งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กบในกะลา 2011. นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse นวัตกรร ม กบใน กะลา 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กบในกะลา 2011. นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse นวัตกรร ม กบใน กะลา 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กบในกะลา 2011

2 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse นวัตกรร ม กบใน กะลา 2011

3 หลักการและเหตุผล  ตามที่ PCT ศัลยกรรม ห้องตรวจโรคศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ได้มองเห็นปัญหาของผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวาน, แผล กดทับ, แผลเรื้อรังที่ขาเนื่องมาจากหลอดเลือดดำ, และแผลผ่าตัดที่มีปัญหาที่ต้องรับการดูแลแผลเป็น พิเศษ  ได้จัดตั้งคลินิกแผลหายยาก โดยมีทีมแพทย์, พยาบาล E.T ได้ดำเนินการเรื่องการดูแลแผลหาย ยาก ที่รับปรึกษาตามหอผู้ป่วยต่าง ในวันจันทร์, พฤหัสบดี, เวลา 1300-1600  พยาบาล E.T. นอกจากการเตรียมอุปกรณ์การทำแผล วัสดุปิดแผลตามความจำเป็นแล้ว  ประสบปัญหาเรื่องแสงสว่างไม่เพียงพอในการ ประเมินแผลและการทำแผลที่ต้องใช้แสงสว่างที่ เพียงพอและเหมาะสมด้วยใช้ไฟฉายส่องโดยใช้ ผู้ช่วยถือ  ประสบปัญหาแสงสว่างของไฟฉายไม่เพียงพอ  ไฟฉายขยับตามมือของผู้ถือไม่ตรงจุด กบในกะลา 2011

4  ห้องตรวจโรคศัลยกรรมโดยพยาบาล E.T.  ได้ประดิษฐ์โคมไฟติดกับรถอุปกรณ์ทำ แผลชื่อกบในกะลา 2011  เพื่อใช้แสงสว่างขณะทำแผลตามหอ ผู้ป่วยต่างๆ  เริ่มใช้เมื่อ มีนาคม 2554 ทำให้ทำแผล ได้สะดวกขึ้น  ทีมพยาบาล E.T. มีความพึงพอใจ กบในกะลา 2011

5 วัตถุประสงค์  เพื่อใช้แสงสว่างในการทำแผล สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ปรับมุม แสงสว่างได้ตามต้องการ วิธีดำเนินการ  พยาบาล E.T. ห้องตรวจโรค ศัลยกรรม ร่วมกับ พยาบาล E.T. จาก หอผู้ป่วยระดมความคิดที่จะหาวิธี แก้ปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอในการ ทำแผลตามหอผู้ป่วย กบในกะลา 2011

6 อุปกรณ์  ขาตั้ง Microphone ราคา 650 บาท 1 ชุด  ชุดไฟฉายส่องกบชนิด คาดบนศีรษะ ราคา 150 บาท 1 ชุด  Aluminum 6 "X12" ราคา 20 บาท 1 อัน  สกูล ราคา 12 บาท 6 ตัว รวมราคา 832 บาท รวมราคา 832 บาท กบในกะลา 2011

7 วิธีทำ 1. นำ Aluminum 6 "X 12" เจาะรูเพื่อยึดกับ ขาจับ Microphone และเจาะรูยึดติดกับไฟ ฉายส่องกบชนิดคาด บนศีรษะ 2. นำชุดไฟฉายส่องกบ ชนิด คาดบนศีรษะที่ ยึดติดกับขาจับ Microphone เรียบร้อยแล้วไป ประกอบกับขาตั้ง Microphone กบในกะลา 2011

8 3. นำชุดกบใน กะลา 2011 ที่ประกอบเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ไปติดกับรถ อุปกรณ์ทำ แผล กบในกะลา 2011

9 วิธีใช้งาน นำรถอุปกรณ์ทำแผลที่มีโคม ไฟกบในกะลา 2011 บริเวณ ที่จะทำแผล ปรับขาตั้งสูง - ต่ำตามความเหมาะสม ปรับ บูม องศาตามความเหมาะสม ( สามารถปรับได้ 360 องศา ) นำรถอุปกรณ์ทำแผลที่มีโคม ไฟกบในกะลา 2011 บริเวณ ที่จะทำแผล ปรับขาตั้งสูง - ต่ำตามความเหมาะสม ปรับ บูม องศาตามความเหมาะสม ( สามารถปรับได้ 360 องศา ) ปรับมุมของหลอดไฟตาม ต้องการตรงตามตำแหน่ง แผล ( สามารถปรับได้ 360 องศา ) ปรับมุมของหลอดไฟตาม ต้องการตรงตามตำแหน่ง แผล ( สามารถปรับได้ 360 องศา ) เปิดสวิทไฟใต้ฐานหลอดไฟ ( สามารถปรับความส่องสว่าง ได้ 2 ระดับ สว่างน้อย, สว่าง มาก, เปิดสวิทไฟใต้ฐานหลอดไฟ ( สามารถปรับความส่องสว่าง ได้ 2 ระดับ สว่างน้อย, สว่าง มาก, กบในกะลา 2011

10 คุณสมบัติ  With more than 1,500 MAH High Rated Capacity Hermetical rechargeable Lead Acid Battery  Charge the Battery AC 220V 50- 60Hz  หลอดไฟ LED Bulbs. 1.5 W Long life ใช้ต่อเนื่องได้ 18 ชั่วโมง ตัวชี้วัด  ความพึงพอใจของพยาบาลผู้ใช้โคมไฟ กบในกะลา 2011 มากกว่า 80% กบในกะลา 2011

11 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ 1. ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ นำ อุปกรณ์ที่ราคาถูก และสามารถใช้ได้ เทียบเท่าหรือดีกว่าโคมไฟที่ผลิตจาก ต่างประเทศ 2. สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ ( หลอดไฟ LED Bulbs. 1.5 W Long life ใช้ต่อเนื่องได้ 18 ชั่วโมง ) 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ในการจัดซื้อโคมไฟที่มีราคาแพง กบในกะลา 2011

12 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 1. พัฒนางานประจำให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 1. พัฒนางานประจำให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 2. เป็นแนวทางให้พยาบาลรุ่นน้องๆ เป็นนักประดิษฐ์ 2. เป็นแนวทางให้พยาบาลรุ่นน้องๆ เป็นนักประดิษฐ์ คิดนวัตกรรมใหม่ๆ คิดนวัตกรรมใหม่ๆ 3. เกิดความภาคภูมิใจ 3. เกิดความภาคภูมิใจแผนที่จะดำเนินการต่อไป 1. ทำโคมไฟผ่าตัดเล็กหรือทำ หัตถการ 1. ทำโคมไฟผ่าตัดเล็กหรือทำ หัตถการ 2. ขยายผลไปยังหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2. ขยายผลไปยังหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 3. ขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ สนใจ 3. ขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ สนใจ กบในกะลา 2011

13 ผลการดำเนินงาน 1. ทีมพยาบาล E.T. ที่ไปดูแลผู้ป่วยแผลหายยาก ตามหอผู้ป่วยต่างๆมีความพึงพอใจ กบในกะลา 2011

14

15 ตอบข้อซักถาม กบในกะลา 2011


ดาวน์โหลด ppt กบในกะลา 2011. นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse นวัตกรร ม กบใน กะลา 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google