งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE
พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE

2 พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยที่มา รับการรักษาที่ห้องตรวจโรคศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาการ เคลื่อนไหวน้อย การยึดติดของข้อมือ กล้ามเนื้อของแขนอ่อนแรง

3 พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ คุณสมบัติ หลักการและเหตุผล ทรายละเอียดมีความหนัก
แป้งมันสัมปะหลังมีความลื่น ลูกโป่งเบอร์ ๕ มีความเหนียว มีแรงยืดหยุ่น มีแรงต้านเมื่อมีแรงบีบ

4 วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อป้องกันการยึดติดของข้อนิ้วมือและฝ่ามือ
๒.การเคลื่อนไหวของนิ้วมือและฝ่ามือมีแรงมากขึ้นกว่าเดิม ๓.เพื่อให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง

5 อุปกรณ์พลังลูกโป่ง๒๐๐๗ ๑.ทรายละเอียดตากแห้ง ๕ กก.
๑.ทรายละเอียดตากแห้ง ๕ กก. ๒.แป้งมันสัมปะหลัง ๑ กก. ๓.ลูกโป่ง เบอร์ ๕ ๑๒ ลูก

6 ๑.ทรายละเอียดใส่ถาดตากแดดให้แห้ง ๒.ผสมกับแป้งมันสัมปะหลัง
วิธีทำ พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ ๑.ทรายละเอียดใส่ถาดตากแดดให้แห้ง ๒.ผสมกับแป้งมันสัมปะหลัง ทรายละเอียด ๕กก. แป้งมันสัมปะหลัง ๑ กก.

7 วิธีทำ พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ ๓.นำทรายที่ผสมกับแป้งมันสัมปะหลัง ใส่ลงในขวดพลาสติกจำนวนครึ่งขวด ประมาณ ๓๐๐ กรัม ๔.เปล่าลูกโป่งให้โตพอสมควร ปิดไม่ให้ลมออก ๕.นำลูกโป่งที่ได้มาต่อกับ ขวดที่ใส่ทรายไว้ แล้วคว่ำขวดลง ทรายจะไหลลงสู่ลูกโป่งจนหมด ๖.บีบลูกโป่งไล่ลมออกจนพอดีตามขนาดที่ต้องการ ผูกปากลูกโป่ง

8 ค่าใช้จ่าย ๑.ทรายละเอียดถุงละ ๒๐ บาท ๒.ลูกโป่ง เบอร์ ๕ ใบละ ๑.๖๐ บาท
๒.ลูกโป่ง เบอร์ ๕ ใบละ ๑.๖๐ บาท ๓.แป้งมันสัมปะหลัง ถุงละ ๑ กก. ๒๐ บาท ประมาณราคาลูกโป่งที่ทำเสร็จแล้ว ๑ ลูก ๓.๖๐ บาท

9 การนำไปใช้ ๕ พ.ย.๒๕๕๐เริ่มแจกให้ผู้ป่วย และญาติที่มารับริการที่ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยคัดเลือกจาก ๑.ผู้ป่วยและญาติที่มีปํญหาเรื่องข้อมือ และฝ่ามือ ออ่นแรง กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ฝึกกำหรือบีบด้วยตนเองทุกวัน

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.ข้อของนิ้วมือและฝ่ามือไม่ติด
๒.การเคลื่อนไหวของนิ้วมือและฝ่ามือมีแรงมากขึ้นกว่าเดิม ๓.กล้ามเนื้อของแขนแข็งแรงขึ้น

11 ข้อเสนอแนะ ๑.พัฒนาให้ดีขึ้นและนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการทางสมอง กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง และ แรงบีบของมืออ่อนแรง ๒.ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมือและแขน

12


ดาวน์โหลด ppt นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google