งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา ระบบ ประสาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา ระบบ ประสาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา ระบบ ประสาท

2 ระบบประสาท คือ ระบบที่ ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และ เส้นประสาททั่ว ร่างกาย

3 ประสาท ส่วนกลาง ประกอบด้วย สมอง และไข สันหลัง

4 สมอง มี 3 ส่วน คือสมอง ส่วนหน้า ส่วนกลาง และ ส่วนท้าย

5 ไขสันหลัง เป็นส่วนที่ต่อมาจากสมอง ทำ หน้าที่รับและส่งกระแสประสาทส่วนต่างไป ยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย

6 ประสาทส่วนปลายประกอบด้วย เส้นประสาทสมอง และ เส้นประสาทไขสันหลัง

7 เส้นประสาทสมอง มี 12 คู่

8 เส้นประสาทไขสันหลัง มี 31 คู่

9 ระบบประสาทอัตโนมัติ ประกอบด้วยระบบ ประสาทซิมพาเธติก และระบบประสาทพารา ซิมพาเธติก


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา ระบบ ประสาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google