งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระ ต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) โด ย บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระ ต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) โด ย บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มสาระ ต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) โด ย บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ นามเอกพจน์ ออกจากบทเรียน ตัวอย่างและประโยค แบบทดสอบ

4 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดคำศัพท์ และประโยคสิ่งของที่เป็น นามเอกพจน์ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ และประโยคสิ่งของที่เป็น นามเอกพจน์ได้ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ และประโยคสิ่งของที่เป็น นามเอกพจน์ได้ เมนูหลัก

5 นามเอกพจน์ คือ คำนาม ซึ่งเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือ สถานที่ที่มีจำนวนเพียงหนึ่งเดียว จะต้องมีคำนำหน้าคำนาม (a/an หรือ the) นำหน้าเสมอ ตัวอ ย่าง

6 book This is a book.

7 Penc il This is a pencil.

8 Pen This is a pen.

9 Eras er This is an eraser. เมนูหลัก

10

11 1. This is a……………. a. book c. rulerd. eraser b. pen

12 2. This is a……………. a. pencil c. chair d. book b. ruler

13 3. This is a……………. a. pen c. rulerd. eraser b. desk

14 4. This is a……………. a. School bag c. table d. notebook b. backboard

15 5. This is a……………. a. pencil c. chair d. book b. blackboard

16 จัดทำโดย นายรัฐวุฒิ สมโนชัย ตำแหนง ครู รับเงินเดือนใน อันดับ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระ ต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) โด ย บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google