งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนกลุ่มสาระ ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิง ราษฏร์บำรุง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนกลุ่มสาระ ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิง ราษฏร์บำรุง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนกลุ่มสาระ ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิง ราษฏร์บำรุง )

2 1. ระบุสีคู่ตรงข้ามและอภิปรายเกี่ยวกับการ ใช้สีคู่ตรงข้ามในการ ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ ( ศ 1.1 ป. 6/1) 1. ระบุสีคู่ตรงข้ามและอภิปรายเกี่ยวกับการ ใช้สีคู่ตรงข้ามในการ ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ ( ศ 1.1 ป. 6/1) 2. อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วน ความ สมดุลในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ ( ศ 1.1 ป. 6/2) 2. อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วน ความ สมดุลในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ ( ศ 1.1 ป. 6/2) ตัวชี้ วัด

3 สีคู่ตรงข้ามในวงสีธรรมชาติ ถ้านำมาวางคู่กันจะทำให้เกิด ความรู้สึกขัดแย้งหรือตัดกัน สีคู่ตรงข้ามในวงสีธรรมชาติ ถ้านำมาวางคู่กันจะทำให้เกิด ความรู้สึกขัดแย้งหรือตัดกัน สาระสำคัญ เรื่อง สีคู่ตรงข้าม

4 ตัวอย่างคู่สี ตรงกันข้าม

5 สาระสำคัญ เรื่อง ขนาด หลักการจัดภาพด้วยขนาดในงานทัศนศิลป์

6 หลักการทาง ทัศนศิลป์ - หลักการใช้ขนาดสร้าง เอกภาพ - หลักการใช้ขนาดสร้าง ความสมดุล - หลักการใช้ขนาดสร้าง จุดเด่น - หลักการใช้ขนาดสร้าง ความกลมกลืน - หลักการใช้ขนาดสร้าง ความขัดแย้ง

7 เอกสารอ้างอิง - powerpoint_template.php - download_detail.php?id_down= com/ 2011/08/ html - ProthomSuksa6LessonPlans.html

8 นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิงราษฏร์บำรุง ) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ประวัติ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนกลุ่มสาระ ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิง ราษฏร์บำรุง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google