งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งหนึ่งมีปลาโง่ตัวหนึ่งว่ายอยู่ในแม่น้ำ โขง มันมองขึ้นไปเบื้องบน ท้องฟ้าอันแจ่มใส เห็นนกหลายตัวบิน ฉวัดเฉวียนไปมาในสายลม สูงละลิ่วอย่างสุขสบาย มันก็รู้สึกอิจฉา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งหนึ่งมีปลาโง่ตัวหนึ่งว่ายอยู่ในแม่น้ำ โขง มันมองขึ้นไปเบื้องบน ท้องฟ้าอันแจ่มใส เห็นนกหลายตัวบิน ฉวัดเฉวียนไปมาในสายลม สูงละลิ่วอย่างสุขสบาย มันก็รู้สึกอิจฉา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครั้งหนึ่งมีปลาโง่ตัวหนึ่งว่ายอยู่ในแม่น้ำ โขง มันมองขึ้นไปเบื้องบน ท้องฟ้าอันแจ่มใส เห็นนกหลายตัวบิน ฉวัดเฉวียนไปมาในสายลม สูงละลิ่วอย่างสุขสบาย มันก็รู้สึกอิจฉา และรำพึงในใจว่า “ เออ ! เรานี้ช่างต่ำต้อยเสียจริงๆ ดูนก พวกนั้นซิ มีอิสระจะบินไปที่ไหนก็ได้บน ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ เป็นที่บินเล่นอย่าง เพลิดเพลิน เรือกสวน ไร่นา เป็นที่หา อาหารอันอุดม ต้นไม้น้อยใหญ่ตามป่า เขาเป็นที่ทำรังอย่างแสนสุข มีอิสระทุก อย่าง ทำอะไรก็ได้ตามใจ ส่วนเราต้องมา ถูกกักกันอยู่แต่ในน้ำ ต้องว่ายขึ้นล่อง ตามลำน้ำอันคับแคบน่าอึดอัดใจ ”

3 วันหนึ่งอากาศร้อนจัด ปลาโง่ตัวนั้น กำลังแหวกว่ายอยู่ริมตลิ่ง เห็นนกกระยางขาวตัวหนึ่งท่าทางสง่า งามจับตาในแสงแดดอันอบอุ่น คราวนี้ ปลาโง่ทนต่อไปไม่ไหว โอ๊ย ! ข้าทนคุกมืดในน้ำนี่ต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว ! ดูนกนั่นซิ มันจะไปไหนก็ได้ตามใจ ดู อะไรก็ได้ ฟังอะไรก็ได้ กินอะไรก็ได้ อิสระทุกอย่าง ! นั่นแหละ ชีวิต ! ข้าต้องอิสระเช่นนั้นบ้าง ข้า จะต้องพ้นจากการเป็นทาสอยู่ในน้ำนี้เสีย ที ”

4 ว่าแล้วมันก็กระโดดสุดกำลังออกจาก น้ำขึ้นไปอยู่บนฝั่ง อา ! นี่สิ คือความสุข มันร้องอย่างภาคภูมิ นี่คือชีวิต นี่คือ อิสรภาพมัน อ้าปากสูดอากาศบริสุทธิ์ แผ่เกล็ดของมันออกผึ่งแดดอันอบอุ่น ตาเพ่งชมต้นไม้อันร่มเย็นกระดิกหางโลด เต้นด้วยความเบิกบานใจ มันมีความสุข อย่างที่ไม่เคยมีเลยในชีวิต แต่ความสุขนั้นสั้นนักหนา เพียงครู เดียว ปลาโง่ก็เริ่มทำปากพะงาบ ๆ ดิ้น พราด ๆ ด้วยความปวดร้าวแทบใจจะ ขาดแล้วอีกพักหนึ่งมันก็นอนตายแข็งทื่อ อยู่ ณ ที่นั่นเอง ปลาโง่นั้นต้องสิ้นชีวิต เพราะไม่ยอม เชื่อว่าพระเป็นเจ้าสร้างตนมา พร้อมด้วย กฎของธรรมชาติของตน.. ปลาเอ๋ย เจ้า จงมีความสุขอยู่แต่ในน้ำเท่านั้น จงอย่า ออกจากน้ำเป็นอันขาด มิฉะนั้นเจ้าต้อง ตาย..”

5 ระเบียบอันดี ที่พระเป็นเจ้าทรง ตั้งไว้ประจำใจมนุษย์เรา คือ ศีลธรรม ๑. ปลาคิดผิดอย่างไร ? ๒. นกยางคิดผิดอย่างไร ? ๓. เรื่องปลากับนกยางเป็นบทสอนแก่เราอย่างไร ?

6 ศีลธรรมคืออะไร ? ศีลธรรมคือระเบียบบัญญัติ ซึ่งพระ เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ประจำใจมนุษย์ ให้ มนุษย์ปฏิบัติเพื่อคุณความดีของมนุษย์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ศีลธรรมข้อแรกอันเป็นรากฐานมีว่า อย่างไร ? ศีลธรรมข้อแรกอันเป็นรากฐาน คือ จงทำดีหนีชั่ว ” ศีลธรรมข้ออื่น ซึ่งมนุษย์เรารู้ได้โดยง่าย ถัดจากข้อแรก คืออะไร ? ศีลธรรมข้ออื่น ซึ่งมนุษย์เรารู้ได้ โดยง่ายถัดจากข้อแรก คือ จงนับถือบิดามารดา อย่าฆ่าคน อย่า ขโมย อย่าโกหก เหล่านี้เป็นต้น

7 พระเป็นเจ้าทรงตั้งศีลธรรมด้วยอำนาจอัน ใด พระเป็นเจ้าทรงตั้งศีลธรรม ด้วยอำนาจ สูงสุดในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง บำรุงรักษา และปกครองสรรพสิ่ง เหมือนกษัตริย์ออกกฎหมายสำหรับ ประเทศ ฉะนั้น บิดามารดา ครู อาจารย์ จะสั่งสอนผิด ศีลธรรมได้หรือไม่ ? บิดามารดา ครู อาจารย์ จะสั่งสอนผิด ศีลธรรมไม่ได้ ด้วย เพราะไม่มีอำนาจที่ จะทำเช่นนั้น ถ้ามีผู้สอนสิ่งที่ผิดศีลธรรม เราต้องทำ อย่างไร ? ถ้ามีผู้สอนสิ่งที่ผิดศีลธรรม เราต้องไม่ เชื่อฟังเขา แต่ต้องถือศีลธรรม ซึ่งเป็น ระเบียบบัญญัติ ที่พระเป็นเจ้าผู้มีอำนาจ สูงสุดได้ทรงกำหนดไว้

8


ดาวน์โหลด ppt ครั้งหนึ่งมีปลาโง่ตัวหนึ่งว่ายอยู่ในแม่น้ำ โขง มันมองขึ้นไปเบื้องบน ท้องฟ้าอันแจ่มใส เห็นนกหลายตัวบิน ฉวัดเฉวียนไปมาในสายลม สูงละลิ่วอย่างสุขสบาย มันก็รู้สึกอิจฉา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google