งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hi, Tony ! Hi, Jenny ! Manoonsak Glinhom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hi, Tony ! Hi, Jenny ! Manoonsak Glinhom."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hi, Tony ! Hi, Jenny ! Manoonsak Glinhom

2 What’s he doing? เขากำลังทำอะไรอยู่
Hi, Tony! Hi, Jenny! What are you doing? คุณกำลังทำอะไรอยู่ What’s he doing? เขากำลังทำอะไรอยู่

3 shoulders แปลว่า “ไหล่” Hi, Tony! Hi, Jenny!
อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ shoulders แปลว่า “ไหล่”

4 teeth แปลว่า “ฟัน” Hi, Tony! Hi, Jenny!
อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ teeth แปลว่า “ฟัน”

5 What are you doing?แปลว่า “คุณกำลังทำอะไรอยู่”
Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้ What are you doing?แปลว่า “คุณกำลังทำอะไรอยู่”

6 I’m moving my desk.แปลว่า “ฉันกำลังย้ายโต๊ะอยู่”
Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้ I’m moving my desk.แปลว่า “ฉันกำลังย้ายโต๊ะอยู่”

7 knees แปลว่า “เข่า” Hi, Tony! Hi, Jenny!
อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ knees แปลว่า “เข่า”

8 fingers แปลว่า “นิ้วมือ” Hi, Tony! Hi, Jenny!
อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ fingers แปลว่า “นิ้วมือ”

9 toes แปลว่า “นิ้วเท้า” Hi, Tony! Hi, Jenny!
อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ toes แปลว่า “นิ้วเท้า”

10 แปลว่า “ แตะเข่าของคุณ”
Hi, Tony! Hi, Jenny! อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้ Touch your knees แปลว่า “ แตะเข่าของคุณ”


ดาวน์โหลด ppt Hi, Tony ! Hi, Jenny ! Manoonsak Glinhom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google