งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Photoshop Mr.Samer Chunton.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Photoshop Mr.Samer Chunton."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Photoshop Mr.Samer Chunton

2 เครื่องมือโปรแกรม Move Tool ใช้สำหรับการเคลื่อนย้าย รูปภาพ หรือ วัตถุ

3 เครื่องมือโปรแกรม ใช้สร้างกรอบล้อมรอบส่วนที่ต้องการ

4 เครื่องมือโปรแกรม เครื่องมือนี้นำมาใช้สำหรับในการเลือกพื้นที่ของภาพทีเราต้องการจะนำไปใช้ เครื่องมืออันนี้จะอยู่ในหมวด Lasso เครื่องมือ Polygonal

5 เครื่องมือโปรแกรม เครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่ของภาพที่มีสีที่ใกล้เคียงกัน

6 เครื่องมือโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการ Crop รูปภาพ หรือตัดส่วนของรูปภาพในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไป

7 เครื่องมือโปรแกรม เครื่องมือสำหรับวาดเขียน ลายเส้นลงไปบนรูปภาพ

8 เครื่องมือโปรแกรม เครื่องมือใช้ลอกลาย ที่อยู่บริเวณใกล้ๆภายในรูปภาพนั้นๆ การใช้ กด Alt ค้างไว้แล้วคลิกตำแหน่งที่ต้องการลอกลาย แล้วปล่อย จากนั้น ระบายบริเวณที่ต้องการ

9 เครื่องมือโปรแกรม เครื่องมือยางลบ ใช้ลบสิ่งที่ไม่ต้องการ

10 เครื่องมือโปรแกรม ถังสี สำหรับเทสี หรือใส่สี ในส่วนที่ต้องการ

11 เครื่องมือโปรแกรม ปรับภาพเบลอ ปรับภาพชัด ดัดหรือยืดรูปภาพ

12 เครื่องมือโปรแกรม เพิ่มความสว่างภาพ ลดความสว่างภาพ ลดคุณภาพสี

13 เครื่องมือโปรแกรม ใช้สร้างเส้นโค้ง หรือ เส้นอิสระ

14 เครื่องมือโปรแกรม เครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษรบนรูปภาพ

15 เครื่องมือโปรแกรม เครื่องมือสำหรับเลือกเฉพาะบางส่วน บางจุดของเส้น ใช้คู่กับ เครื่องมือปากกา

16 เครื่องมือโปรแกรม เครื่องมือสำหรับวาดรูปร่างต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt Photoshop Mr.Samer Chunton.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google