งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับพฤติกรรมสุขภาพ. นิสัยการออกกำลังกาย ระดับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ไม่เห็นเป็นปัญหา เห็น..แต่ยังไม่ทำ เตรียมการ แต่ยังไม่ทำ ทำได้เป็นครั้งคราว ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับพฤติกรรมสุขภาพ. นิสัยการออกกำลังกาย ระดับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ไม่เห็นเป็นปัญหา เห็น..แต่ยังไม่ทำ เตรียมการ แต่ยังไม่ทำ ทำได้เป็นครั้งคราว ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับพฤติกรรมสุขภาพ

2 นิสัยการออกกำลังกาย ระดับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ไม่เห็นเป็นปัญหา เห็น..แต่ยังไม่ทำ เตรียมการ แต่ยังไม่ทำ ทำได้เป็นครั้งคราว ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ

3 พฤติกรรมคนเรา ไม่ได้ถูกกำหนดโดยความรู้

4 ฉันรู้ว่าอะไรดี แต่ไม่อยากทำ... ฉันรู้ว่าอะไรไม่ดี แต่อดใจทำไม่ได้ ภาษิตโบราณ “สันสกฤต”

5 เปลี่ยนตัวเองให้ได้ ก่อนเปลี่ยนคนอื่น เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง

6 ฝีก เปลี่ยน ตัวเอง WS 1 ฝึก เปลี่ยน คนอื่น WS 2 สรุป การ เรียนรู้ WS 3 สิงหาคม 56พฤศจิกายน 56กุมภาพันธ์ 57

7 1 •ทบทวนตนเอง 2 •สร้างแรงจูงใจ 3 •จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง 4 •แบ่งปันประสบการณ์

8 ทบทวนตนแรงจูงใจ แผน ลงมือทำ กลุ่ม ช่วยเหลือ

9 ทบทวนตนเอง 1.ระดับความพร้อมในการ เปลี่ยนแปลง 2.ความรู้ความเข้าใจ 3.วงจรความเคยชิน

10 เวลา สถานที่ บุคคล อารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่เพิ่งทำ อย่างเป็นอัตโนมัติ

11 วงจรความเคยชิน (กิน-เสพ) สิ่งเร้า พฤติกรรม อัตโนมัติ รางวัล ยามเย็น คนกลับ บ้าน รู้สึกเหงาๆ ชวนเพื่อนตั้งวง เหล้า ??? เข้าห้องน้ำ นั่งปลด ทุกข์ จุดบุหรี่สูบ??? นั่งดูทีวีรายการ ประจำ หยิบขนมขบเคี้ยว ใส่ปากกิน ??? งานเลี้ยงบุฟเฟต์ อาหารน่ากิน มากมาย คุยไปกินไป กินมากกว่าที่ตั้งใจ ???

12 วงจรความเคยชิน (ออกกำลังกาย) สิ่งเร้า พฤติกรรม อัตโนมัติ รางวัล เวลาเย็น กลับจาก ทำงาน เหนื่อยล้า นั่งพัก ดูทีวี ขี้เกียจ ออกกำลังกาย ??? เวลาเย็น กลับจาก ทำงาน เหนื่อยล้า เปลี่ยนเสื้อผ้า ไป ออกกำลังกาย ??? เจ็บป่วยด้วยโรค ร้าย หมอสั่ง (ฝืนความเคยชิน) เริ่มออกกำลังกาย ??? อกหัก แฟนบอกเลิก (เจ็บใจ) ออกกำลังกายที่ยิมฯ???

13 วงจรความเคยชิน (อารมณ์) สิ่งเร้า พฤติกรรม อัตโนมัติ รางวัล ทะเลาะกับแฟน อารมณ์เสีย เปิดเพลงดังๆ??? สาวเมิน น้อยใจทำประชด ไม่สนใจ ไม่พูดคุยกับเพื่อน ??? ใกล้สอบ รู้สึกกดดันอ่านนวนิยาย การ์ตูน ??? คนขับรถปาดหน้า ตกใจ โกรธ ขับรถแซง ปาดหน้า คืน ???

