งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทอง ทองงาม ครูผู้ช่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทอง ทองงาม ครูผู้ช่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทอง ทองงาม ครูผู้ช่วย
นายทอง ทองงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง สี (colours) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นหน้าสำหรับสอน อาจแทรกบทเรียนที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็ได้ 1

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เข้าใจและบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้อย่างถูกต้อง ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้ บอกความหมายของคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

3 yellow

4 red

5 pink

6 green

7 blue

8 Is it red? True False

9 20 ดาวสีอะไรเอ่ย? red green yellow pink

10 30 วันพุธ สีอะไรเอ่ย? green red blue pink

11 เติมคำศัพท์ให้ถูกต้องตามสี
Alphabet Buttons Appear Here

12 ช่วยกันนำคำศัพท์มาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง
pink yellow green red

13 ช่วยกันเขียนเติมสระ a e i o และ u
r_d bl_e gre_n p_nk

14 ลากเส้นโยงจับคู่คำศัพท์ให้ถูกต้อง
green red blue yellow pink

15 จงวงกลมล้อมรอบด้วยสีที่ถูกต้อง
1. A banana is yellow. 2. An apple is red. 3. A frog is green.

16 จงระบายสีให้ถูกต้อง

17 ช่วยกันเรียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
l u b e p i k n e r d

18 Alphabet Buttons Appear Here
ชอบสีอะไรกันหนอ ? Alphabet Buttons Appear Here

19 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt นายทอง ทองงาม ครูผู้ช่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google