งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาววิไล วรรณ อยู่เย็น. ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้า ช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างมหาสมุทร แปซิฟิค กับมหาสมุทรอินเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาววิไล วรรณ อยู่เย็น. ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้า ช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างมหาสมุทร แปซิฟิค กับมหาสมุทรอินเดีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาววิไล วรรณ อยู่เย็น

2 ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้า ช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างมหาสมุทร แปซิฟิค กับมหาสมุทรอินเดีย และอยู่ตรงปลายแหลม มลายู เป็นเกาะที่ประกอบด้วยเกาะหลายเกาะคือ เกาะ สิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ นอกจากนั้นยังมีเกาะเล็ก เกาะ น้อยอยู่ภายในเขตน่านน้ำอีก ๕๔ เกาะ และเกาะปะการัง อีกประมาณ ๗ เกาะ ในบรรดาเกาะดังกล่าว เป็นที่อยู่ อาศัย และตั้งโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ประมาณ ๓๐ เกาะ ตัวเกาะสิงคโปร์ มีรูปร่างคล้ายพัดเพชรร่วง คือ พื้นที่ส่วนเหนือกว้างเป็นรูปหน้าตัดของเพชร และแคบลง ทางใต้ ความยาวของเกาะจากตะวันออกถึงตะวันตก ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร ความกว้างจากเหนือถึงใต้ ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๖๑๘ ตาราง กิโลเมตร ปัจจุบันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการขยายพื้นที่ ด้วยการถมทะเลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

3 ตัวเกาะสิงคโปร์ เป็นกลุ่มภูเขาหินที่เป็นส่วน หนึ่งของแนวเทือกเขา ที่ทอดลงมาตามแนว ความยาวตลอดแหลมมลายู สิงคโปร์มีลักษณะ ภูมิประเทศแบ่งเป็นสามส่วน มีแนวป่าโกงกาง อยู่เรียงรายรอบฝั่งบางแห่ง ป่าเหล่านี้จะลึกเข้า ไปในแผ่นดิน ตามแนวที่ต่ำซึ่งเป็นป่าชายเลน ทำให้เกิดแนวแบ่งเขตภูมิประเทศของเกาะ ออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนตะวันออก ส่วนกลาง และส่วนตะวันตก

4 1.Singapore Zoo เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ได้รับ รางวัล โดยจัดสวน สัตว์ตามแนวคิด ‘open concept’ และยังคงรูป แบบเดิมๆ ไว้ใน บางส่วน, the Singapore Zoo เป็น สถานที่ที่สามารถ เรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกได้ เหมือนอยู่ตาม ธรรมชาติ หรือ สามารถส่องสัตว์ใน ช่วงเวลากลางคืนแบบ Night SafariSingapore Zoo

5 2. National Museum of Singapore เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งหนึ่งของโลก ซึ่ง the National Museum of Singapore จะใช้ระบบ one- stop guide เพื่อบอกกล่าวถึงประวัติของประเทศ สิงคโปร์และพื้นหลังทางวัฒนธรรม National Museum of Singapore

6 3. Singapore Flyer สถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่ล่าสุดของ สิงคโปร์, the Singapore Flyer ได้กลายเป็น จุดเด่นของประเทศนี้ ทันทีที่ได้เข้ามา ท่องเที่ยว เป็นชิงช้า ขนาดใหญ่ที่สามารถ มองเห็นได้ทุกมุม และ มีขนาดใหญ่ติดอันดับ โลกเลยทีเดียวซึ่งมี มุมมองแบบเสี่ยงตาย กับ the city skyline. ถ้า มาในช่วงพระอาทิตย์ ตกดินก็จะได้มุมมองที่ โรแมนติกไปอีกแบบ หนึ่งSingapore Flyer

7 Click

8


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาววิไล วรรณ อยู่เย็น. ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้า ช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างมหาสมุทร แปซิฟิค กับมหาสมุทรอินเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google