งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สามสบาย 2011 นาวาโทสมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สามสบาย 2011 นาวาโทสมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สามสบาย 2011 นาวาโทสมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse

2 หลักการและเหตุผล  แผลกดทับเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ป่วยทั้ง ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสูญเสีย ภาพลักษณ์  ญาติและผู้ดูแล เสียเวลา / ค่าใช้จ่ายในการ ทำแผลแต่ละครั้งเมื่อมาพบแพทย์ตามนัด  พยาบาล E.T.Nurse และพยาบาลห้อง ตรวจโรคศัลยกรรม ที่ทำแผลผู้ป่วยแผล กดทับในแต่ละครั้ง นอกจากการประเมิน แผล ทำความสะอาดแผลแล้ว  การให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเรื่อง การดูแล แผลกดทับเป็นบทบาทหนึ่งที่ช่วยให้แผล กดทับหายเร็วขึ้น ( แรงกดทับ 32mmHg ติดต่อนานกว่า 2 ชั่วโมงทำให้เกิดแผลกด ทับ ดร. ยุวดี เกตุสัมพันธ์ และคณะ 2552) สามสบาย 2011

3  ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมอง เป็นอัมพาตของขาทั้งสอง ข้างหรือผู้ป่วยสูงอายุ เวลา นั่งนานๆมีความเสี่ยงที่จะทำ ให้เกิดแผลกดทับที่ก้นกบ (Ischial Tuberosity) ได้ ขณะที่ผู้ป่วยนั่ง  จากการสอบถามปัญหา ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่ก้นกบ (Ischial Tuberosity) ในขณะนั่งว่ามีอุปกรณ์ที่ ช่วยลดแรงกดทับหรือไม่  จากปัญหาของผู้ป่วยไม่ สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากมี ราคาแพง เพราะผลิตจาก ต่างประเทศ สามสบาย 2011

4  การคิดนวัตกรรม ( สามสบาย 2011) เพื่อช่วยในการลดแรงกดทับก็เป็นอีก วิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกัน  การเกิดแผลกดทับที่ก้นกบ (Ischial Tuberosity)  เมื่อเกิดแผลกดทับที่ก้นกบ (Ischial Tuberosity) แล้วจะช่วยให้การหาย ของแผลเร็วขึ้น  เวลานั่งรู้สึกเย็นสบาย  การทำใช้ฝีมือในการตัดเย็บจากภูมิ ปัญญาชาวบ้าน และ ลูกโป่งที่มีขาย ทั่วไป ราคาไม่แพง สามสบาย 2011

5 วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ ก้นกบ (Ischial Tuberosity)  เพื่อช่วยลดแรงกดทับทำให้แผล กดทับที่ก้นกบ (Ischial Tuberosity) หายเร็วขึ้น  ความสุขสบายในขณะนั่ง สามสบาย 2011

6 วิธีดำเนินการ  พยาบาล E.T.Nurse และพยาบาล ห้องตรวจโรคศัลยกรรมได้สอบถาม ปัญหาผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่ก้นกบ (Ischial Tuberosity) ในขณะนั่งว่ามี อุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงกดทับหรือไม่  จากปัญหาในการจัดซื้อในราคาแพง ผู้ป่วยไม่สามารถจัดซื้อได้ สามสบาย 2011

7 อุปกรณ์ที่ใช้  ผ้าใบกันน้ำประมาณ 1 ตารางเมตร 70 บาท ค่าตัดเย็บ 250 บาท รวม 320 บาท  ลูกโป่ง เบอร์ 5 16 ลูกละ 3.50 บาท ราคา 56 บาท  น้ำ รวมทั้งหมด 376 บาท สามสบาย 2011

8 วิธีทำ  นำผ้าใบกันน้ำมาเย็บ ขนาดกว้าง 42 เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตร  แบ่งเย็บภายในเป็น ช่องๆละ 10 เซนติเมตร  จำนวน 4 ช่อง สามสบาย 2011

9  2. นำลูกโป่งเบอร์ 5 เติมน้ำ ประมาณ 800 กรัม ผูกให้แน่น ประมาณ 2 รอบ  จำนวน 16 ลูก  ( ลูกโป่งหนึ่งลูก สามารถรับแรงกด ได้ 45 กิโลกรัม โดยไม่แตก ) สามสบาย 2011

10 3. นำลูกโป่ง ที่ใส่น้ำแล้ว บรรจุในถุง ผ้าในแต่ละ ช่องๆละ 4 ลูก รวม 16 ลูก 4. น้ำหนัก โดยรวม 13,400 กรัม สามสบาย 2011

11 วิธีใช้งาน  นำ นวัตกรรม ( สามสบาย 2011) ไป วางบนเก้าอี้ หรือ รถนั่ง พร้อมให้ ผู้ป่วยนั่ง สามสบาย 2011

12 ตัวชี้วัด 1. เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ก้นกบ (Ischial Tuberosity) 80% 2. เพื่อช่วยลดแรงกดทับทำให้แผลกดทับ ที่ก้นกบ (Ischial Tuberosity) หายเร็ว ขึ้น 80% 3. ความพึงพอใจและสุขสบายในขณะนั่ง มากกว่า 80% กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 1. พัฒนางานประจำให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด 2. ความภาคภูมิใจในหน่วยงาน สามสบาย 2011

13 แผนที่จะดำเนินการต่อไป 1. ขยายผลไปยังหอผู้ป่วย รพ. สมเด็จ พระปิ่นเกล้า 2. ขยายผลไปยังรพ. อื่นที่สนใจ 3. ขยายผลไปยังญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่ กับไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผลการดำเนินงาน 1. ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 68 ปีน้ำหนัก 63 กิโลกรัม ใช้เมื่อ 9 ธ. ค.2553 ที่มีแผล กดทับที่ก้นกบ (Ischial Tuberosity) นำนวัตกรรม ( สามสบาย 2011) ไป ใช้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจและสุขสบาย ขณะนั่ง และมีความเย็น สามสบาย 2011

14

15 ผอ. รพ. พระ มงกุฎเกล้า ผอ. รพ. สมเด็จ พระปิ่นเกล้า ผอ. รพ. ภูมิ พล เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

16 สงสัยว่าข้างในใส่อะไรไว้

17 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt สามสบาย 2011 นาวาโทสมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google