งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

103 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "103 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 103 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก 103 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

2 เมื่อผมได้รับโทษโดยคำสั่งศาล ผมคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่มี แต่...
ความล้มเหลว ความเลวร้าย ความรุนแรง ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ จึงทำตัวให้ไม่มีค่า เหมือนขยะกองหนึ่ง...ที่ไม่มีค่า วันชัย...วัยรุ่นบ้านกาญจนาภิเษก

3 ไม่ว่าจะอ่านข้อเขียนดังกล่าวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาดด้วยความเข้าอกเข้าใจ
เพียงใดก็ตาม ข้อเขียนดังกล่าวก็ไม่ได้มีความชอบธรรม พอที่จะนำไปสู่ “การละเว้น” การลงโทษ ผู้กระทำความผิดหรือ “ปล่อยให้คนผิดลอยนวล” แต่...สิ่งที่ต้องคิดและไตร่ตรองอย่างหนัก ก็คือ...จะลงโทษอย่างไร เพื่อให้ผู้กระทำความผิดสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ ไม่รู้สึกว่า...ตนไร้ค่า เหมือนขยะกองหนึ่ง...ที่ไม่มีค่า คณะทำงานบ้านกาญจนาภิเษก

4

5 ทิศทาง บ้านกาญจนาภิเษก เห็นคุณค่าของตนเอง เปลี่ยนภาระ...เป็นพลัง
 เน้นรักษาจิตวิญญาณเยาวชนเป็นหลัก ไม่มีการใช้ความรุนแรง ทิศทาง บ้านกาญจนาภิเษก  รื้ออำนาจภายนอก สร้างอำนาจภายใน  มาตรการเชิงบวกนำ มาตรการเชิงลบตาม  การมีส่วนร่วมของเยาวชน คือ เป้าหมายและกระบวนการ  ทักษะชีวิตต้องมาก่อน • เรียนชีวิต • เรียนหนังสือ • เรียนอาชีพ เห็นคุณค่าของตนเอง ไม่ต่อต้าน / ไม่ก้าวร้าว เริ่มฝัน เริ่มมีความหวัง และคิดถึงอนาคต สงบ - ร่วมมือ มีเป้าหมายร่วม (เป้าหมายเดียวกัน) อยากเปลี่ยนแปลง อยาก...ดี เปลี่ยนภาระ...เป็นพลัง

6 ทักษะชีวิต : ซ่อมความคิด ปรับพฤติกรรม เพื่อเปลี่ยนชีวิต
ข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ เรื่องราวของคนสู้ชีวิต คนพ่ายแพ้ฯลฯ การนำประเด็น นำข้อเท็จจริง ข้อมูล มาเขียนเป็น “เรื่องราว Story” ให้มีความน่าสนใจ(บริบทของวัย-พัฒนาการ) และมีพลัง เขียน......ให้ชวนคิด ฉุกใจคิด เขียน ให้เห็นรายละเอียดของชีวิต ความสัมพันธ์ จุดเกาะเกี่ยวต่างๆ เขียน ให้เข้าถึง เข้าใจ สะเทือนใจในความเสียหาย ความสูญเสีย เขียน ให้เห็น ให้รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของเหยื่อ ของผู้ถูกกระทำ เขียน ให้ “วัยรุ่น” ได้เป็นส่วนหนึ่งของความเสียหาย ความเจ็บปวด เขียน ให้ “วัยรุ่น” ได้ลอง “ตัดสินใจ” เพราะทุกการตัดสินใจ....ผูกพันกับชีวิต

7

8

9 ทักษะชีวิต : ซ่อมความคิด ปรับพฤติกรรม เพื่อเปลี่ยนชีวิต อาชญากรรม
บ้านกาญจนาภิเษก ทักษะชีวิต : ซ่อมความคิด ปรับพฤติกรรม เพื่อเปลี่ยนชีวิต อาชญากรรม การหลบหนี ชมภาพยนตร์... เพศ "ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมเขียน ข่าว/บทความ หลังชมภาพยนตร์" คนดี คนสู้ชีวิต สำนึกดี ใฝ่ดี ค่านิยมวัยรุ่น เปิดพื้นที่ให้เยาวชนเข้าถึงและสามารถ “แปล” หรือ “ตีความ” ความทุกข์ยาก ความลำบาก ความสุข ความผิดพลาด โดยการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ แก้ปัญหาด้วยปัญญา... อ่าน-คุย-คิด... ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ บทสัมภาษณ์ / สกู๊ปชีวิต ร่วมแก้ปัญหากับผู้ใหญ่ ที่สำเร็จและล้มเหลว การเป็นผู้ให้...จิตอาสา โศกนาฎกรรมในสื่อสาธารณะ บทกวี/คำสอน/ปรัชญา/ประวัติศาสตร์ ฯลฯ

10

11

12 ได้คิด ไม่ได้ตัดสินใจ ไม่ได้คิด ไม่ได้ตัดสินใจ
ได้คิด ได้ตัดสินใจ เด็กริเริ่ม แต่มีผู้ใหญ่ร่วมตัดสินใจ ระดับการมีส่วนร่วม...ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เด็กริเริ่ม เด็กกำหนด ผู้ใหญ่ริเริ่มแต่เด็กมีส่วนร่วมตัดสินใจ ขอคำปรึกษาเด็ก ถูกมอบหมายให้ทำแต่รับทราบก่อน ได้คิด ไม่ได้ตัดสินใจ ทำพอเป็นพิธี ไม่ได้คิด ไม่ได้ตัดสินใจ ไม้ประดับ ถูกบงการ จาก... หนังสือการมีส่วนร่วมของเด็ก..การทำพอเป็นพิธีสู่ความเป็นประชาชน

13


ดาวน์โหลด ppt 103 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google