งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Continuous Tense For M.1 Produced by Miss Pornpimol Khruawan Mahannoparam School Talingchan, Bangkok, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Continuous Tense For M.1 Produced by Miss Pornpimol Khruawan Mahannoparam School Talingchan, Bangkok, Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Continuous Tense For M.1 Produced by Miss Pornpimol Khruawan Mahannoparam School Talingchan, Bangkok, Thailand

2 Preface ( คำนำ ) แบบฝึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการ อ่าน และดูภาพประกอบเพื่อที่จะมุ่งให้ นักเรียนสามารถเขียนประโยคง่ายๆ โดย การใช้รูปประโยคของ Present Continuous Tense หรือมีอีกชื่อหนึ่งคือ Present Progressive หวังว่านักเรียนคงจะตั้งใจเรียนรู้ จากแบบฝึกชุดนี้และสามารถเขียน ประโยคประกอบจากภาพได้อย่างง่ายๆ ครูพรพิมล เครือ วรรณ

3 Instruction ( คำแนะนำ ) 1. ในหน้าถัดไปจะเรียกว่า Main Page เป็น เอกสารหน้าหลักสำหรับให้นักเรียนเลือกที่ จะศึกษาเรื่องใดก่อน / หลัง 2. นักเรียนสามารถเลือกคลิกไปยังส่วน ต่างๆ จากตัวอักษรที่เมื่อวางเม้าส์ลงไปแล้ว ขึ้นเป็นรูปมือ 3. หลังจากศึกษาแบบฝึกนี้แล้ว มี แบบฝึกหัดที่ต่อเนื่องสำหรับฝึกการเขียน เพิ่มเติมในชุดถัดไป

4 Main Page Back How to write Present Continuous When to use it! Affirmative sentence examples Negative sentence examples Check Your Understanding (Post-test) Yes/No QuestionShort Answers Exit/ Quit

5 How to Write Iamlisteningto the radio. You/We/They are watchingT.V. Jim and Joecrying The studentsstudyingEnglish He/ She/ It is sittingon the bed. A girlwritinga letter. การเขียน

6 How to Write การเติม –ing ที่คำกริยา 1. คำกริยาทั่วไป เติม –ing เช่น walk – walking, work - working 2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งก่อนเติม - ing ที่คำกริยานั้น เช่น write - writing 3. เสียงสั้น ให้เพิ่มพยัญชนะท้าย ก่อนเติม -ing เช่น sitting – sitting, put - putting 4. ลงท้าย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม –ing เช่น lie – lying, die - dying

7 When to use หลักการใช้ 1. เมื่อการกระทำดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ( ขณะพูด ) และต่อเนื่อง มาถึงบัดนั้น และจบในอนาคต เช่น Kim is washing his clothes. ( คิมกำลังซักเสื้อผ้า ) What is that boy doing? ( เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังทำอะไร ?) 2. การกระทำที่เกิดขึ้น ต้องเกิดขึ้นขณะนั้นจริง เช่น People are planning to travel to space. ( ผู้คนกำลังวางแผนจะท่องเที่ยวอวกาศ ) The world is getting hot. ( โลกอากาศร้อนขึ้น )

8 3. แสดงเหตุการณ์ในอนาคต เกิดขึ้นแน่นอน เช่น They are planning to watch the new movie next week. ( พวกเขาวางแผนจะดูภาพยนตร์เรื่องใหม่สัปดาห์หน้า ) Lilly is going to China next month. ( ลิลลี่จะไปประเทศจีนในเดือนหน้า ) 4. ถ้าประโยคเชื่อมด้วย and ( 2 ประโยค ) ให้ตัด Verb to be ที่ อยู่หลัง and ออก เช่น Nitaya is watching movie and eating pop-corn. ( นิตยากำลังดูภาพยนตร์และกำลังกินข้างโพดคั่ว )

