งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MENU พระสงฆ์ที่ พระพุทธเจ้าทรง บวชให้ ๑, ๒๕๐ รูป และทุกรูปเป็นพระ อรหันต์ ( ผู้ที่ทำให้ ความไม่ดีใน ตัวเองหมดสิ้นไป แล้วได้มาประชุม กันโดยไม่ได้นัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MENU พระสงฆ์ที่ พระพุทธเจ้าทรง บวชให้ ๑, ๒๕๐ รูป และทุกรูปเป็นพระ อรหันต์ ( ผู้ที่ทำให้ ความไม่ดีใน ตัวเองหมดสิ้นไป แล้วได้มาประชุม กันโดยไม่ได้นัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 MENU

3

4 พระสงฆ์ที่ พระพุทธเจ้าทรง บวชให้ ๑, ๒๕๐ รูป และทุกรูปเป็นพระ อรหันต์ ( ผู้ที่ทำให้ ความไม่ดีใน ตัวเองหมดสิ้นไป แล้วได้มาประชุม กันโดยไม่ได้นัด หมาย

5 หลังจากที่กษัตริย์ของเมืองกุสินาราตั้ง พระบรมศพให้ทั้งมนุษย์และเทวดาได้บูชา ครบ ๗ วันแล้ว เมื่อพระมหากัสสปะเดินทาง มาถวายความเคารพ พระบรมศพเสร็จ เรียบร้อยไฟที่พระบรมศพก็ลุกขึ้นเอง “ สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็น ธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำความไม่ ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ”

6 เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ ๓ องค์ในโลก คือ พระพุทธ ( พระพุทธเจ้า ) พระธรรม ( คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าทรงแสดง ปฐมเทศนาหรือการแสดง ธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ ) และพระสงฆ์ ( นักบวชผู้ ปฏิบัติดีตามคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าและเผยแพร่ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

7 ในหน้าฝนพระจะไม่ออกไป ค้างคืนนอกวัดของตัวเอง เพื่อ ไม่ให้เผลอไปเหยียบย่ำต้นข้าว และพืชพรรณของชาวบ้าน เป็นเวลา ๓ เดือน ๓ เดือนนี้ พระสงฆ์จะอยู่ในวัดเพื่อเล่า เรียนศึกษาคำสอนของ พระพุทธเจ้า

8 หลังจากพระเข้าพรรษา ครบ ๓ เดือน พระสงฆ์ จะ แยกย้ายกันไปไม่ต้องอยู่ ประจำที่วัดและมีเทศกาลตัก บาตรเทโว เพื่อระลึกถึงวันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจาก สวรรค์ นอกจากนี้ชาวบ้านจะ ทอดกฐิน ( ถวายผ้านุ่งห่ม ใหม่แด่พระสงฆ์ ) ใน ระยะเวลา ๑ เดือนหลังวัน ออกพรรษา

9 MENU NEXT

10

11

12

13

14

15

16 MENU


ดาวน์โหลด ppt MENU พระสงฆ์ที่ พระพุทธเจ้าทรง บวชให้ ๑, ๒๕๐ รูป และทุกรูปเป็นพระ อรหันต์ ( ผู้ที่ทำให้ ความไม่ดีใน ตัวเองหมดสิ้นไป แล้วได้มาประชุม กันโดยไม่ได้นัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google