งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทอง ทองงาม ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง สี (colours) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทอง ทองงาม ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง สี (colours) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทอง ทองงาม ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง สี (colours) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เข้าใจและบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสี ได้อย่างถูกต้อง 2. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้ 3. บอกความหมายของคำศัพท์ได้ อย่างถูกต้อง

3 yellow

4 red

5 pink

6 green

7 blue

8 Is it red? True False

9 ดาวสีอะไรเอ่ย ? 20 red green yellowpink

10 วันพุธ สีอะไร เอ่ย ? 30 greenred bluepink

11 เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง ตามสี Alphabet Buttons Appear Here

12 ช่วยกันนำคำศัพท์มาใส่ใน ช่องว่างให้ถูกต้อง pink red green yellow

13 bl_e p_nk ช่วยกันเขียนเติมสระ a e i o และ u gre_n r_d

14 yellow green red pink blue ลากเส้นโยงจับคู่ คำศัพท์ให้ถูกต้อง

15 จงวงกลมล้อมรอบ ด้วยสีที่ถูกต้อง 3. A frog is green. 1. A banana is yellow. 2. An apple is red.

16 จงระบายสีให้ถูกต้อง

17 ช่วยกันเรียงคำภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง e e r r d d l l u u b b e e p p i i k k n n

18 ชอบสีอะไรกันหนอ ? Alphabet Buttons Appear Here

19


ดาวน์โหลด ppt นายทอง ทองงาม ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง สี (colours) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google