งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Continuous Tense

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Continuous Tense"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Continuous Tense
For M.1 Produced by Miss Pornpimol Khruawan Mahannoparam School Talingchan, Bangkok, Thailand

2 Preface (คำนำ) แบบฝึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน และดูภาพประกอบเพื่อที่จะมุ่งให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคง่ายๆ โดยการใช้รูปประโยคของ Present Continuous Tense หรือมีอีกชื่อหนึ่งคือ Present Progressive หวังว่านักเรียนคงจะตั้งใจเรียนรู้จากแบบฝึกชุดนี้และสามารถเขียนประโยคประกอบจากภาพได้อย่างง่ายๆ ครูพรพิมล เครือวรรณ

3 Instruction (คำแนะนำ)
1. ในหน้าถัดไปจะเรียกว่า Main Page เป็นเอกสารหน้าหลักสำหรับให้นักเรียนเลือกที่จะศึกษาเรื่องใดก่อน/หลัง 2. นักเรียนสามารถเลือกคลิกไปยังส่วนต่างๆ จากตัวอักษรที่เมื่อวางเม้าส์ลงไปแล้วขึ้นเป็นรูปมือ 3. หลังจากศึกษาแบบฝึกนี้แล้ว มีแบบฝึกหัดที่ต่อเนื่องสำหรับฝึกการเขียนเพิ่มเติมในชุดถัดไป

4 How to write Present Continuous Check Your Understanding
Main Page Back How to write Present Continuous When to use it! Affirmative sentence examples Negative sentence examples Check Your Understanding (Post-test) Yes/No Question Short Answers Exit/ Quit

5 How to Write การเขียน I am listening to the radio. You/We/They are
watching T.V. Jim and Joe crying The students studying English He/ She/ It is sitting on the bed. A girl writing a letter.

6 How to Write การเติม –ing ที่คำกริยา 1. คำกริยาทั่วไป เติม –ing
เช่น walk – walking, work - working 2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งก่อนเติม -ing ที่คำกริยานั้น เช่น write - writing 3. เสียงสั้น ให้เพิ่มพยัญชนะท้าย ก่อนเติม -ing เช่น sitting – sitting, put - putting 4. ลงท้าย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม –ing เช่น lie – lying, die - dying

7 When to use หลักการใช้ 1.เมื่อการกระทำดำเนินอยู่ในปัจจุบัน (ขณะพูด) และต่อเนื่อง มาถึงบัดนั้น และจบในอนาคต เช่น Kim is washing his clothes. (คิมกำลังซักเสื้อผ้า) What is that boy doing? (เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังทำอะไร?) 2.การกระทำที่เกิดขึ้น ต้องเกิดขึ้นขณะนั้นจริง เช่น People are planning to travel to space. (ผู้คนกำลังวางแผนจะท่องเที่ยวอวกาศ)     The world is getting hot. (โลกอากาศร้อนขึ้น)   

8 3.แสดงเหตุการณ์ในอนาคต เกิดขึ้นแน่นอน เช่น
 They are planning to watch the new movie next week. (พวกเขาวางแผนจะดูภาพยนตร์เรื่องใหม่สัปดาห์หน้า)       Lilly is going to China next month. (ลิลลี่จะไปประเทศจีนในเดือนหน้า) 4.ถ้าประโยคเชื่อมด้วย and ( 2 ประโยค) ให้ตัด Verb to be ที่อยู่หลัง and ออก เช่น Nitaya is watching movie and eating pop-corn. (นิตยากำลังดูภาพยนตร์และกำลังกินข้างโพดคั่ว)

9 Affirmative Sentences
ตัวอย่างประโยคบอกเล่า 1.I'm meeting my boyfriend tonight. (ฉันจะไปพบกับเพื่อนชายของฉันคืนนี้) 2.Tom is studying English grammar. (ทอมกำลังศึกษาไวยากรณ์อังกฤษ) 3.Linda is always complaining. (ลินดาชอบบ่นเป็นประจำ)  4.Tim is feeling much better now. (ขณะนี้สุขภาพของทิมดีขึ้น) 5.She is having supper. (หล่อนกำลังรับประทานอาหาร)

10 Negative sentences ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ Negative Form Short Form
She is not sleeping. We are not working. I am not crying. She isn’t sleeping. We aren’t working. I’m not crying.