14 เลือกหนึ่งพฤติกรรม • กิน • ออกกำลังกาย • จัดการอารมณ์

15 ทบทวนวงจรความเคยชิน 1 สิ่งเร้า พฤติกรรม อัตโนมัติ รางวัล สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ ช่วงเวลาของวัน คนที่อยู่ด้วย กิจกรรมที่ทำ สภาพอารมณ์ ทำอะไร ณ ขณะนั้น(ทำแล้วได้อะไร)

16 ทบทวนวงจรความเคยชิน 2 สิ่งเร้า พฤติกรรม อัตโนมัติ รางวัล สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ ช่วงเวลาของวัน คนที่อยู่ด้วย กิจกรรมที่ทำ สภาพอารมณ์ ทำอะไร ณ ขณะนั้น(ทำแล้วได้อะไร)

17 รายงานผล วงจรความเคยชิน เวลา สถานที่ บุคคล อารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่เพิ่งทำ อย่างเป็นอัตโนมัติ

18 จัดการ วงจรความเคยชิน เวลา สถานที่ บุคคล อารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่เพิ่งทำ อย่างเป็นอัตโนมัติ

19 จัดการ วงจรความเคยชิน เวลา สถานที่ บุคคล อารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่เพิ่งทำ อย่างเป็นอัตโนมัติ

20 ฝึกหายใจ & Body Scan

21 ทบทวนการเรียนรู้ ทบทวนวงจรความเคยชิน

22 สร้างแรงจูงใจ 1.เชิงบวก 2.เชิงลบ ดูคลิป

23 พฤติกรรมที่เลือก 1.ที่เป็นอยู่ มันเป็นปัญหาอย่างไร 2.ถ้าไม่เปลี่ยน จะเกิดอะไรตามมา 3.เปลี่ยนแล้ว จะได้อะไร สาธิต คุยกลุ่มเล็ก สอบถาม

24 สร้างแรงจูงใจ ฟังคลิป

25 สร้างแรงจูงใจ อยู่กับความรู้สึกในใจ ฟังความรู้สึกของตัวเอง เราต้องการอะไร 1.ที่เป็นอยู่ มันเป็นปัญหาอย่างไร 2.ถ้าไม่เปลี่ยน จะเกิดอะไรตามมา 3.เปลี่ยนแล้ว จะได้อะไร

26 ฝึก “กินอย่างมีสติ”

27 แผนการเปลี่ยนแปลง 1.เป้าหมาย 2.จัดสิ่งแวดล้อม 3.หาคนช่วย 4.ความรู้และทักษะ 5.คำพูดบอกกับตัวเอง 6.รางวัล

28 เป้าหมาย SMART 1.ชัดเจน 2.วัด-ติดตามผลได้ 3.เป็นไปได้ อยู่ในการ ควบคุมของตนเอง 4.ตอบโจทย์ชีวิต 5.กรอบเวลา

29 เป้าหมาย 1.เชิงผลลัพธ์ 2.เชิงพฤติกรรม กำหนดเป้าหมาย สำหรับตนเอง

30 10 ท่าเคลื่อนไหว เพื่อสร้างสติ

31 จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง 1.เป้าหมาย 2.จัดสิ่งแวดล้อม 3.หาคนช่วย 4.ความรู้และทักษะ 5.คำพูดบอกกับตัวเอง 6.รางวัล

32 จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง 1.เป้าหมาย 2.จัดสิ่งแวดล้อม 3.หาคนช่วย 4.ความรู้และทักษะ 5.คำพูดบอกกับตัวเอง 6.รางวัล

33 สรุป แผนการเปลี่ยนแปลง 1.เป้าหมาย 2.จัดสิ่งแวดล้อม 3.หาคนช่วย 4.ความรู้และทักษะ 5.คำพูดบอกกับตัวเอง 6.รางวัล

34 ยืดเหยียด: โยคะ

35 สรุปการเรียนรู้วันที่หนึ่ง

36 ทบทวนตนแรงจูงใจ แผน ลงมือทำ กลุ่ม ช่วยเหลือ

37 ทบทวนแผนการ เปลี่ยนแปลง

38 แบ่งปันประสบการณ์ 1.แนะนำสมาชิก (ใหม่) 2.ความรู้และทักษะ 3.เรื่องเล่าความสำเร็จ 4.สิ่งท้าทายของฉัน 5.ชื่นชมกันและกัน

39 แนะนำ www.go2change.com


ดาวน์โหลด ppt ปรับพฤติกรรมสุขภาพ. นิสัยการออกกำลังกาย ระดับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ไม่เห็นเป็นปัญหา เห็น..แต่ยังไม่ทำ เตรียมการ แต่ยังไม่ทำ ทำได้เป็นครั้งคราว ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google