งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1
เจาะ HCT. ปลอดภัย นาง พรรณี เพ็ชรศรีชัย หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1

2 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันมีอุบัติการณ์การเกิดเข็มตำ และ tube hct (capillary tube )หักบาดเจ้าหน้าที่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เข็มตำ4ราย tube hct หักบาดเจ้าหน้าที่ 1ราย มี case ติดเชื้อ HIV 2 ราย ผู้ถูกเข็มตำจึงต้องกินยาป้องกัน ทำให้เกิดภาวะเครียด และทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียงของยา จึงได้คิดหาแนวทางป้องกันโดย ผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ใช้เจาะ Hct อย่างปลอดภัย

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ไม่มีอุบัติการณ์ capillary tube หักบาดเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่

5 วิธีดำเนินการ สำรวจปัญหาพบว่า ดินน้ำมันแข็งเมื่อใช้ tube hct เสียบลงใน

6 เลือดใน tube ไหลลงในดินน้ำมันทำให้ปริมาณเลือดไม่เพียงพอและดินน้ำมันมีการปนเปื้อนเลือดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

7 ดินน้ำมันที่อุดปลาย tube ไม่แน่นพอทำให้เมื่อเอา เข้าเครื่องปั่นดินน้ำมันหลุด tube แตก
ต้องเจาะเลือดผู้ป่วยซ้ำ

8 หลักผลิตอุปกรณ์ที่ใช้เจาะ Hct ปลอดภัย
แท่นวางปลอกเข็มแข็งแรง ไม่ต้อง ใช้มือจับปลอกเข็มที่บรรจุดินน้ำมัน เจาะรูขนาดเท่าส่วนปลายของปลอกเข็ม มีช่องสำหรับวางขวดใส่capillary tube ปลอกเข็มที่บรรจุดินน้ำมันใช้ครั้งเดียวทิ้ง

9 อุปกรณ์

10 ขั้นตอนการทำ

11 อุปกรณ์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน

12 วิธีการใช้งาน

13 ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่พึงพอใจ ยังไม่มีอุบัติการณ์ capillary tube หัก

14 ผลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่พึงพอใจเชื่อมั่นในความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
ทำให้เกิดแนวคิดในการประดิษฐ์อุปกรณ์ การเจาะ blood gas

15 การนำไปขยายผล ขณะนี้ให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงไปทดลองใช้

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google