งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Photoshop Mr.Samer Chunton. เครื่องมือโปรแกรม • ใช้สำหรับการเคลื่อนย้าย รูปภาพ หรือ วัตถุ Move Tool.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Photoshop Mr.Samer Chunton. เครื่องมือโปรแกรม • ใช้สำหรับการเคลื่อนย้าย รูปภาพ หรือ วัตถุ Move Tool."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Photoshop Mr.Samer Chunton

2 เครื่องมือโปรแกรม • ใช้สำหรับการเคลื่อนย้าย รูปภาพ หรือ วัตถุ Move Tool

3 เครื่องมือโปรแกรม • ใช้สร้างกรอบล้อมรอบส่วนที่ต้องการ

4 เครื่องมือโปรแกรม • เครื่องมือนี้นำมาใช้สำหรับในการเลือก พื้นที่ของภาพทีเราต้องการจะนำไปใช้ เครื่องมืออันนี้จะอยู่ใน หมวด Lasso เครื่องมือ Polygonal

5 เครื่องมือโปรแกรม • เครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่ของภาพที่ มีสีที่ใกล้เคียงกัน

6 เครื่องมือโปรแกรม • เครื่องมือที่ใช้ในการ Crop รูปภาพ หรือตัดส่วนของรูปภาพในส่วนที่เราไม่ ต้องการออกไป

7 เครื่องมือโปรแกรม • เครื่องมือสำหรับวาดเขียน ลายเส้นลง ไปบนรูปภาพ

8 เครื่องมือโปรแกรม • เครื่องมือใช้ลอกลาย ที่อยู่บริเวณ ใกล้ๆภายในรูปภาพนั้นๆ การใช้ กด Alt ค้างไว้แล้วคลิกตำแหน่งที่ต้องการ ลอกลาย แล้วปล่อย จากนั้น ระบาย บริเวณที่ต้องการ

9 เครื่องมือโปรแกรม • เครื่องมือยางลบ ใช้ลบสิ่งที่ไม่ ต้องการ

10 เครื่องมือโปรแกรม • ถังสี สำหรับเทสี หรือใส่สี ในส่วนที่ ต้องการ

11 เครื่องมือโปรแกรม • ปรับภาพเบลอ • ปรับภาพชัด • ดัดหรือยืดรูปภาพ

12 เครื่องมือโปรแกรม • เพิ่มความสว่างภาพ • ลดความสว่างภาพ • ลดคุณภาพสี

13 เครื่องมือโปรแกรม • ใช้สร้างเส้นโค้ง หรือ เส้นอิสระ

14 เครื่องมือโปรแกรม • เครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษรบน รูปภาพ

15 เครื่องมือโปรแกรม • เครื่องมือสำหรับเลือกเฉพาะบางส่วน บางจุดของเส้น ใช้คู่กับ เครื่องมือปากกา

16 เครื่องมือโปรแกรม • เครื่องมือสำหรับวาดรูปร่างต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt Photoshop Mr.Samer Chunton. เครื่องมือโปรแกรม • ใช้สำหรับการเคลื่อนย้าย รูปภาพ หรือ วัตถุ Move Tool.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google