งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE

2 พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยที่มา รับการ รักษาที่ห้องตรวจโรค ศัลยกรรม รพ. สมเด็จพระ ปิ่นเกล้า ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยศัลยกรรม ประสาท ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหา การ เคลื่อนไหวน้อย การยึด ติดของข้อมือ กล้ามเนื้อของแขนอ่อน แรง

3 พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ คุณส มบัติ ทรายละเอียดมี ความหนัก แป้งมันสัมปะหลัง มีความลื่น ลูกโป่งเบอร์ ๕ มี ความเหนียว มีแรงยืดหยุ่น มีแรงต้านเมื่อมี แรงบีบ หลักการและ เหตุผล

4 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการยึดติดของข้อนิ้วมือและ ฝ่ามือ ๒. การเคลื่อนไหวของนิ้วมือและฝ่ามือมี แรงมากขึ้นกว่าเดิม ๓. เพื่อให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง

5 อุปกรณ์พลังลูกโป่ง๒๐๐๗ ๑. ทรายละเอียดตาก แห้ง ๕ กก. ๒. แป้งมันสัมปะหลัง ๑ กก. ๓. ลูกโป่ง เบอร์ ๕ ๑๒ ลูก

6 วิธีทำ พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ ๑. ทรายละเอียดใส่ถาด ตากแดดให้แห้ง ๒. ผสมกับแป้งมัน สัมปะหลัง ทราย ละเอียด ๕ กก. แป้งมัน สัมปะหลัง ๑ กก.

7 ๓. นำทรายที่ผสมกับ แป้งมันสัมปะหลัง ใส่ ลงในขวดพลาสติก จำนวนครึ่งขวด ประมาณ ๓๐๐ กรัม ๔. เปล่าลูกโป่งให้โต พอสมควร ปิดไม่ให้ลม ออก ๕. นำลูกโป่งที่ได้มาต่อ กับ ขวดที่ใส่ทรายไว้ แล้วคว่ำขวดลง ทราย จะไหลลงสู่ลูกโป่งจน หมด ๖. บีบลูกโป่งไล่ลมออก จนพอดีตามขนาดที่ ต้องการ ผูกปาก ลูกโป่ง วิธีทำ พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗

8 ค่าใช้จ่าย ๑. ทรายละเอียดถุง ละ ๒๐ บาท ๒. ลูกโป่ง เบอร์ ๕ ใบละ ๑. ๖๐ บาท ๓. แป้งมันสัมปะหลัง ถุงละ ๑ กก. ๒๐ บาท ประมาณราคา ลูกโป่งที่ทำเสร็จ แล้ว ๑ ลูก ๓. ๖๐ บาท

9 การนำไปใช้ ๕ พ. ย. ๒๕๕๐เริ่มแจกให้ผู้ป่วย และญาติ ที่มารับริการที่ ห้องตรวจโรค ศัลยกรรม รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า โดย คัดเลือกจาก ๑. ผู้ป่วยและญาติที่มีปํญหาเรื่องข้อมือ และฝ่ามือ ออ่นแรง กล้ามเนื้อแขนอ่อน แรง ฝึกกำหรือบีบด้วยตนเองทุกวัน

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ข้อของนิ้วมือและฝ่า มือไม่ติด ๒. การเคลื่อนไหวของ นิ้วมือและฝ่ามือมีแรง มากขึ้นกว่าเดิม ๓. กล้ามเนื้อของแขน แข็งแรงขึ้น

11 ข้อเสนอแนะ ๑. พัฒนาให้ดีขึ้นและนำไปใช้ใน ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมอง กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง และ แรง บีบของมืออ่อนแรง ๒. ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด เกี่ยวกับกล้ามเนื้อมือและแขน

12


ดาวน์โหลด ppt พลังลูกโป่ง ๒๐๐๗ นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google