งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ ข้อมูลร่องน้ำปัตตานีถึงท่า เทียบเรือ อบต. บานา จ. ปัตตานี ข้อมูลเดือน ก. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ ข้อมูลร่องน้ำปัตตานีถึงท่า เทียบเรือ อบต. บานา จ. ปัตตานี ข้อมูลเดือน ก. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ ข้อมูลร่องน้ำปัตตานีถึงท่า เทียบเรือ อบต. บานา จ. ปัตตานี ข้อมูลเดือน ก. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๕

2 ท่าเทียบเรือ อบต. บานา แหลมตาชี จ. ปัตตานี ที่ตั้งอยู่บริเวณปากร่องน้ำปัตตานี ลักษณะพื้นท้องทะเลบริเวณท่าเป็น โคลนปนเลน ปกติเรือที่เข้าเทียบจะเป็นเรือขนาดเล็ก ท่านี้ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร น้ำลึกประมาณ๔ - ๕ เมตรเพราะมีการขุดลอกแม่น้ำอยู่เสมอซึ่ง เรือชุด ตกฝ. สามารถจอดได้ ตำบลที่ จอดเรือ เขตน้ำตื้น เรือน้ำมัน

3 ภาพร่างลักษณะท่าเรือ อบต. บานา

4 ทุ่นไฟปาก ร่อง ทุ่นแดง หมายเลข 2 ทุ่น หมายเลข 4 ทุ่นเขียว ทุ่นเขียวปลาย เบรค ท่าเทียบเรือ อบต. บานา ภาพถ่ายทางอากาศ C-110 C-140

5 ทุ่นเขียว ทุ่นเขียวปลาย เบรค ทุ่นแดง หมายเลข 2 ทุ่น หมายเลข 4 ท่าเทียบเรือ อบต. บานา ทุ่นไฟปาก ร่อง ภาพถ่ายแผนที่ C-110 C-140

6 ทุ่นไฟปากร่อง (065554N 1011412E) อยู่บริเวณปลายแหลมเยื้องไปทางแนว สันทราย ภาพลักษณะทุ่นไฟ ปากร่อง

7 ภาพลักษณะ ทุ่น

8 ทุ่นแดงหมายเลข ๒ เมื่อผ่านทุ่นไฟ ปากร่องมาแล้วจะพบทุ่นแดง หมายเลข ๒ทางหัวเรือซ้ายให้นำเรือ ผ่านทุ่นนี้ทางหัวเรือซ้ายโดยทาง ด้านซ้ายของทุ่นเป็นแนวสันทราย

9 ทุ่นเขียว เมื่อผ่านทุ่นแดงหมายเลข ๒ มาแล้วจะพบทุ่นเขียวทางหัวเรือขวา ให้นำเรือห่างจากทุ่นเขียวประมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐ หลาเนื่องจากร่องน้ำ ด้านขวาตื้นกว่าด้านซ้าย ทุ่นเขียว

10 ทุ่นแดงหมายเลข 4 เมื่อผ่านทุ่นเขียว แล้วประมาณ ๒๐๐หลาจะเป็นทางโค้ง ขวาให้เปลี่ยนเข็มทางขวาประมาณ ๒๐ องศา เมื่อเลี้ยวขวาแล้วจะพบทุ่น แดงหมายเลข 4 ทางด้านซ้าย และ พบทุ่นเขียวปลายเบรกทางด้านขวา ตามลำดับ

11 ทุ่นเขียวปลายเบรก ในเข็มนี้ให้ชิด ซ้ายร่องน้ำเหมือนเดิมโดยให้นำเรือชิด ไปทางทุ่นแดงหมายเลข 4 อย่าเข้า ใกล้ด้านทุ่นเขียวปลายเบรคเพราะน้ำ ตื้นมากโดยสภาพน้ำเป็นโคลนปนเลน บริเวณนี้ น้ำลึกประมาณ ๒ เมตร

12 เมื่อผ่านทุ่นแดงหมายเลข 4 มาแล้วก็ ยังคงให้นำเรือชิดซ้ายเหมือนเดิม เพราะด้านขวาน้ำตื้นมาก จากนั้น ประมาณ ๓๐๐ หลาจะพบท่าเทียบเรือ อบต. บานาทางด้านซ้ายมือ สำหรับบริเวณท่าเรือนั้นให้ระวังเขตน้ำ ตื้นบริเวณที่เรือน้ำมันจอดและบริเวณที่ เลยท่าเรือไป

13 ท่าเทียบเรือ อบต. บานา ลักษณะท่าเทียบ เรือ อบต. บานา

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ ข้อมูลร่องน้ำปัตตานีถึงท่า เทียบเรือ อบต. บานา จ. ปัตตานี ข้อมูลเดือน ก. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google