11 Yes/No Question จากประโยคบอกเล่าของ Present Continuous Tense เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถาม ได้โดยการนำเอา Verb to be: is, am, are เช่น Question (?) Your answer (+) Your answer (-) Sam is drinking wine. Is Sam drinking wine? Yes, he is drinking wine. No , he is not drinking wine. Jam and Kloy are playing football. Are Jam and Kloy playing football? Yes, they are playing football. No , they are not playing football. Mali is coming home. Is Mali coming home? Yes , she is coming home. No , she is not coming home.

12 Short Answers Question (?) Short answer (+) Short answer (-)
Is Mr. Boning walking to the station? Yes , he is. No , he isn’t. Are you listening to music? Yes , I am. No , I’m not. Are we sitting in the garden ? Yes , we are. No , we aren’t. Is the dog swimming in pool? Yes , it is. No , it isn’t Are the dog and the cat eating apples ? Yes , they are. No , they aren’t. Is Somsi swimming in the tub? Yes , she is. No , she isn’t.

13 Check Your Understanding
Example: The girls are riding a bike.

14 1. What is she doing? a. She’s shower. b. She’s taking a shower.
c. She’s take a shower. d. She’s taking a bath.

15 Try again! ลองดูภาพดีๆอีกทีซิ! ว่าเข้ากำลังอาบน้ำฝักบัวอยู่

16 Very Good!

17 2.What is he doing? a. He’s singing a song and playing the guitar.
b. He’s sing a song and play the guitar. c. He’s singing a song. d. He’s play the guitar.

18 ดูให้ดีๆอีกนิดนึง! เพราะเขากำลังทำสองอย่าง
Sorry ! ดูให้ดีๆอีกนิดนึง! เพราะเขากำลังทำสองอย่าง

19 Great !

20 3.What is she doing? a. She’s sleep. b. She’s going to the bed.
c. She’s sleeping. d. She’s evening.

21 มั่นใจหรือว่าข้อที่เลือกนั้นถูกต้อง ลองดูอีกสักครั้งหนึ่ง
Do it again, please. มั่นใจหรือว่าข้อที่เลือกนั้นถูกต้อง ลองดูอีกสักครั้งหนึ่ง

22 Well done !

23 4.What is he doing? a. He’s walking. b. He’s standing.
c. He’s dancing. d. He’s shaving.

24 Sorry, You’re wrong. เสียใจด้วยนะคะข้อที่เลือกนั้นผิด แต่...ลอง ใหม่อีกซักข้อก็ได้ค่ะ

25 You’re right !

26 5.What is she doing? a. She’s working on the computer.
b. She’s standing. c. She’s listening to the music. d. She’s watching the television.

27 Sorry, try again ลองดูใหม่อีกสักรอบนะจ๊ะ เพราะจากภาพเขากำลังทำงาน ดูให้ดีๆนะจ๊ะ

28 Good Job !

29 6.What is the boy doing? a. The boy is playing toys.
b. The boy is riding a bike. c. The boy is playing computer games. d. The boy is waiting at the bus-stop.

30 ดูดีๆกว่านี้อีกนิดนึง! ลองเลือกตอบอีกสักข้อ
Try again ! ดูดีๆกว่านี้อีกนิดนึง! ลองเลือกตอบอีกสักข้อ

31 Very Good !

32 7.What is she doing? a. She’s standing. b. She’s jumping.
c. She’s dancing. d. She’s sleeping.

33 ลองตอบใหม่อีกสักครั้งนึงนะจ๊ะ
Try again! ลองตอบใหม่อีกสักครั้งนึงนะจ๊ะ

34 Very Good !

35 8.What are they doing? a. They’re sleeping. b. They’re swimming.
c. They’re talking. d. They’re taking a shower.

36 เสียใจด้วยนะตอบผิดแล้ว แต่...ลองตอบใหม่อีกทีนึงก็ได้
Sorry! เสียใจด้วยนะตอบผิดแล้ว แต่...ลองตอบใหม่อีกทีนึงก็ได้

37 Great!

38 9.What is the bear doing? a. The bear is driving his car.
b. The bear is riding on flowers. c. He’s licking his car. d. The bear is washing his car.

