งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การแสดงออก ทางทัศนศิลป์

2 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ดินสอ มี 2 ประเภท 1. ดินสอดำ มี 2 ชนิด ได้แก่ 1.1 ไส้ถ่านแกรไฟต์ เช่น 6B 6H 1.2 ไส้ถ่านคาร์บอน เช่น HH HB 2. ดินสอสี มี 2 ชนิด ได้แก่ 2.1 เชื้อน้ำมัน 2.2 เชื้อน้ำ มี 2 ประเภท 1. ดินสอดำ มี 2 ชนิด ได้แก่ 1.1 ไส้ถ่านแกรไฟต์ เช่น 6B 6H 1.2 ไส้ถ่านคาร์บอน เช่น HH HB 2. ดินสอสี มี 2 ชนิด ได้แก่ 2.1 เชื้อน้ำมัน 2.2 เชื้อน้ำ

3 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สี ชอล์ก ใช้วาดภาพและระบาย ภาพจิตรกรรม มีส่วนผสมของสีบด กับ กาวอารบิก แล้วนำมาหล่อ หรือปั้นเป็น แท่ง ใช้วาดภาพและระบาย ภาพจิตรกรรม มีส่วนผสมของสีบด กับ กาวอารบิก แล้วนำมาหล่อ หรือปั้นเป็น แท่ง

4 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สีน้ำ มีคุณลักษณะสีโปร่งใส บรรจุในหลอด ขวด หรือ ตลับ ใช้ผสมกับน้ำในการ ระบายสีภาพ ใช้กับ กระดาษสีขาว 100 ปอนด์ ขึ้นไป

5 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สี อะคริลิ ก เป็นสีสังเคราะห์ มี ส่วนผสมของเรซิน สังเคราะห์ สามารถ ละลายน้ำได้ ยึดเกาะผิว วัสดุทุกชนิดได้ดี แห้งเร็ว แห้งแล้วกันน้ำได้ ทนทาน เหนียวแน่น

6 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา พู่กัน มี 2 ประเภท 1. พู่กันกลม – ชนิดขนอ่อน ใช้กับสีน้ำ และชนิดขนแข็ง ใช้กับสี อะคริลิก 2. พู่กันแบน – ชนิดขนอ่อน ใช้กับสี น้ำ และชนิดขนแข็ง ใช้กับสี อะคริลิก มี 2 ประเภท 1. พู่กันกลม – ชนิดขนอ่อน ใช้กับสีน้ำ และชนิดขนแข็ง ใช้กับสี อะคริลิก 2. พู่กันแบน – ชนิดขนอ่อน ใช้กับสี น้ำ และชนิดขนแข็ง ใช้กับสี อะคริลิก


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google