งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา กุฏิทูสก ชาดก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา กุฏิทูสก ชาดก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา กุฏิทูสก ชาดก

2 ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ใน เมืองพาราณสี มีนก ขมิ้นตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ ในรังที่ทำขึ้นเองอย่าง ประณีต แข็งแรง แม้ น้ำฝนก็ไม่อาจรั่วเข้าไป ให้เปียกได้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

3 กุฏิทูสก ชาดก ครั้งหนึ่งในฤดูฝน มีฝน ตกชุกติดต่อกันจน พื้นดินชุ่มฉ่ำไปด้วย น้ำฝน มีลิงตัวหนึ่งวิ่ง หลบฝนมานั่งอยู่ใกล้ ๆ รังของนกขมิ้น ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

4 กุฏิทูสก ชาดก นกขมิ้นเห็นลิงนั่งกอด เข่าตัวสั่นเปียกปอน ด้วยความหนาวเหน็บ จึงร้องถามออกไปด้วย ความสงสารและความ แปลกใจว่า ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

5 กุฏิทูสก ชาดก ? แนะท่านลิง เราเห็นว่า ท่านก็มีหัวมีมือมีเท้า คล้ายคลึงกับมนุษย์อยู่ แต่เหตุใดท่านจึงไม่ สร้างบ้านอยู่เองเล่า ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

6 กุฏิทูสก ชาดก ทำไมต้องมานั่งหลบฝน เปียกปอนอยู่เช่นนี้ ? ลิง ได้ฟังดังนั้น ก็ตอบ กลับไปด้วยความขุ่น เคืองว่า ? ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

7 กุฏิทูสก ชาดก เจ้านกขมิ้น แม้ว่าเราจะมี หัว มีมือ มีเท้าคล้ายกับ มนุษย์ก็จริงอยู่ แต่เรา ไม่ได้มีสมองดีเท่าเทียมกับ ปัญญาของมนุษย์ เราจึง ไม่สามารถสร้างบ้านเรือน อยู่อาศัยเองได้ ? ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา กุฏิทูสก ชาดก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google