งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SINGAPORE จัดทำโดย นางสาว กนกวรรณ น้อยเจริญ ภูมิศาสตร์ ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขา ทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เป็น ต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SINGAPORE จัดทำโดย นางสาว กนกวรรณ น้อยเจริญ ภูมิศาสตร์ ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขา ทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เป็น ต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 SINGAPORE จัดทำโดย นางสาว กนกวรรณ น้อยเจริญ

3 ภูมิศาสตร์ ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขา ทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เป็น ต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์ และภาค ตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ ชายฝั่งทะเลมักจะต่ำกว่า ระดับน้ำทะเล ต้องมีการถมทะเล ประช ากร ประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค และเป็นประเทศ เล็กที่สุดในภูมิภาค เป็นประเทศที่มีประชากร หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของโลก มีจำนวนประชากร ประมาณ 5.08 ล้านคน (2553) ประกอบด้วยชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%)

4 ศาสนา และ วัฒนธรรม จากการที่มีประชากรหลายเชื้อชาติ สิงคโปร์จึงมีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู คริสต์ ศาสนา และลัทธิเต๋า รูปปั้นหน้าวัด แสดงถึง วัฒนธรรม อินเดีย สถาปัตยกรรม แบบจีนที่มีการ อนุรักษ์ไว้ บริเวณย่านไช น่าทาวน์ มหาวิหารเซนต์ แอนดรู

5 Marina Bay Sands - Merlion - Sentosa - Night Safari - Singpore Flyer Resort World Sentosa Universal Studios Singapore

6 แผนที่ประเทศ สิงคโปร์ คลิกที่ รูป

7 วีดีโอ อาเซียน


ดาวน์โหลด ppt SINGAPORE จัดทำโดย นางสาว กนกวรรณ น้อยเจริญ ภูมิศาสตร์ ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขา ทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เป็น ต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google