งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนรู้
สมอง ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

2 สมอง มี 3ส่วน คือสมองส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนท้าย

3 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

4 สมองส่วนหน้า ประกอบด้วย : ซีรีบรัม - ทำหน้าที่ความจำ ไหวพริบ ความนึกคิด ควบคุมการทำงานการพูด การมองเห็น : ทาลามัส - เป็นสถานีถ่ายทอดกระแสประสาท : ไฮโพทาลามัส - ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก

5 สมอง มี 3ส่วน คือสมองส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนท้าย
ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

6 สมองกลาง ทำหน้าที่การเคลื่อนไหวของลูกตาแลม่านตา เช่น ทำให้ลูกตากลอกไปมา , ปิดเปิดม่านตา เมื่อแสงเข้าตา

7 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
สมองส่วนกลาง สมองส่วนท้าย ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

8 สมองส่วนท้าย หรือ ก้านสมอง Brain stem ประกอบด้วย : ซีรีเบลลัม - ควบคุมการทรงตัวของร่างกาย : พอนดส์ - ควบคุมการทำงาน เช่น เคี้ยวอาหาร หายใจ การหลั่งน้ำลาย : เมดัลลา ออบลองกาตา- ควบคุมระบบประสาทอัตโนวัติ


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google