9 Affirmative Sentences ตัวอย่างประโยคบอกเล่า 1.I'm meeting my boyfriend tonight. ( ฉันจะไปพบกับเพื่อนชายของฉันคืน นี้ ) 2.Tom is studying English grammar. ( ทอมกำลังศึกษาไวยากรณ์อังกฤษ ) 3.Linda is always complaining. ( ลินดาชอบบ่นเป็นประจำ ) 4.Tim is feeling much better now. ( ขณะนี้สุขภาพของทิมดีขึ้น ) 5.She is having supper. ( หล่อนกำลังรับประทานอาหาร )

10 Negative sentences Negative Form Short Form She is not sleeping. We are not working. I am not crying. She isn’t sleeping. We aren’t working. I’m not crying. ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

11 Yes/No Question Question (?) Your answer (+) Your answer (-) Sam is drinking wine. Is Sam drinking wine? Yes, he is drinking wine. No, he is not drinking wine. Jam and Kloy are playing football. Are Jam and Kloy playing football? Yes, they are playing football. No, they are not playing football. Mali is coming home. Is Mali coming home? Yes, she is coming home. No, she is not coming home. จากประโยคบอกเล่าของ Present Continuous Tense เรา สามารถเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถาม ได้โดยการนำเอา Verb to be: is, am, are เช่น

12 Short Answers Question (?)Short answer (+)Short answer (-) Is Mr. Boning walking to the station? Yes, he is.No, he isn’t. Are you listening to music? Yes, I am.No, I’m not. Are we sitting in the garden ? Yes, we are.No, we aren’t. Is the dog swimming in pool? Yes, it is.No, it isn’t Are the dog and the cat eating apples ? Yes, they are.No, they aren’t. Is Somsi swimming in the tub? Yes, she is.No, she isn’t.

13 Check Your Understanding Example: The girls are riding a bike.

14 1. What is she doing? a. She’s shower. b. She’s taking a shower. c. She’s take a shower. d. She’s taking a bath.

15 Try again! ลองดูภาพดีๆอีกทีซิ ! ว่าเข้า กำลังอาบน้ำฝักบัวอยู่

16 Very Good!

17 2.What is he doing? a. He’s singing a song and playing the guitar. b. He’s sing a song and play the guitar. c. He’s singing a song. d. He’s play the guitar.

18 Sorry ! ดูให้ดีๆอีกนิดนึง ! เพราะเขากำลังทำ สองอย่าง

19 Great !

20 3.What is she doing? a. She’s sleep. b. She’s going to the bed. c. She’s sleeping. d. She’s evening.

21 Do it again, please. มั่นใจหรือว่าข้อที่เลือก นั้นถูกต้อง ลองดูอีกสัก ครั้งหนึ่ง

22 Well done !

23 4.What is he doing? a. He’s walking. b. He’s standing. c. He’s dancing. d. He’s shaving.

24 Sorry, You’re wrong. เสียใจด้วยนะคะข้อที่เลือกนั้น ผิด แต่... ลอง ใหม่อีกซักข้อก็ได้ค่ะ

25 You’re right !

26 5.What is she doing? a. She’s working on the computer. b. She’s standing. c. She’s listening to the music. d. She’s watching the television.

27 Sorry, try again ลองดูใหม่อีกสักรอบนะจ๊ะ เพราะจากภาพเขากำลังทำงาน ดู ให้ดีๆนะจ๊ะ

28 Good Job !

29 6.What is the boy doing? a. The boy is playing toys. b. The boy is riding a bike. c. The boy is playing computer games. d. The boy is waiting at the bus-stop.

30 Try again ! ดูดีๆกว่านี้อีกนิดนึง ! ลองเลือกตอบอีกสัก ข้อ

31 Very Good !

32 7.What is she doing? a. She’s standing. b. She’s jumping. c. She’s dancing. d. She’s sleeping.

