งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hi, Tony ! Hi, Jenny ! Manoonsak Glinhom. Hi, Tony! Hi, Jenny! What are you doing? คุณกำลังทำอะไรอยู่ What’s he doing? เขากำลังทำอะไรอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hi, Tony ! Hi, Jenny ! Manoonsak Glinhom. Hi, Tony! Hi, Jenny! What are you doing? คุณกำลังทำอะไรอยู่ What’s he doing? เขากำลังทำอะไรอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hi, Tony ! Hi, Jenny ! Manoonsak Glinhom

2 Hi, Tony! Hi, Jenny! What are you doing? คุณกำลังทำอะไรอยู่ What’s he doing? เขากำลังทำอะไรอยู่

3 Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “  ”

4 Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “ ฟ  น ”

5 Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้   ป  “ ค  ณก  งท   ”

6 Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้  ’   ป  “ ฉ  นก  ง  ต   ”

7 Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “  ข  ”

8 Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “ น  ”

9 Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้  ป  “ น  ท  ”

10 Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้   ป  “  ต  ข  ข  งค  ณ ”


ดาวน์โหลด ppt Hi, Tony ! Hi, Jenny ! Manoonsak Glinhom. Hi, Tony! Hi, Jenny! What are you doing? คุณกำลังทำอะไรอยู่ What’s he doing? เขากำลังทำอะไรอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google