งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนรู้
กุฏิทูสกชาดก ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

2 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
กุฏิทูสกชาดก ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในเมืองพาราณสี มีนกขมิ้นตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ในรังที่ทำขึ้นเองอย่างประณีต แข็งแรง แม้น้ำฝนก็ไม่อาจรั่วเข้าไปให้เปียกได้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

3 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
กุฏิทูสกชาดก ครั้งหนึ่งในฤดูฝน มีฝนตกชุกติดต่อกันจนพื้นดินชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝน มีลิงตัวหนึ่งวิ่งหลบฝนมานั่งอยู่ใกล้ ๆ รังของนกขมิ้น ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

4 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
กุฏิทูสกชาดก นกขมิ้นเห็นลิงนั่งกอดเข่าตัวสั่นเปียกปอนด้วยความหนาวเหน็บ จึงร้องถามออกไปด้วยความสงสารและความแปลกใจว่า ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

5 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
กุฏิทูสกชาดก ?แนะท่านลิง เราเห็นว่าท่านก็มีหัวมีมือมีเท้าคล้ายคลึงกับมนุษย์อยู่ แต่เหตุใดท่านจึงไม่สร้างบ้านอยู่เองเล่า ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

6 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
กุฏิทูสกชาดก ทำไมต้องมานั่งหลบฝนเปียกปอนอยู่เช่นนี้? ลิงได้ฟังดังนั้น ก็ตอบกลับไปด้วยความขุ่นเคืองว่า ? ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

7 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
กุฏิทูสกชาดก เจ้านกขมิ้น แม้ว่าเราจะมีหัว มีมือ มีเท้าคล้ายกับมนุษย์ก็จริงอยู่ แต่เราไม่ได้มีสมองดีเท่าเทียมกับปัญญาของมนุษย์ เราจึงไม่สามารถสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยเองได้? ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google