งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับ เจ้าหน้าที่รัฐ ( หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน ) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับ เจ้าหน้าที่รัฐ ( หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน ) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับ เจ้าหน้าที่รัฐ ( หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน ) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2557

2 การศึกษาดูงาน “ เยาวชนที่ก้าวพลาดผิด จังหวะ ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ( ชาย ) บ้านกาญจนาภิเษก อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13:00 – 16:30 น.

3

4

5

6 ประเด็นในการศึกษา ดูงาน 1. แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่มๆ ละ 5 คน 2. ประเด็นในการศึกษาดูงาน - ประวัติ ความเป็นมา - วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงาน - โครงสร้างของหน่วยงาน - รูปแบบการดำเนินงาน - ผลการดำเนินงานและแนวโน้มใน อนาคต


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับ เจ้าหน้าที่รัฐ ( หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน ) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google