งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือปรับพฤติกรรม สุขภาพ www.go2change.com. เปลี่ยนตัวเองให้ได้ ก่อนไปเปลี่ยนคนอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือปรับพฤติกรรม สุขภาพ www.go2change.com. เปลี่ยนตัวเองให้ได้ ก่อนไปเปลี่ยนคนอื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือปรับพฤติกรรม สุขภาพ www.go2change.com

2 เปลี่ยนตัวเองให้ได้ ก่อนไปเปลี่ยนคนอื่น

3 4 ขั้นตอนการปรับ พฤติกรรม 1. ทบทวนตัวเอง 2. สร้างแรงจูงใจ 3. จัดทำแผนการ เปลี่ยนแปลง 4. แบ่งปันประสบการณ์

4 www.go2change.com

5 วงจรความเคยชิน เวลา สถานที่ บุคคล อารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่เพิ่งทำ

6 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง 1. ทบทวน ตัวเอง ประเมิน 1. พฤติกรรมสุขภาพและ วงจรเคยชิน 2. ความรู้ ความเข้าใจ 3. ความพร้อมในการ เปลี่ยนแปลง

7 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง 2. สร้าง แรงจูงใจ 1. ที่เป็นอยู่ มันเป็นปัญหาอย่างไร 2. ถ้าไม่เปลี่ยน จะเกิดปัญหาอะไร ตามมา 3. เปลี่ยนแล้ว จะได้อะไรบ้าง กลัวไหม (-) อยากไหม (+)

8 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง 3. จัดทำ แผนการ เปลี่ยนแป ลง ตั้งเป้าหมาย จัดสิ่งแวดล้อม หาคนช่วย เติมความรู้และทักษะ เลือกคำพูด สร้างพลัง การเปลี่ยนแปลง ให้รางวัลตนเอง

9 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง 4. แบ่งปัน ประสบก ารณ์ 1. แนะนำสมาชิกใหม่ ( ถ้ามี ) 2. ความรู้และทักษะ 3. เรื่องเล่าความสำเร็จ 4. สิ่งท้าทายของฉัน 5. ชื่นชมกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt คู่มือปรับพฤติกรรม สุขภาพ www.go2change.com. เปลี่ยนตัวเองให้ได้ ก่อนไปเปลี่ยนคนอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google