39 ลองสังเกตแล้วตอบใหม่ดีๆอีกทีนะจ๊ะ
Do it again, please. ลองสังเกตแล้วตอบใหม่ดีๆอีกทีนะจ๊ะ

40 Well done !

41 10.What is he doing? a. He’s shaving. b. He’s brushing his teeth.
c. He’s flossing his teeth. d. He’s eating dinner.

42 ภาษาอังกฤษคือข้อไหน ลองตอบอีกทีซิ
Sorry, You’re wrong. คำว่าแปรงฟัน ภาษาอังกฤษคือข้อไหน ลองตอบอีกทีซิ

43 You’re right !

44 11.What is he doing? a. He’s playing ball in the sea.
b. He’s swim in the sea. c. He’s diving in the sea. d. He’s eating lunch in the sea.

45 ดูดีๆนะ นอกจากว่ายน้ำแล้วเขายังทำอะไรอีก
Sorry, try again ดูดีๆนะ นอกจากว่ายน้ำแล้วเขายังทำอะไรอีก

46 Good Job !

47 12.What is the girl doing? a. The girl is sleeping.
b. The girl is sitting. c. The girl is drawing on the paper. d. The girl is listening to the music

48 ดูอีกทีซิว่าในภาพเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไร
Try again ! ดูอีกทีซิว่าในภาพเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไร

49 Very Good !

50 13.What are they doing? a. They’re talking. b. They are sitting.
c. They’s hugging. d. They’re hugging.

51 ลองสังเกตภาพดีๆนะคะ ในภาพนั้นมีคนอยู่สองคน
Sorry! ลองสังเกตภาพดีๆนะคะ ในภาพนั้นมีคนอยู่สองคน

52 Great!

53 14.What is he doing? a. He’s reading on the board.
b. He’s teaching English. c. He’s studying English. d. He’s speaking English.

54 ภาพนี้คือภาพคุณครูกำลังสอนหนังสือนักเรียน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรน้า...
Try again! ภาพนี้คือภาพคุณครูกำลังสอนหนังสือนักเรียน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรน้า...

55 Very Good !

56 15.What is he doing? a. He’s drinking beer. b. He’s eating beer.
c. He’s thinking of beer. d. He’s listening to the music.

57 ลองตอบใหม่สักรอบก็ดี !
Do it again, please. ลองตอบใหม่สักรอบก็ดี !

58 Well done !

59 16.What is he doing? a. He’s driving a motorcycle.
b. He’s riding a motorcycle. c. He’s sitting in the car. d. He’s waiting at the bus-stop.

60 Sorry, You’re wrong. ลองตอบอีกสักรอบ

61 You’re right !

62 17.What are they doing? a. They’re talking. b. They’re Kissing.
c. They’re standing. d. They’re carrying.

63 คำว่าอุ้มภาษาอังกฤษว่าอย่างไรน้าลองตอบอีกสักที
Sorry, try again คำว่าอุ้มภาษาอังกฤษว่าอย่างไรน้าลองตอบอีกสักที

64 Good Job !

65 18.What are they doing? a. They’re sleeping.
b. They’re listening to the radio. c. They are making breakfast. d. They’re playing the music.

66 Try again ! จากภาพพวกเขาเล่นเครื่องดนตรีหลายชนิด ถ้าเป็นประโยคโดยรวมน่าจะเป็นข้อไหน ลองอีกทีซิ

67 Very Good !

68 19.What are the birds doing?
a. They’re standing. b. They’re flying. c. They’re walking. d. They’re talking.

69 นกบินภาษาอังกฤษน่าจะเป็นข้อไหน ลองตอบอีกสักที
Try again! นกบินภาษาอังกฤษน่าจะเป็นข้อไหน ลองตอบอีกสักที

70 Very Good!

71 20.What are they doing? a. They’re taking a shower.
b. They’re taking s bath. c. They’re talking a bath. d. They’re shaving.

72 ผิดแล้วละ ลองมองดูภาพใหม่อีกทีซิ
Sorry! ผิดแล้วละ ลองมองดูภาพใหม่อีกทีซิ

73 Great!


ดาวน์โหลด ppt Present Continuous Tense

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google