งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กิจกรรม คุณติดเกมมาก แค่ไหน. วิธีการทำกิจกรรม 1. แจกแบบทดสอบการติดเกมให้ผู้เล่น 2. ผู้นำกิจกรรมเปิดสไลด์ทีละแผ่น อ่านคำถาม ให้ผู้เล่นเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงความจริงมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กิจกรรม คุณติดเกมมาก แค่ไหน. วิธีการทำกิจกรรม 1. แจกแบบทดสอบการติดเกมให้ผู้เล่น 2. ผู้นำกิจกรรมเปิดสไลด์ทีละแผ่น อ่านคำถาม ให้ผู้เล่นเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงความจริงมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO กิจกรรม คุณติดเกมมาก แค่ไหน

2 วิธีการทำกิจกรรม 1. แจกแบบทดสอบการติดเกมให้ผู้เล่น 2. ผู้นำกิจกรรมเปิดสไลด์ทีละแผ่น อ่านคำถาม ให้ผู้เล่นเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงความจริงมาก ที่สุด กาตัวเลือกในแบบทดสอบ 3. ตอบคำถามจนครบทั้ง 18 ข้อ 4. อธิบายวิธีการให้คะแนน สำหรับคำถามทุกข้อ หากตอบข้อ A ให้ 3 คะแนน ข้อ B ให้ 2 คะแนน และตอบข้อ C ให้ 1 คะแนน 5. ให้ผู้เล่นตรวจให้คะแนนทีละข้อ โดยเขียน คะแนนแต่ละข้อลงในแบบทดสอบ แล้วรวม คะแนนทั้งหมด 6. ตรวจดูคะแนนรวมที่ได้ว่าอยู่ในช่วงใด เพื่อ ประเมินระดับการติดเกมของผู้เล่นแต่ละคน

3 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C ในเช้าวันหยุด เมื่อมีเวลาว่าง สิ่ง แรกที่คุณทำก็คือ เปิดเกมเล่น คำถามข้อ ที่ 1

4 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณละเลยงานบ้านที่ต้องทำเพื่อ เล่นเกม คำถามข้อ ที่ 2

5 เกินกว่า 4 ชม. A 3-4 ชม. B 2-3 ชม. C คุณเล่นเกมติดต่อกันนาน คำถามข้อ ที่ 3

6 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คนรอบข้างเห็นว่าคุณเล่นเกม นานเกินไป คำถามข้อ ที่ 4

7 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณนอนดึกเนื่องจากเล่นเกม คำถามข้อ ที่ 5

8 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณมักนึกถึงแต่เรื่องเกม คำถามข้อ ที่ 6

9 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณมักใช้เวลาเล่นเกมมากกว่า จะไปทำธุระ กับคนอื่น คำถามข้อ ที่ 7

10 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณรู้สึกไม่พอใจ หงุดหงิด เมื่อ คนอื่น มารบกวนเวลาเล่นเกม คำถามข้อ ที่ 8

11 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณรู้สึกอยากไปเล่นเกมทุกครั้ง ที่มีโอกาส คำถามข้อ ที่ 9

12 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณมีความรู้สึกผิดเมื่อเล่นเกมไป นานๆ คำถามข้อที่ 10

13 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C การเรียนหรือการทำงานเริ่มมี ปัญหาเนื่องจากเล่นเกม คำถามข้อที่ 11

14 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณแสดงความไม่พอใจหรือ ตะโกนใส่ผู้อื่น เมื่อมีคนมายุ่งขณะเล่นเกม คำถามข้อ ที่ 12

15 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณพยายามจะเลิกเล่นเกมแล้ว แต่เลิกไม่ได้ คำถามข้อ ที่ 13

16 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณรู้สึกเพลีย อ่อนแรง เวลา ไม่ได้เล่นเกม คำถามข้อ ที่ 14

17 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณรู้สึกปวดศีรษะหรือปวดตา หลังจาก เล่นเกม คำถามข้อ ที่ 15

18 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณเริ่มรู้สึกเบื่อหรือเศร้าเมื่อ ไม่ได้เล่นเกม แต่รู้สึกดีขึ้นเมื่อได้เล่นเกม คำถามข้อ ที่ 16

19 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณเคยตื่นขึ้นกลางดึกแล้วไม่รู้ จะทำอะไรดี จึงลุกไปเล่นเกม คำถามข้อ ที่ 17

20 บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C คุณสามารถนั่งเล่นเกมได้นาน ขนาดเล่นเกม ไปด้วย กินข้าวไปด้วย คำถามข้อ ที่ 18

21 วิธีคิด คะแนน... คะแนน ข้อ ABC คะแน น ข้อ 1 x3 ข้อ 2 x2 ข้อ 3 x1 ข้อ 4 x2 ข้อ... x3 ข้อ 30 x2 รวม หลักการคิด คะแนน • ข้อ A ได้ 3 คะแนน • ข้อ B ได้ 2 คะแนน • ข้อ C ได้ 1 คะแนน รวมคะแนนแล้วไปดูผล กัน...

22 ลองมาเทียบคะแนนดูซิ... ว่าเราติด เกมหรือไม่ ? คุณเป็นเซียน เกม ตัวยง ขนาด ติดงอมแงม ซึ่งก่อให้ เกิดผล กระทบต่อ ร่างกาย อารมณ์ และ จิตใจ คุณควร ได้รับ คำปรึกษา จาก ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดเวลา การเล่นเกม ลง 41-5051-5431-4018-30 คุณใช้เวลาใน การเล่นเกม มากจนเริ่มมี ปัญหากับการ ใช้เวลาใน ชีวิตประจำวัน และเริ่มมี ปัญหาทาง บ้าน คุณต้อง ใช้ความ พยายาม อย่างหนัก เพื่อลดการ เล่นเกมลง คุณใช้เวลาเล่น เกมพอสมควร แม้ว่าจะ ยังไม่มีปัญหา กับการใช้ ชีวิตประจำวัน แต่มีโอกาสที่ คุณจะเล่นเกม มากขึ้นจนเกิด ปัญหา ภายหลังได้ ดังนั้นต้อง ควบคุมเวลาใน การเล่นเกมให้ ดี คุณเล่นเกม อย่างสบายๆ ควบคุม ตัวเองได้ รู้ตัวว่า จะเล่นเกม เมื่อไหร่ เลิกเล่น เมื่อไหร่ ที่มา : หนังสือ “ เมื่อลูกติดเกม ” คู่มือพ่อแม่แก้ไขปัญหาลูกติดเกมออนไลน์ โดย นพ. ปราการ ถมยางกูร

23 LOGO นักวิชาการพูดเป็นเสียง เดียวกันว่า “ เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมไม่ ควรเกิน 2 ชั่วโมง เพราะการเล่นเกมนาน เกินไป จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม ” ที่มา : หนังสือ “ เมื่อลูกติดเกม ” คู่มือพ่อแม่แก้ไขปัญหาลูกติดเกมออนไลน์ โดย นพ. ปราการ ถมยางกูร


ดาวน์โหลด ppt LOGO กิจกรรม คุณติดเกมมาก แค่ไหน. วิธีการทำกิจกรรม 1. แจกแบบทดสอบการติดเกมให้ผู้เล่น 2. ผู้นำกิจกรรมเปิดสไลด์ทีละแผ่น อ่านคำถาม ให้ผู้เล่นเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงความจริงมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google