งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What are you doing? บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง What are you doing? จัดทำโดย คุณครูปัทมา รอดมา กลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What are you doing? บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง What are you doing? จัดทำโดย คุณครูปัทมา รอดมา กลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What are you doing? บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง What are you doing? จัดทำโดย คุณครูปัทมา รอดมา กลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน ห้วยผักไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

2 What are you doing? วัตถุประสงค์การเรียน - นักเรียนได้เรียนรู้การ ใช้ประโยคเพื่อบอกสิ่ง ที่กำลังกระทำใน ปัจจุบัน - นักเรียนได้ฝึกฟังและ พูดถึงสิ่งที่กำลัง กระทำ

3 What are you doing? W H A T A R E Y O U D O I N G ?

4 A: What are you doing? B: I am eating.

5 What are you doing? A: What are you doing? B: I am fishing.

6 What are you doing? A: What are you doing? B: I am reading.

7 What are you doing? A: What are you doing? B: I am sleeping.

8 What are you doing? A: What are you doing? B: I am playing.

9 What are you doing? ประธานกริยา ช่วย กริยาเติม ing I, You, We, They, Nouns areVerb + ing เช่น playing sleepig eating reading fishin He, She, It, Noun is


ดาวน์โหลด ppt What are you doing? บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง What are you doing? จัดทำโดย คุณครูปัทมา รอดมา กลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google