งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง What are you doing?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง What are you doing?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง What are you doing?
จัดทำโดย คุณครูปัทมา รอดมา กลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

2 วัตถุประสงค์การเรียน
What are you doing? -นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ประโยคเพื่อบอกสิ่งที่กำลังกระทำในปัจจุบัน -นักเรียนได้ฝึกฟังและพูดถึงสิ่งที่กำลังกระทำ

3 What are you doing? ? W A E H A T R O Y U D G I O N

4 What are you doing? What are you doing? A: What are you doing?
B: I am eating.

5 What are you doing? What are you doing? A: What are you doing?
B: I am fishing.

6 What are you doing? What are you doing? A: What are you doing?
B: I am reading.

7 What are you doing? What are you doing? A: What are you doing?
B: I am sleeping.

8 What are you doing? What are you doing? A: What are you doing?
B: I am playing.

9 Verb + ing เช่น playing sleepig eating reading fishin
สรุปโครงสร้างประโยค What are you doing? ประธาน กริยาช่วย กริยาเติม ing I , You , We, They, Nouns are Verb + ing เช่น playing sleepig eating reading fishin He, She, It , Noun is Verb + ing เช่น playing sleepig eating reading fishin


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง What are you doing?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google