งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE

2 PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 หลักการและเหตุผล ห้องตรวจโรคศัลยกรรมบริการ ผู้ป่วยทหาร ข้าราชการครอบครัว ประกันสังคม และผู้ป่วยบัตร ประกันสุขภาพ พยาบาลห้องตรวจโรคศัลยกรรมและ พยาบาล E.T.NURSE ที่ไปติดตามดูแลกลุ่มผู้ป่วย แผลหายยากตามหอผู้ป่วยประกอบด้วยหอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย, ศัลยกรรมหญิง, อายุรกรรมชาย, อายุรกรรมหญิง, เทียมทิพย์ 3, 100/6, 100/8, มีผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตขาทั้งสองข้างไม่สามารถ เคลื่อนไหวขาได้ ทำให้เกิดแผลกดทับบริเวณส้นเท้า ทั้งสองข้าง เวลาทำแผลต้องใช้ผู้ช่วยในการจัดท่า และช่วยยกขา ผู้ป่วยเองก็เคลื่อนไหวไม่ได้ ห้องตรวจโรคศัลยกรรมบริการ ผู้ป่วยทหาร ข้าราชการครอบครัว ประกันสังคม และผู้ป่วยบัตร ประกันสุขภาพ พยาบาลห้องตรวจโรคศัลยกรรมและ พยาบาล E.T.NURSE ที่ไปติดตามดูแลกลุ่มผู้ป่วย แผลหายยากตามหอผู้ป่วยประกอบด้วยหอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย, ศัลยกรรมหญิง, อายุรกรรมชาย, อายุรกรรมหญิง, เทียมทิพย์ 3, 100/6, 100/8, มีผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตขาทั้งสองข้างไม่สามารถ เคลื่อนไหวขาได้ ทำให้เกิดแผลกดทับบริเวณส้นเท้า ทั้งสองข้าง เวลาทำแผลต้องใช้ผู้ช่วยในการจัดท่า และช่วยยกขา ผู้ป่วยเองก็เคลื่อนไหวไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการคิดประดิษฐ์นวัตกรรม PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 สำหรับแขวนขาขณะทำแผล และยังใช้ แขวนขาเพื่อป้องกันการกดทับบริเวณส้นเท้าได้อีก ทำให้แผลกดทับหายเร็วขึ้น และป้องกันการเกิดแผล กดทับเกิดขึ้นใหม่ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งผู้ป่วยยัง ใช้แกว่งขาได้อีกเพื่อป้องกันการยึดติดของข้อ สะโพก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ จึงเป็นที่มาของการคิดประดิษฐ์นวัตกรรม PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 สำหรับแขวนขาขณะทำแผล และยังใช้ แขวนขาเพื่อป้องกันการกดทับบริเวณส้นเท้าได้อีก ทำให้แผลกดทับหายเร็วขึ้น และป้องกันการเกิดแผล กดทับเกิดขึ้นใหม่ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งผู้ป่วยยัง ใช้แกว่งขาได้อีกเพื่อป้องกันการยึดติดของข้อ สะโพก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแขวนขาผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ บริเวณส้นเท้าในรายที่เป็นอัมพาตที่ขา 1. เพื่อแขวนขาผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ บริเวณส้นเท้าในรายที่เป็นอัมพาตที่ขา 2. เพื่อให้ผู้ป่วยแกว่งขาป้องกันการการ ยึดติดที่ข้อสะโพก 2. เพื่อให้ผู้ป่วยแกว่งขาป้องกันการการ ยึดติดที่ข้อสะโพก 3. เพื่อแขวนแขนผู้ป่วยป้องกันการบวม ของแขนในรายที่ผ่าตัด 3. เพื่อแขวนแขนผู้ป่วยป้องกันการบวม ของแขนในรายที่ผ่าตัด เต้านม เต้านม 4. เพื่อแขวนขาผู้ป่วยในการทำแผลที่เท้า 4. เพื่อแขวนขาผู้ป่วยในการทำแผลที่เท้า PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

4 วิธีดำเนินการ 1. พยาบาลระดมความคิดประดิษฐ์ นวัตกรรม PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 สำหรับแขวนขาขณะทำแผล และยังใช้แขวนขาเพื่อป้องกันการกด ทับบริเวณส้นเท้าได้อีกทำให้แผลกด ทับหายเร็วขึ้น และป้องกันการเกิดแผล กดทับเกิดขึ้นใหม่ ประโยชน์อีกอย่าง หนึ่งผู้ป่วยยังใช้แกว่งขาได้อีกเพื่อ ป้องกันการยึดติดของข้อสะโพก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ 1. พยาบาลระดมความคิดประดิษฐ์ นวัตกรรม PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 สำหรับแขวนขาขณะทำแผล และยังใช้แขวนขาเพื่อป้องกันการกด ทับบริเวณส้นเท้าได้อีกทำให้แผลกด ทับหายเร็วขึ้น และป้องกันการเกิดแผล กดทับเกิดขึ้นใหม่ ประโยชน์อีกอย่าง หนึ่งผู้ป่วยยังใช้แกว่งขาได้อีกเพื่อ ป้องกันการยึดติดของข้อสะโพก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

5 อุปกรณ์ 1. เชือกไนลอนขนาด  1 ซ. ม. ยาว 1.20 ซ. ม. ราคา 10 บาท 2. ท่อ P.V.C.  1 นิ้ว ยาว 15 ซ. ม. ราคา 3 บาท 3. ห่วงพวงกุญแจขนาดกลาง 1 อัน ราคา 35 บาท 4. ถุงผ้าขนาดกลาง 1 ใบ ราคา 20 บาท รวมราคา 68 บาท รวมราคา 68 บาท PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

