งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจาะ HCT. ปลอดภัย นาง พรรณี เพ็ชรศรีชัย หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจาะ HCT. ปลอดภัย นาง พรรณี เพ็ชรศรีชัย หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจาะ HCT. ปลอดภัย นาง พรรณี เพ็ชรศรีชัย หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1

2 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันมีอุบัติการณ์การเกิดเข็มตำ และ tube hct (capillary tube ) หักบาด เจ้าหน้าที่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เข็ม ตำ 4 ราย tube hct หักบาดเจ้าหน้าที่ 1 ราย มี case ติดเชื้อ HIV 2 ราย ผู้ถูก เข็มตำจึงต้องกินยาป้องกัน ทำให้เกิด ภาวะเครียด และทุกข์ทรมานจาก ผลข้างเคียงของยา จึงได้คิดหา แนวทางป้องกันโดย ผลิตอุปกรณ์เพื่อ เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีอุบัติการณ์การเกิดเข็มตำ และ tube hct (capillary tube ) หักบาด เจ้าหน้าที่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เข็ม ตำ 4 ราย tube hct หักบาดเจ้าหน้าที่ 1 ราย มี case ติดเชื้อ HIV 2 ราย ผู้ถูก เข็มตำจึงต้องกินยาป้องกัน ทำให้เกิด ภาวะเครียด และทุกข์ทรมานจาก ผลข้างเคียงของยา จึงได้คิดหา แนวทางป้องกันโดย ผลิตอุปกรณ์เพื่อ เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ใช้เจาะ Hct อย่าง ปลอดภัย เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ใช้เจาะ Hct อย่าง ปลอดภัย

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ไม่มีอุบัติการณ์ capillary tube หัก บาดเจ้าหน้าที่ ไม่มีอุบัติการณ์ capillary tube หัก บาดเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่

5 วิธีดำเนินการ  สำรวจปัญหาพบว่า  ดินน้ำมันแข็งเมื่อใช้ tube hct เสียบลง ใน ดินน้ำมัน tube หักเป็น 2 ท่อน ดินน้ำมัน tube หักเป็น 2 ท่อน

6  เลือดใน tube ไหลลงในดินน้ำมันทำ ให้ปริมาณเลือดไม่เพียงพอและดิน น้ำมันมีการปนเปื้อนเลือดเสี่ยงต่อ การแพร่กระจายเชื้อ

7  ดินน้ำมันที่อุดปลาย tube ไม่แน่นพอ ทำให้เมื่อเอา เข้าเครื่องปั่น ดินน้ำมันหลุด tube แตก  ต้องเจาะเลือดผู้ป่วยซ้ำ

8  แท่นวางปลอกเข็มแข็งแรง ไม่ต้อง ใช้มือจับปลอกเข็มที่บรรจุดินน้ำมัน ใช้มือจับปลอกเข็มที่บรรจุดินน้ำมัน  เจาะรูขนาดเท่าส่วนปลายของปลอกเข็ม  มีช่องสำหรับวางขวดใส่ capillary tube  ปลอกเข็มที่บรรจุดินน้ำมันใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลักผลิตอุปกรณ์ที่ใช้เจาะ Hct ปลอดภัย

9 อุปกรณ์

10 ขั้นตอนการทำ

11 อุปกรณ์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน

12 วิธีการใช้งาน

13 เจ้าหน้าที่พึงพอใจ ยังไม่มีอุบัติการณ์ capillary tube หัก เจ้าหน้าที่พึงพอใจ ยังไม่มีอุบัติการณ์ capillary tube หัก ผลการดำเนินงาน

14  เจ้าหน้าที่พึงพอใจเชื่อมั่นในความ ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน  ทำให้เกิดแนวคิดในการประดิษฐ์ อุปกรณ์ การเจาะ blood gas ผลที่ได้รับ

15 ขณะนี้ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ไปทดลองใช้ ขณะนี้ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ไปทดลองใช้ การนำไปขยายผล

16


ดาวน์โหลด ppt เจาะ HCT. ปลอดภัย นาง พรรณี เพ็ชรศรีชัย หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google