งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียกสิ่งของต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียกสิ่งของต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียกสิ่งของต่างๆ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียกสิ่งของต่างๆ (นามเอกพจน์) กลุ่มสาระต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดย

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เมนูหลัก จุดประสงค์การเรียนรู้ นามเอกพจน์ ออกจากบทเรียน ตัวอย่างและประโยค แบบทดสอบ

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดคำศัพท์และประโยคสิ่งของที่เป็น นามเอกพจน์ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์และประโยคสิ่งของที่เป็น 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์และประโยคสิ่งของที่เป็น เมนูหลัก

4 นามเอกพจน์ นามเอกพจน์ คือ คำนามซึ่งเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ที่มีจำนวนเพียงหนึ่งเดียว จะต้องมีคำนำหน้าคำนาม (a/an หรือ the) นำหน้าเสมอ ตัวอย่าง

5 ตัวอย่างและประโยค book This is a book.

6 ตัวอย่างและประโยค Pencil This is a pencil.

7 ตัวอย่างและประโยค Pen This is a pen.

8 ตัวอย่างและประโยค Eraser This is an eraser.
เมนูหลัก

9 แบบทดสอบ

10 1. This is a……………. a. book c. ruler d. eraser b. pen

11 2. This is a……………. a. pencil b. ruler c. chair d. book

12 3. This is a……………. a. pen b. desk c. ruler d. eraser

13 4. This is a……………. a. School bag b. backboard c. table d. notebook

14 5. This is a……………. a. pencil b. blackboard c. chair d. book

15 การเรียกสิ่งของต่างๆ (นามเอกพจน์)
จัดทำโดย นายรัฐวุฒิ สมโนชัย ตำแหนง ครู รับเงินเดือนในอันดับ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt การเรียกสิ่งของต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google