งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา

2 สมอง มี 3 ส่วน คือสมองส่วน หน้า ส่วนกลาง และส่วนท้าย

3 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา

4 สมองส่วนหน้า ประกอบด้วย : ซีรีบรัม - ทำหน้าที่ความจำ ไหวพริบ ความนึกคิด ควบคุมการทำงานการพูด การ มองเห็น : ทาลามัส - เป็นสถานีถ่ายทอดกระแส ประสาท : ไฮโพทาลามัส - ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก

5 สมอง มี 3 ส่วน คือสมองส่วน หน้า ส่วนกลาง และส่วนท้าย ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา

6 สมองกลาง ทำหน้าที่การเคลื่อนไหวของลูก ตาแลม่านตา เช่น ทำให้ลูกตากลอกไปมา, ปิดเปิดม่านตา เมื่อแสงเข้าตา

7 สมอง ส่วนกล าง สมอง ส่วนท้า ย ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา

8 สมองส่วนท้าย หรือ ก้านสมอง Brain stem ประกอบด้วย : ซีรีเบลลัม - ควบคุมการทรงตัวของร่างกาย : พอนดส์ - ควบคุมการทำงาน เช่น เคี้ยว อาหาร หายใจ การหลั่งน้ำลาย : เมดัลลา ออบลองกาตา - ควบคุมระบบ ประสาทอัตโนวัติ


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google