6 วิธีทำ 1. นำเชือกไนลอนขนาด  1 ซ. ม. ยาว 1.20 ซ. ม. ปลานย ด้านหนึ่งมาถักให้เป็นห่วง ด้วยวิธีแทงเชือกของ ทหารเรือ ส่วนปลายเชือก อีกด้านหนึ่ง ใช้ไฟลนเพื่อ ไม่ให้ปลายแตกออกจากกัน 1. นำเชือกไนลอนขนาด  1 ซ. ม. ยาว 1.20 ซ. ม. ปลานย ด้านหนึ่งมาถักให้เป็นห่วง ด้วยวิธีแทงเชือกของ ทหารเรือ ส่วนปลายเชือก อีกด้านหนึ่ง ใช้ไฟลนเพื่อ ไม่ให้ปลายแตกออกจากกัน 2. นำท่อ P.V.C.  1 นิ้ว ยาว 15 ซ. มเจาะรูขนาด  1 ซ. ม. โดยห่างจากปลายด้าน หนึ่ง 3 ซ. ม. ส่วนอีกด้านหนึ่ง เจาะรู ที่ 3 ซ. ม. 6 ซ. ม. 2. นำท่อ P.V.C.  1 นิ้ว ยาว 15 ซ. ม. เจาะรูขนาด  1 ซ. ม. โดยห่างจากปลายด้าน หนึ่ง 3 ซ. ม. ส่วนอีกด้านหนึ่ง เจาะรู ที่ 3 ซ. ม. 6 ซ. ม. 3. นำห่วงพวงกุญแจขนาด กลางร้อยเข้ากับเชือกไนลอน 3. นำห่วงพวงกุญแจขนาด กลางร้อยเข้ากับเชือกไนลอน PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

7 เวลาใช้งาน  ใช้ ในการแขวนขาผู้ป่วยเพื่อ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ บริเวณส้นเท้า  ใช้ในการแกว่งขาได้เพื่อ ป้องกันขัอสะโพกติด  ใช้ในการแขวนขาผู้ป่วยเพื่อทำ แผลที่เท้า 1. นำอุปกรณ์ PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 แขวนกับ เสาน้ำเกลือ หรือ ราวประกอบ เตียง ORTHO 1. นำอุปกรณ์ PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 แขวนกับ เสาน้ำเกลือ หรือ ราวประกอบ เตียง ORTHO 2. ปรับความสูง - ต่ำเชือก อุปกรณ์ PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 ให้ลง ต่ำสุด 2. ปรับความสูง - ต่ำเชือก อุปกรณ์ PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 ให้ลง ต่ำสุด PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

8 3. นำขาของผู้ป่วยสอด เข้าไปในถุง PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 3. นำขาของผู้ป่วยสอด เข้าไปในถุง PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 4. นำหูของถุง PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 ล็อกเข้ากับห่วง 5. ปรับความสูง - ต่ำ โดยวิธี เลื่อนท่อ PVC ขึ้นลงตาม ต้องการ และสามารถ ล็อกอยู่กับที่ได้ด้วยแรง ดึงทั้งสองด้าน PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

9

10 ตัวชี้วัด 1. ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และพึงพอใจมากกว่า 80% ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  นำวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ต้องซื้อ ในราคาแพง กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น  การพัฒนางานที่ทำประจำให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด แผนที่จะดำเนินการต่อไป 1. ขยายผลยังหน่วยงานของโรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า 1. ขยายผลยังหน่วยงานของโรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า 2. ขยายผลยังโรงพยาบาลที่สนใจ 2. ขยายผลยังโรงพยาบาลที่สนใจ PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

11 ผลการดำเนินงาน 1. ทีมดูแลแผลหายยาก ได้นำไปใช้ในผู้ป่วย ชายไทยอัมพาตขาทั้งสองข้าง มีแผลกดทับที่ ส้นเท้าทั้งสองข้างเพื่อลดแรงกดทับทำให้แผล หายเร็วขึ้น และยังใช้แกว่งขาได้อีกด้วยเพื่อ ป้องกันข้อ สะโพกติดที่หอผู้ป่วย ๑๐๐ / ๘ 2. ทีมดูแลแผลหายยาก ได้นำไปใช้แขวนขาใน ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกขณะทำแผลหอผู้ป่วย ๑๐๐ / ๖ 3. ทีมดูแลแผลหายยากได้นำไปแขวนขาผู้ป่วย ขณะทำแผลหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3. ทีมดูแลแผลหายยากได้นำไปแขวนขาผู้ป่วย ขณะทำแผลหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 4. ผู้ป่วยที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมได้นำไปแขวนแขน เพื่อลดการบวมของแขน 4. ผู้ป่วยที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมได้นำไปแขวนแขน เพื่อลดการบวมของแขน 5. ผู้ป่วยชายไทยอัมพาตขาทั้สองข้างนำไปใช้ แกว่งขาป้องกันสะโพกติด PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010

12 ทีมดูแลแผลหายยาก ได้นำไปใช้ในผู้ป่วยชายไทยอัมพาตขาทั้ง สองข้าง มีแผลกดทับที่ส้นเท้าทั้งสองข้างเพื่อลดแรงกดทับทำ ให้แผลหายเร็วขึ้น และยังใช้แกว่งขาได้อีกด้วยเพื่อ ป้องกันข้อ สะโพกติดที่หอผู้ป่วย ๑๐๐ / ๘

13 ทีมดูแลแผลหายยาก ได้นำไปแขวนขาผู้ป่วยขณะทำแผลหอ ผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

14 ผู้ป่วยชายไทยอัมพาตขาทั้สองข้าง นำไปใช้แกว่งขาป้องกันสะโพกติด

15


ดาวน์โหลด ppt PINKLAO USES FOR HANGING THE ARM & LEG 2010 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google