33 Try again! ลองตอบใหม่อีก สักครั้งนึงนะจ๊ะ

34 Very Good !

35 8.What are they doing? a. They’re sleeping. b. They’re swimming. c. They’re talking. d. They’re taking a shower.

36 Sorry! เสียใจด้วยนะตอบผิดแล้ว แต่... ลองตอบใหม่อีกทีนึงก็ได้

37 Great!

38 9.What is the bear doing? a. The bear is driving his car. b. The bear is riding on flowers. c. He’s licking his car. d. The bear is washing his car.

39 Do it again, please. ลองสังเกตแล้ว ตอบใหม่ดีๆอีกที นะจ๊ะ

40 Well done !

41 10.What is he doing? a. He’s shaving. b. He’s brushing his teeth. c. He’s flossing his teeth. d. He’s eating dinner.

42 Sorry, You’re wrong. คำว่าแปรงฟัน ภาษาอังกฤษคือข้อไหน ลองตอบอีกทีซิ

43 You’re right !

44 11.What is he doing? a. He’s playing ball in the sea. c. He’s diving in the sea. b. He’s swim in the sea. d. He’s eating lunch in the sea.

45 Sorry, try again ดูดีๆนะ นอกจากว่ายน้ำแล้วเขา ยังทำอะไรอีก

46 Good Job !

47 12.What is the girl doing? c. The girl is drawing on the paper. a. The girl is sleeping. b. The girl is sitting. d. The girl is listening to the music

48 Try again ! ดูอีกทีซิว่าในภาพเด็กผู้หญิง กำลังทำอะไร

49 Very Good !

50 13.What are they doing? a. They’re talking. d. They’re hugging. c. They’s hugging. b. They are sitting.

51 Sorry! ลองสังเกตภาพดีๆ นะคะ ในภาพนั้นมี คนอยู่สองคน

52 Great!

53 14.What is he doing? a. He’s reading on the board. b. He’s teaching English. c. He’s studying English. d. He’s speaking English.

54 Try again! ภาพนี้คือภาพคุณครู กำลังสอนหนังสือ นักเรียน ภาษาอังกฤษว่า อย่างไรน้า...

55 Very Good !

56 15.What is he doing? a. He’s drinking beer. b. He’s eating beer. c. He’s thinking of beer. d. He’s listening to the music.

57 Do it again, please. ลองตอบใหม่สักรอบก็ดี !

58 Well done !

59 16.What is he doing? a. He’s driving a motorcycle. b. He’s riding a motorcycle. d. He’s waiting at the bus-stop. c. He’s sitting in the car.

60 Sorry, You’re wrong. ลองตอบอีกสัก รอบ

61 You’re right !

62 17.What are they doing? a. They’re talking. b. They’re Kissing. c. They’re standing. d. They’re carrying.

63 Sorry, try again คำว่าอุ้ม ภาษาอังกฤษว่า อย่างไรน้าลองตอบ อีกสักที

64 Good Job !

65 18.What are they doing? a. They’re sleeping. d. They’re playing the music. b. They’re listening to the radio. c. They are making breakfast.

66 Try again ! จากภาพพวกเขาเล่น เครื่องดนตรีหลายชนิด ถ้าเป็นประโยคโดยรวม น่าจะเป็นข้อไหน ลอง อีกทีซิ

67 Very Good !

68 19.What are the birds doing? a. They’re standing. c. They’re walking. d. They’re talking. b. They’re flying.

69 Try again! นกบิน ภาษาอังกฤษ น่าจะเป็นข้อ ไหน ลองตอบ อีกสักที

70 Very Good!

71 20.What are they doing? a. They’re taking a shower. b. They’re taking s bath. d. They’re shaving. c. They’re talking a bath.

72 Sorry! ผิดแล้วละ ลองมองดูภาพ ใหม่อีกทีซิ

73 Great!


ดาวน์โหลด ppt Present Continuous Tense For M.1 Produced by Miss Pornpimol Khruawan Mahannoparam School Talingchan, Bangkok, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google