งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเรือแม่น้ำท่าจีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเรือแม่น้ำท่าจีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเรือแม่น้ำท่าจีน

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วันที่สำรวจ ๐๘๑๓๐๐ มิ.ย. ๕๔
ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๔ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยเรียบ ลมสงบ

3 ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๒๒ แผนที่ประกอบร่องน้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ลักษณะพื้นท้องทะเล ดินเหนียว ตำบลที่ ร่องน้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทุ่นไฟปากร่อง แลต ๑๓ องศา ๒๕ ลิปดา น. ลอง ๑๐๐ องศา ๑๙ ลิปดา อ.

4 ตำบลที่ ร่องน้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

5 ภาพถ่ายดาวเทียม ร่องน้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร
  ภาพถ่ายดาวเทียม ร่องน้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร ท่าเรือสะพานปลา จ. สมุทรสาคร ภาพถ่ายดาวเทียม ร่องน้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร

6 ภาพแผนที่ ๒๒๒ แสดงลักษณะร่องน้ำท่าจีน
ภาพแผนที่ ๒๒๒ แสดงลักษณะร่องน้ำท่าจีน ท่าเรือสะพานปลา จ. สมุทรสาคร หลักนำหลัง หลักนำหน้า C-338

7 ภาพแผนที่๒๒๒ แสดงทุ่นไฟร่องน้ำแม่น้ำท่าจีน

8 ลักษณะทุ่นไฟต่างๆ ทุ่นไฟปากร่อง หลักนำหน้า หลักนำหลัง

9 ภาพถ่ายร่องน้ำแม่น้ำท่าจีน จะสังเกตเห็นหลักนำหน้า ด้านหลังจะเป็นแทงค์สีขาว 2 แทงค์ ทางด้านซ้ายจะเป็นสันดอนและมีทุ่นไฟสีแดงหมายเลข 10 อยู่ปลายสันดอน

10 คำแนะนำการนำเรือเข้าร่องน้ำ
ร่องน้ำแม่น้ำท่าจีนมีความยาวประมาณ ๗.๕ ไมล์ มีความกว้างของร่องน้ำประมาณ ๓๐๐ หลา โดยการนำเรือเข้าร่องน้ำจะมีทุ่นไฟปากร่อง(วับ-วาบ ทุก ๖ วินาที มองเห็นไกล ๗.๑ไมล์) และทุนไฟเขียว-แดงกำกับ การนำเรือเข้าร่องน้ำใช้เข็ม ๓๓๘ ซึ่งในช่วงผ่านทุ่นไฟปากร่องจะมองไม่เห็นหลักนำเนื่องจากอยู่ไกลและไม่สามารถมองเห็นหลักนำหลังเนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างบดบังจึงไม่สามารถใช้หลักนำหลังในการนำเรือได้

11 ข้อควรระมัดระวัง ภายในร่องน้ำแม่น้ำท่าจีน จะมีเรือประมงและเรือสินค้า ผ่านเข้าออกตลอดเวลา และมีสันดอนมองเห็นได้ชัดเจน ควรนำเรือในช่วงเวลาน้ำขึ้น ในร่องน้ำมีผักตบชวาจำนวนมากและอาจจะขยะหรือท่อนไม้ติดอยู่ด้วยให้ใช้ความระมัดระวังในการนำเรือ

12 สามารถใช้รูปปั้นเป็นจุดเล็งในการนำเรือ
วัดช่องลม

13 ท่าเทียบเรือที่สำคัญ
ท่าเทียบเรือศาลา กลางจังหวัด ท่าเรือข้ามฝาก

14 ข้อมูลท่าเทียบเรือสะพานปลา จ.สมุทรสาคร
สะพานปลา เป็นสะพานปลาที่ใหญ่ และทันสมัยแห่งหนึ่งรองจากกรุงเทพฯ อยู่ในเขตเทศบาลเมือง สมุทรสาคร มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่ใช้ในการลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล ทุกอย่าง เป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางการค้าปลาทะเล เป็นแหล่งที่เงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลายล้านบาท อยู่ห่างจากปากร่องประมาณ ๔ ไมล์

15 การติดต่อ การติดต่อสื่อสาร ควรแจ้งสำนักงานฯล่วงหน้าก่อนเข้าเทียบ
การติดต่อสื่อสาร ควรแจ้งสำนักงานฯล่วงหน้าก่อนเข้าเทียบ วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ สำนักงานสะพานปลา จ.สมุทรสาคร ๐๓๔-๔๑๑๖๔๗ , ๐๓๔-๔๒๘๑๔๓,๐๓๔-๔๒๒๘๐๓,Fax ๐๓๔-๘๒๐๓๒๐ สิ่งอำนวยความสะดวก -ไม่มีบริการน้ำและไฟ ความยาวท่าเรือ ๑๖๐ เมตร ความลึกน้ำ ๙ เมตร

16 ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงตำบลที่ท่าเทียบเรือสะพานปลา จ.สมุทรสาคร
สถานีตำรวจ น้ำ ศาลเจ้าพ่อ หลักเมือง ท่าเทียบเรือสะพานปลา จังหวัด สมุทรสาคร

17 ภาพถ่ายท่าเรือสะพานปลา จ.สมุทรสาคร
ความยาวท่าเรือ ๑๖๐ เมตร เสา คอนกรีต ผักตบชว า

18 คำแนะนำและข้อระมัดระวังในการเทียบเรือ
กระแสน้ำขึ้น-ลง ค่อนข้างแรงโดยเฉพาะบริเวณโค้งน้ำ บริเวณร่องน้ำและท่าเรือจะมีผักตบชวาจำนวนมากลอยมากับน้ำและมีขยะ ท่อนไม้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเรือ ใช้ความระมัดระวังในการนำเรือเนื่องจากเรือประมงในพื้นที่อาจจะไม่หลบหลีกเรือตามกฎการเดินเรือสากล

19 ภาพถ่ายบริเวณท่าเทียบเรือ

20 สำนักงานสะพานปลา จ.สมุทรสาคร

21 พุกและยางกันกระแทก

22 ข้อระมัดระวังในการเทียบเรือ
บริเวณช่องเทียบหมายเลข ๑๐ จะมีเสาคอนกรีตที่หักโผล่พ้นน้ำ และบริเวณด้านขวาสุดของท่าเรือจะมีเสาคอนกรีต


ดาวน์โหลด ppt ท่าเรือแม่น้ำท่าจีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google