งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา จุฬาเสฏฐ ชาดก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา จุฬาเสฏฐ ชาดก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา จุฬาเสฏฐ ชาดก

2 ในอดีตกาล มีเศรษฐีผู้หนึ่ง อยู่ในเมืองพาราณสีเป็นผู้มี สติปัญญารอบรู้ในเรื่อง ต่างๆ วันหนึ่งขณะเดินทาง ไปเข้าเฝ้าพระราชา ได้พบ หนูตายตัวหนึ่งอยู่บน ทางเดิน ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

3 จุฬาเสฏฐ ชาดก ท่านได้ใช้ปัญญาพิจารณา แล้วบอกแก่เด็กรับใช้ของ ตนซึ่งเป็นหนุ่มน้อยว่า " ผู้ใดนำหนูตัวนี้ไปขาย ผู้นั้น จะได้เป็นเศรษฐีในไม่ช้านี้ " เด็กรับใช้นั้นจึงนำหนูตัวนั้น ไปขายให้แก่คนเลี้ยงแมว ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

4 จุฬาเสฏฐ ชาดก ได้เงินมาเล็กน้อยแล้วนำ เงินไปซื้อน้ำอ้อยไว้คอย แจกคนเก็บดอกไม้ พวกคน เก็บดอกไม้ก็เอาดอกไม้ให้ เป็นสิ่งตอบแทน เขาได้เอา ดอกไม้นั้นไปขาย ทำอย่า นั้นเรื่อยๆ จนมีเงินมากขึ้น ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

5 จุฬาเสฏฐ ชาดก อยู่มาวันหนึ่งลมพายุพัด ต้นไม้ในสวนหลวง มีต้นไม้ ล้มลงเป็นจำนวนมาก เขา อาสาไปเก็บกิ่งไม้เพื่อนำไป ทำฟืน โดยวานให้เด็กเลี้ยง โคช่วยกันขนฟืนและให้ น้ำอ้อยเป็นค่าจ้างตอบแทน และนำฟืนเหล่านั้นไปขาย ให้พวกช่างหม้อ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

6 จุฬาเสฏฐ ชาดก ต่อมามีพ่อค้ามาขายม้าที่เมืองนี้ เขาซื้อหญ้าไว้และได้ขายให้แก่ พ่อค้าได้เงินเป็นจำนวนมาก ต่อมา เขาได้เหมาสินค้าในเรือสำเภา 500 ลำ ที่มาค้าขายในเมืองโดยวิธีวาง มัดจำด้วยทรัพย์จำนวนหนึ่ง แล้ว ขายสินค้าเหล่านั้นให้แก่พวกพ่อค้า อื่นอีกได้กำไรมหาศาลจนมีฐานะ เป็นเศรษฐี มีชื่อเรียกขานว่า " จูฬกเศรษฐี " ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

7 จุฬาเสฏฐ ชาดก เขาได้นำเอาทรัพย์สิน ครึ่งหนึ่งไปตอบแทน บุญคุณของเศรษฐีผู้ เป็นนายเก่า เศรษฐี นายเก่าได้ยกธิดาของ ตนให้เป็นภรรยาและ ได้ยกสมบัติให้เป็น มรดกอีกด้วย ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา จุฬาเสฏฐ ชาดก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google