งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
คลิกเลือกหัวข้อ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
คลิกเลือกวัน MENU

3

4 พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ ๑,๒๕๐ รูป และทุกรูปเป็นพระอรหันต์ (ผู้ที่ทำให้ความไม่ดีในตัวเองหมดสิ้นไปแล้วได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย

5 หลังจากที่กษัตริย์ของเมืองกุสินาราตั้งพระบรมศพให้ทั้งมนุษย์และเทวดาได้บูชาครบ ๗ วันแล้ว เมื่อพระมหากัสสปะเดินทางมาถวายความเคารพ พระบรมศพเสร็จเรียบร้อยไฟที่พระบรมศพก็ลุกขึ้นเอง “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

6 เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ ๓ องค์ในโลก คือ พระพุทธ (พระพุทธเจ้า) พระธรรม (คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือการแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์) และพระสงฆ์ (นักบวชผู้ปฏิบัติดีตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเผยแพร่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

7 ในหน้าฝนพระจะไม่ออกไปค้างคืนนอกวัดของตัวเอง เพื่อไม่ให้เผลอไปเหยียบย่ำต้นข้าว และพืชพรรณของชาวบ้าน เป็นเวลา ๓ เดือน ๓ เดือนนี้พระสงฆ์จะอยู่ในวัดเพื่อเล่าเรียนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

8 หลังจากพระเข้าพรรษาครบ ๓ เดือน พระสงฆ์ จะแยกย้ายกันไปไม่ต้องอยู่ประจำที่วัดและมีเทศกาลตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ นอกจากนี้ชาวบ้านจะทอดกฐิน (ถวายผ้านุ่งห่มใหม่แด่พระสงฆ์) ในระยะเวลา ๑ เดือนหลังวันออกพรรษา

9 กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
MENU NEXT

10

11

12

13

14

15

16 MENU


ดาวน์โหลด ppt วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google