งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หุ่นจำลองเพื่อการสอน ญาติ / ผู้ดูแล on tracheostomy ชลฏาไชยศรีปาน / เพียง ฤทัย สกุลแก้วหอผู้ป่วย อายุกรรมหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หุ่นจำลองเพื่อการสอน ญาติ / ผู้ดูแล on tracheostomy ชลฏาไชยศรีปาน / เพียง ฤทัย สกุลแก้วหอผู้ป่วย อายุกรรมหญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หุ่นจำลองเพื่อการสอน ญาติ / ผู้ดูแล on tracheostomy ชลฏาไชยศรีปาน / เพียง ฤทัย สกุลแก้วหอผู้ป่วย อายุกรรมหญิง

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ญาติ / ผู้ดูแลเห็นลักษณะของแผล เจาะคอที่มีลักษณะคล้ายของจริง เพื่อเป็นหุ่นในการสอนญาติ / ผู้ดูแลในการทำ แผล, การทำความสะอาด inner tube, การ ดูดเสมหะ

3 หลักการและเหตุผล มีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใส่ ET-tube มากขึ้น และไม่สามารถ off tube ได้ จำเป็นต้องทำ tracheostomy tube และ ต้องเปลี่ยนเป็น jackson tube กลับบ้าน ซึ่ง จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากญาติ / ผู้ดูแล ผู้ป่วยต้องรอให้ทำ tracheostomy ก่อน จึง จะสามารถสอนญาติ / ผู้ดูแลได้ จึงสร้าง หุ่นจำลองเพื่อการสอนขึ้นมา ซึ่งสามารถให้ ญาติ / ผู้ดูแลได้ทดลองกับหุ่นก่อนปฏิบัติกับ ผู้ป่วยจริง

4 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ญาติ / ผู้ดูแลมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย เจาะคอมากขึ้น ญาติ / ผู้ดูแลสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5 การจัดหาอุปกรณ์ – หุ่นจำลอง ได้รับบริจาคจากร้านขาย เสื้อผ้าใน อ. หาดใหญ่ – tracheostomy tube ได้รับการบริจาค จากญาติผู้ป่วย

6 วิธีการดำเนินการ 1. เจาะรูบริเวณคอ โดยใช้ธูปจุดไฟลนให้ เป็นรู มีขนาดเท่ากับ jackson tube

7 วิธีการดำเนินการ 2. ใส่ jackson tube ลงไปที่บริเวณคอ

8

9 การนำไปใช้ ให้ D/C plan นำไปสอนญาติ / ผู้ดูแล ใน การทำแผล, การทำความ สะอาด inner tube, การดูดเสมหะ

10 การประเมินผล ญาติ / ผู้ดูแลมีความมั่นใจในการดูแล ผู้ป่วยเจาะคอและสามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง

11


ดาวน์โหลด ppt หุ่นจำลองเพื่อการสอน ญาติ / ผู้ดูแล on tracheostomy ชลฏาไชยศรีปาน / เพียง ฤทัย สกุลแก้วหอผู้ป่วย อายุกรรมหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google