งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายละเอียดของการ ทำ Logbook ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายละเอียดของการ ทำ Logbook ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายละเอียดของการ ทำ Logbook ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )

2 2 วัตถุประสงค์ของการ ชี้แจง  รายละเอียด logbook  การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  การเตรียมตัวสำหรับการเขียนรายงาน

3 3 รายละเอียด Logbook  ใบปะหน้า  เนื้อหา  เปรียบเทียบการดำเนินการในปัจจุบันเทียบ กับแผนที่วางไว้  ใบประเมินความก้าวหน้า

4 4 ใบปะหน้า Logbook  รหัสโครงการ + ชื่อโครงการ  ชื่อนักศึกษาทุกคน  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา + ชื่ออาจารย์ร่วม ประเมิน  ช่วงวันที่บันทึกข้อมูลลง logbook  จัดขนาดตัวอักษร และระยะระหว่างบรรทัด ให้อ่านง่าย และสวยงาม ( ถ้าต้องแก้ไขใบปะหน้า ให้แก้ไขในครั้ง ถัดไป )

5 5 เนื้อหาใน Logbook  ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  idea ของตัวเองที่จะแก้ปัญหาโจทย์ ( ไม่ จำเป็นที่จะต้องสมบูรณ์ )  บันทึกแหล่งที่มา วันที่บันทึก และผู้บันทึก ด้วย  จัดหมวดหมู่ และเรียงลำดับ เพื่อสะดวกใน การนำเสนอต่ออาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และใช้ อ้างอิงในการสร้าง web และเขียนรายงาน

6 6 ข้อมูลจาก Logbook สู่ รายงาน  ข้อมูลดิบ ( ไม่มี การดัดแปลง )  ย่อความ โดย ใช้ข้อความของ ตัวเอง  สรุปความ โดย ใช้ข้อความของ ตัวเอง  รูป, โปรแกรม  “ ข้อมูลดิบ ” ( ไม่ควรใช้ เพราะจะต้องอ้าง แหล่งที่มา )  ย่อความ ( โดยใช้ ข้อความของตัวเอง )  สรุปความ ( โดยใช้ ข้อความของตัวเอง )  ทุกอย่างต้องบอก แหล่งที่มาด้วย รายงานLogbook

7 7 การเข้าพบอาจารย์ที่ เกี่ยวข้อง  เตรียมข้อมูล (logbook, รายงาน, อื่นๆ ) ให้พร้อม  นัดเวลา ( และสถานที่ ) กับอาจารย์ที่จะเข้า พบ ( ก่อนหมดกำหนดส่ง logbook ในแต่ละ ช่วง )  สมาชิกทุกคนของกลุ่มพร้อมกันเข้าพบ อาจารย์  บรรยายสิ่งที่แต่ละคนได้ทำในช่วงเวลาที่ ผ่านมา  บันทึกคำแนะนำของอาจารย์ ( ถ้ามี ) ลงใน logbook ครั้งถัดไป  ให้อาจารย์บันทึกของเสนอแนะลงในใบ ประเมินความก้าวหน้า  เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้เกรดด้วย

8 8 พบอาจารย์ผู้ ประสานงานวิชา หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกรด แล้ว ให้ไปหาอาจารย์ผู้ประสานงาน วิชานี้ ( อ. วรินทร์ ) เพื่อบันทึกเกรดใน ส่วนของ logbook ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากครบกำหนดส่ง logbook


ดาวน์โหลด ppt 1 รายละเอียดของการ ทำ Logbook ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google