งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส นอ สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชา ภาษาอังกฤ ษ เรื่อ ง การใช้ Verb to be การใช้ Verb to be.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส นอ สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชา ภาษาอังกฤ ษ เรื่อ ง การใช้ Verb to be การใช้ Verb to be."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เส นอ สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชา ภาษาอังกฤ ษ เรื่อ ง การใช้ Verb to be การใช้ Verb to be

3 Verb to be ได้แก่ is, am, are แปลว่า เป็น, อยู่, คือ ใช้กับประธาน เอกพจน์ ได้แก่ He, She, It, Dang, A book, A dog เป็นต้น is He is a man. เช่ น A dog is under a tree.

4 Verb to be ได้แก่ is, am, are แปลว่า เป็น, อยู่, คือ ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 1 ได้แก่ I am เช่ น I am a teacher.

5 Verb to be ได้แก่ is, am, are แปลว่า เป็น, อยู่, คือ ใช้กับประธาน พหูพจน์ ได้แก่ We, You, They, Dang and Tong, The books, The dogs เป็นต้น are The books are on the table. เช่ น

6 ใช้เม้าส์คลิกตัวเลือกไหน ดีครับ นักเรียนเข้าใจการใช้ Verb to be แล้วใช่ไหมครับ ! ไปทำ แบบทดสอบ กลับไปเรียน ใหม่

7 I ……… a student. No. 1 amare is Choose the correct answer.

8 She ……… a woman. isamare Choose the correct answer. No. 2

9 We.…… in the bus. is amare Choose the correct answer. No. 3

10 It …..… my dog. No. 4 amare is Choose the correct answer.

11 They …….. animals. No. 5 amareis Choose the correct answer.

12 I ……… her mother. No. 6 amareis Choose the correct answer.

13 My father ……in the pool. No. 7 amareis Choose the correct answer.

14 I …… in Bangkok. No. 8 amareis Choose the correct answer.

15 The birds ….. on the tree. No. 9 amareis Choose the correct answer.

16 Piti and Mana …. In the room. No. 10 amareis Choose the correct answer.

17 ลองใหม่ซิ ครับ

18 เก่งมาก ครับ


ดาวน์โหลด ppt เส นอ สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชา ภาษาอังกฤ ษ เรื่อ ง การใช้ Verb to be การใช้ Verb to be.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google