งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สื่อประกอบการ เรียนรู้ เรื่อง ภาพ จิตรกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สื่อประกอบการ เรียนรู้ เรื่อง ภาพ จิตรกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สื่อประกอบการ เรียนรู้ เรื่อง ภาพ จิตรกรรม

2 จิตรกรรม (Painting) หมายถึง ศิลปะที่เกิดจาก การขีดเขียน ระบายสี โดย ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และความคิด สร้างสรรค์ลงบนพื้น ระนาบ

3 ประเภทของ งานจิตรกรรม 1. ภาพคนเหมือน เป็นภาพเขียนคน ตั้งแต่ ศรีษะถึงเอว มีจุดหมายเพื่อ บันทึกให้ เหมือนบุคคลนั้น

4 ประเภทของ งานจิตรกรรม 2. ภาพคน เป็นภาพเขียน เต็มตัว เพื่อแสดงความ งามของ สัดส่วนทางกาย วิภาคใน อิริยาบทต่างๆ

5 ประเภทของ งานจิตรกรรม 3. ภาพสัตว์ เป็นภาพเขียน ถ่ายทอด ความงามของ สัตว์ชนิด ต่างๆทั้งสัตว์บก และ สัตว์น้ำ

6 ประเภทของ งานจิตรกรรม 4. ภาพทิวทัศน์ เป็นภาพเขียน ความงาม ของภูมิประเทศ และ บรรยากาศเพื่อ เก็บไว้ ชื่นชม

7 ประเภทของ งานจิตรกรรม 5. ภาพหุ่นนิ่ง เป็นภาพเขียน สิ่งของ ต่างๆที่ไม่ เคลื่อนไหว เช่นผลไม้ ดอกไม้ แสดงความ งดงาม มีชีวิตชีวา

8 ประเภทของ งานจิตรกรรม 6. ภาพผนัง เป็นภาพเขียน ขนาด ใหญ่บนพื้นผนัง เพื่อแสดงสาระ ต่างๆ เช่นเรื่องราวทาง ศาสนา

9 ประเภทของ งานจิตรกรรม 7. ภาพประกอบ เรื่อง เป็นภาพเขียน เพื่อขยาย ความสำคัญของ เรื่องราวให้เป็นที่ น่าสนใจหรือ สื่อสารให้ ผู้ชมเข้าใจง่าย ขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สื่อประกอบการ เรียนรู้ เรื่อง ภาพ จิตรกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google