูปแบบการปกครอง ระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary Parliament) มีสภาเดียว (Unicameral parliament) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล/หัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ 5 ปี) วันชาติ  9 สิงหาคม (แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2508) วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 20 กันยายน 2508 เงินตรา ดอลลาร์สิงคโปร์  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 226.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2553) รายได้ประชาชาติต่อหัว 44,904 ดอลลาร์สหรัฐ (2553) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 14.7 (2553) สินค้าส่งออก เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า สินค้านำเข้า เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร คลิก ดูข้อมูลพื้นฐานของสิงคโปร์เพิ่มเติม >>

6 เพลงประจำชาติสิงคโปร์
“ Majulah Singapura ” เป็นเพลงชาติของสิงคโปร์ ที่แต่งโดย Zubir เริ่มนำมาใช้ในปี 1958

7 ดูวิดีโอเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์
VDO-1 VDO-2


ดาวน์โหลด ppt สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google