งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 “ จำนวนนับ 6 ถึง 10” สวนสัตว์ จำนวนนับ ตอน 2” โลกใต้ทะเล ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 “ จำนวนนับ 6 ถึง 10” สวนสัตว์ จำนวนนับ ตอน 2” โลกใต้ทะเล ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 “ จำนวนนับ 6 ถึง 10” สวนสัตว์ จำนวนนับ ตอน 2” โลกใต้ทะเล ”

2 ภาพรวม กิจกรรมจำนวนนับ 6 -10 จำนวน นับ 6 -10 1. การเขียน และการ อ่าน 2. การ แสดง ปริมาณ สิ่งของ 3. การ เปรียบเทียบ ( เครื่องหมาย และ สัญลักษณ์ )) 4. การ เรียงลำดับ

3 1. การเขียนและการอ่าน ตัวเลข อารบิก •6 •7 •8 •9 •10 ตัวเลขไทย •๖•๗•๘•๙•๑0•๖•๗•๘•๙•๑0 การอ่าน • หก • เจ็ด • แปด • เก้า • สิบ

4 2. การแสดง ปริมาณสิ่งของ

5 3. การเปรียบเทียบ และสัญลักษณ์, = เต่า 6 ตัว ปลา 10 ตัว ปลาวาฬสีฟ้า 7 ตัว สิงโตทะเล 7 ตัว ปลาวาฬ 9 ตัว หอยทาก 8 ตัว น้อยกว่า, < มากกว่า, > เท่ากับ, = มีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิด ในทะเล ….. ชนิด

6 4. การเรียงลำดับ ( เตรียมตัวเดินทาง )

7 กิจกรรม แผนที่เดินทาง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 “ จำนวนนับ 6 ถึง 10” สวนสัตว์ จำนวนนับ ตอน 2” โลกใต้ทะเล ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google