งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก 103 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก 103 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก 103 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

2 เมื่อผมได้รับโทษโดยคำสั่งศาล ผมคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่มี แต่... ความล้มเหลว ความเลวร้าย ความรุนแรง ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ จึงทำตัวให้ไม่มีค่า เหมือนขยะกองหนึ่ง... ที่ไม่มีค่า วันชัย... วัยรุ่นบ้านกาญจนาภิเษก

3 ไม่ว่าจะอ่านข้อเขียนดังกล่าวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาด ด้วยความเข้าอกเข้าใจ เพียงใดก็ตาม ข้อเขียนดังกล่าวก็ไม่ได้มีความชอบ ธรรม พอที่จะนำไปสู่ “ การละเว้น ” การลงโทษ ผู้กระทำความผิดหรือ “ ปล่อยให้คนผิดลอยนวล ” แต่... สิ่งที่ต้องคิดและไตร่ตรองอย่างหนัก ก็คือ... จะลงโทษอย่างไร เพื่อให้ผู้กระทำความผิดสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ ไม่รู้สึกว่า... ตนไร้ค่า เหมือนขยะกองหนึ่ง... ที่ไม่มีค่า คณะทำงานบ้านกาญจนาภิเษก

4

5 ทิศทาง บ้านกาญจนาภิเษก เห็นคุณค่าของ ตนเอง เปลี่ยนภาระ... เป็นพลัง ไม่ต่อต้าน / ไม่ ก้าวร้าว สงบ - ร่วมมือ เริ่มฝัน เริ่มมี ความหวัง และคิดถึงอนาคต  ไม่มีการใช้ความ รุนแรง  รื้ออำนาจ ภายนอก สร้างอำนาจ ภายใน  การมีส่วนร่วมของ เยาวชน คือ เป้าหมายและ กระบวนการ  เน้นรักษาจิตวิญญาณ เยาวชนเป็นหลัก  มาตรการเชิงบวก นำ มาตรการเชิงลบตาม  ทักษะชีวิตต้อง มาก่อน • เรียนชีวิต • เรียน หนังสือ • เรียน อาชีพ อยาก เปลี่ยนแปล ง อยาก... ดี มีเป้าหมาย ร่วม ( เป้าหมาย เดียวกัน )

6 ทักษะชีวิต : ซ่อมความคิด ปรับพฤติกรรม เพื่อเปลี่ยนชีวิต • ข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ เรื่องราวของคนสู้ชีวิต คน พ่ายแพ้ฯลฯ • การนำประเด็น นำข้อเท็จจริง ข้อมูล มาเขียนเป็น “ เรื่องราว Story” ให้มีความน่าสนใจ ( บริบทของวัย - พัฒนาการ ) และมีพลัง – เขียน...... ให้ชวนคิด ฉุกใจคิด – เขียน....... ให้เห็นรายละเอียดของชีวิต ความสัมพันธ์ จุดเกาะเกี่ยวต่างๆ – เขียน....... ให้เข้าถึง เข้าใจ สะเทือนใจในความเสียหาย ความสูญเสีย – เขียน....... ให้เห็น ให้รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของเหยื่อ ของผู้ถูกกระทำ – เขียน....... ให้ “ วัยรุ่น ” ได้เป็นส่วนหนึ่งของความ เสียหาย ความเจ็บปวด – เขียน....... ให้ “ วัยรุ่น ” ได้ลอง “ ตัดสินใจ ” เพราะทุกการ ตัดสินใจ.... ผูกพันกับชีวิต

7

8

9 เปิดพื้นที่ให้เยาวชนเข้าถึง และสามารถ “ แปล ” หรือ “ ตีความ ” ความทุกข์ยาก ความลำบาก ความสุข ความผิดพลาด โดยการ เรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

10

11

12 ถูกบง การ ไม้ ประดับ ทำพอ เป็นพิธี ถูกมอบหมาย ให้ทำแต่ รับทราบก่อน ขอ คำปรึกษา เด็ก ผู้ใหญ่ริเริ่ม แต่เด็กมีส่วน ร่วมตัดสินใจ เด็กริเริ่ม เด็ก กำหนด เด็กริเริ่ม แต่มีผู้ใหญ่ร่วม ตัดสินใจ ได้คิด ได้ตัดสินใจ ได้คิด ไม่ได้ตัดสินใจ ไม่ได้คิด ไม่ได้ตัดสินใจ จาก... หนังสือการมีส่วนร่วมของเด็ก.. การทำพอเป็นพิธีสู่ ความเป็นประชาชน ระดับการมีส่วน ร่วม... ระหว่าง เด็กกับผู้ใหญ่

13


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก 103 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google